Z przyjemnością chcielibyśmy ogłosić, że VII edycja Konkursu "Brylanty Łazarskiego" została rozstrzygnięta.

Na mocy decyzji Kapituły Konkursu laureatami zostali: Justyna Matuszak-Leśny i Mateusz Dróżdż.
brylat lazarskiego

<h3>JUSTYNA MATUSZAK-LEŚNY<br />ABSOLWENTKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI.</h3><p>Ukończyła Uczelnię Łazarskiego na wydziale prawa z wyróżnieniem. Powyższe nie przeszkadzało w podejmowaniu pierwszych wyzwań zawodowych jako prawnik jeszcze w trakcie studiów. Zaraz po zakończeniu studiów zdała egzamin na aplikacje adwokacką, której rozpoczęcie odroczyła o 1 rok, a w tym czasie zdecydowała się wyjechać na 6 miesięczny staż do kancelarii adwokackiej w Stuttgarcie. Została w kancelarii dłużej - ponad rok, po powrocie do polski kontynuowała współpracę z kancelarią, aby już jako adwokat zostać partnerem kancelarii. Obecnie jako Wspólnikiem i Partner kancelarii esb Rechtsanwälte Emmert Bücking Speichert Matuszak-Lesny Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung i szef biura w&nbsp;Warszawie rozwija kancelarię w Polsce obsługując klientów polskich i zagranicznych. Podpisała również umowę o współpracy z kancelarią we francuskim Lille i jej intencją jest rozwój kancelarii o niemieckich korzeniach o inne rynki. We współpracy z francuską kancelarią angażuje się w tworzenie relacji biznesowych pomiędzy Polonią we Francji i w innych zakątkach globu. Poza pracą w kancelarii zaangażowana jest w wiele innych inicjatyw. Jest m.in. członkiem Rady Doradczej (Beirat) niemieckiego stowarzyszenia VOI z siedzibą w Bonn, jak również twórcą tego stowarzyszenia w Polsce. Z racji swojej zawodowej specjalizacji -nowych technologii, IT, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, angażuje się również w organizacje wspierające sztukę. Z tego tytułu jest członkiem Zarządu Fundacji Artystów Polskich na Emigracji. Celem Fundacji jest wspieranie artystów polskiego pochodzenia, którzy tworzą za granicą. Artyści Ci często są bardzo uznani w kraju aktualnego pobytu i w pozostałych zakątkach świata, zaś mało rozpoznawalni oraz niesłusznie niedoceniani na rynku polskim. Pani Justyna jest również orędownikiem prowadzenia biznesu przez rekomendacje i z tego tytułu jest aktywnie zaangażowania w organizacje rekomendacji biznesowych. Od kilku lat jest aktywnym członkiem BNI, w ramach którego z sukcesem pełniła funkcję Prezesa Grupy, i stale zasiada w Komitetach ds. Członkowskich.&nbsp;<br />Kandydatka z sukcesem rozwija swoją działalność biznesową oraz jest mamą 5-miesięcznego Stasia.</p><h3>MATEUSZ DRÓŻDŻ<br />ABSOLWENT WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI.</h3><p>Radca prawny, pracownik akademicki, w tym Uczelni Łazarskiego (Katedra Prawa Gospodarczego). Wykładowca programu International Legal Studies w Salzburgu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania infrastrukturą sportową a także studiów angielskojęzycznych afiliowanych przez Coventry University. Wykłada następujące przedmioty - Prawo handlowe, Bezpieczeństwo i Organizacja Imprez Masowych (w języku polskim), International Business Law, Commercial Law i Corporate Law (w języku angielskim). Prezes rady nadzorczej spółki Cuprum-Med sp. z o.o. oraz Zagłębie Lubin S.A. Od września 2016 r. nominowany do rady nadzorczej Ekstraklasa S.A.</p><p>Właściciel kancelarii prawnicznej. Wcześniej współpracował z międzynarodową kancelarią Gide Loyrette Nouel. Pracował także w amerykańskiej kancelarii McDonald Hopkins w Cleveland. Doświadczenie zdobywał na licznych praktykach w tym w kancelarii Sołtysiński, Kawecki &amp; Szlęzak - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k., Antoni Gątkowski Kancelaria Radcy Prawnego, czy chociażby w Urzędzie Integracji Europejskiej (aktualnie MSZ).