Konferencja: Dostęp do informacji publicznej. 15 lat stosowania ustawy. 22 czerwca 2016

Akademia Beck i Uczelnia Łazarskiego zapraszają na konferencję poświęconą funkcjonowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej - od momentu jej wprowadzenia do teraz.
konferencja 15lat stosowania ustawy

<p>Kiedy?<br />22 czerwca 2016, godz. 10:00 -17:00</p><p>Gdzie?<br />Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43</p><p>Cel:<br />Niemal 15-letnie funkcjonowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej wpłynęło na zwiększenie aktywności i świadomości obywateli w zakresie działania instytucji państwa, a władza publiczna za pośrednictwem mechanizmów wdrożonych na jej podstawie sprawnie realizować zasadę informowania obywateli o przebiegu prowadzonych działań czy&nbsp; wydatkowaniu środków publicznych, pogłębiając zaufanie obywateli do instytucji administracji publicznej. Minione 15-lecie nie było pozbawione problemów związanych ze stosowaniem ustawy - zwłaszcza interpretacyjnych, które na gruncie nowego prawa pojawiały się i pojawiają nadal.</p><p>W związku z powyższym, zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której wybitni specjaliści - zarówno przedstawiciele nauk prawnych, jak i praktycy, stosujący na co dzień przepisy ustawy - przekażą Państwu swoją wiedzę i doświadczenie, a także wskażą możliwe sposoby rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem ustawy.</p><p>Program:</p><p>Część wykładowa</p><ul><li>Zakres przedmiotowy Ustawy o dostępie do informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych - dr hab. Przemysław Szustakiewicz</li><li>Dostęp do informacji publicznej, a ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w świetle nowej ustawy - dr Grzegorz Sibiga</li><li>Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w świetle orzecznictwa i praktyki - dr Marlena Sakowska-Baryła</li><li>Problematyka kosztów udostępniania informacji publicznej - r.pr. &nbsp;Kamila&nbsp;Kędzierska</li></ul><p><br />Warsztaty z ekspertami</p><ul><li>Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych - dr Bartłomiej Opaliński</li><li>Odmowa dostępu do informacji publicznej - r. pr. Barbara Pietrzak</li><li>Informacja prosta a przetworzona - r. pr. Kamila Kędzierska</li><li>Proceduralne aspekty&nbsp; dostępu do informacji&nbsp; publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego - dr &nbsp;Grzegorz Sibiga</li></ul><p><br />Szczegółowe informacje oraz możliwość zapisu dostępne są&nbsp;<a href="http://www.akademia.beck.pl/szkolenie/250-konferencja-dostep-do-informa…; target="_blank">TUTAJ</a>.</p><p>Zapraszamy!</p><p>&nbsp;</p>

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVIII Rankingu "Dziennik Gazeta Prawna” (2024 r.)
  • Wydział Prawa i Administracji jest także na 1. miejscu wg XIII rankingu dziennika Rzeczpospolita (2024 r.)
  • jesteśmy w pierwszej czwórce w prestiżowym rankingu magazynu Perspektywy 
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Cieszymy się, że nasze starania są doceniane!