</p><p>Laureat licznych nagród, w tym w konkursie &quot;Język prawny a język współczesny&quot;, który był organizowany przez Uniwersytet Warszawski, a także nagrody stypendium naukowego przyznawanego przez Minister do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnienia otrzymał także w konkursach &quot;Nobel dla Studenta&quot;, w konkursie na najlepszego studenta Polski &quot;Primus Inter Pares&quot; oraz w konkursie &quot;moje miejsce w Europie&quot;. Studia ukończył na Uczelni Łazarskiego, z jedną z najlepszych średnich w historii uczelni, zdobywając podczas nauki trzy dyplomy uznania rektorskiego. Jego praca magisterska pod tytułem &quot;Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i ich skutki na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów&quot; otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa handlowego w 2011 r. organizowanym przez Wolters Kluwer. Został pierwszym stypendystą Fundacji Uczelni Łazarskiego.</p><p>W 2014 r. już jako pracownik naukowy został nagrodzony za wyniki naukowe a w 2015 r. za osiągnięcia dydaktyczne przez Rektor Uczelni Łazarskiego. Jest najmłodszym laureatem konkursu Rising Star 2013, organizowanego przez Gazetę Prawną. W 2012 r. nominowany do nagrody prawnik pro brono, konkurs organizowany przez Rzeczpospolitą.</p><p>W 2015 r. ukończył aplikację radcowską w Warszawie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Egzamin wstępny na aplikację zdał jednym z najwyższych wyników w Polsce. W 2015 r. obronił doktorat na temat &quot;Zawarcie umowy na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej umowie sprzedaży&quot; pod patronem Prof. Adama Olejniczaka. Praca została nominowana do konkursu najlepsza praca doktorska w 2015 r., organizowana przez &quot;Państwo i Prawo&quot;.</p><p>Ukończył kursy na Saint Joseph?s University w Filadelfii, Salzburg Universitat, Center for International Legal Skills w Salzburgu oraz Cambridge School of English. Członek Stałej Grupy Ekspertów Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jest także członkiem Komisji Sportu Międzynarodowego przy Staffordshire University and Thompson Rivers University. Członek komisji oraz podkomisji sejmowych do spraw zmian ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Twórca jednego z projektu zmian do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz rekomendacji w przedmiocie organizacji wydarzeń artystyczno-rozrywkowych na uczelniach wyższych. Jest autorem komentarza do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także opinii prawnych, ekspertyz oraz rekomendacji z zakresu imprez masowych.</p><p>Autor licznych publikacji w języku polskim, jak i angielskim zamieszczonych, m.in. Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, The Warsaw Voice, Edukacji Prawniczej, Przeglądzie Sądowym, Monthly Lawyer, czy chociażby The Global Legal Post. W 2012 r. był współautorem międzynarodowego raportu - Doing Business Report wydanego przez Grupę Banku Światowego.</p><p>Prelegent wielu konferencji naukowych organizowanych między innymi przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Białostocki czy też Uniwersytet Warszawski.</p><p>Doradztwo prawne świadczy na rzecz przede wszystkim podmiotów gospodarczych, w tym klubów sportowych, zarówno z Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. Swoje usługi świadczył także podczas transakcji handlowych, w tym uczestniczył w jednym z największych przejęć spółki w historii polskiego biznesu, czy także reprezentował wspólników w procesie umorzenia udziałów, które było jedną z największych transakcji na rynku medycznym na Dolnym Śląsku.</p><p><b>UROCZYSTE WRĘCZENIE STATUETEK I DYPLOMÓW NASTĄPI PODCZAS INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA 2016R.<br />SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM</b></p>

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVIII Rankingu "Dziennik Gazeta Prawna” (2024 r.)
  • Wydział Prawa i Administracji jest także na 1. miejscu wg XIII rankingu dziennika Rzeczpospolita (2024 r.)
  • jesteśmy w pierwszej czwórce w prestiżowym rankingu magazynu Perspektywy 
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Cieszymy się, że nasze starania są doceniane!