Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

specjalizacja na kierunku Zarządzanie

Trwa rekrutacja międzysemestralna

Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na polskim i światowym rynku pracy!
Trwa rekrutacja międzysemestralna

Przyjęcia na studia wyłącznie z procedury przeniesienia, uznania dorobku zawodowego oraz uznania pokrywających się przedmiotów.

Branża logistyczna rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Logistyka jest podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa oraz gospodarki każdego kraju. Z tego względu dobrze wykształceni logistycy są i będą poszukiwani na polskim i światowym rynku pracy. Wyróżnikami specjalności logistycznej oferowanej przez Uczelnię Łazarskiego są:

 • program specjalności zbudowany we współpracy z praktykami z branży logistycznej,
 • interaktywny charakter zajęć, prowadzonych z pomocą studiów przypadków (case studies) oraz symulacji.
 • zajęcia prowadzone z udziałem praktyków,
 • program dostosowany jest do współczesnych realiów branży.

Partnerzy

Opis specjalności

Praktyczny charakter studiów

Specjalność opracowano z udziałem Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego oraz praktyków z branży logistycznej.

Kontakt z praktyką ma charakter dwukierunkowy: zajęcia są prowadzone przez doświadczonych akademików, posiadających kontakt z praktyką logistyczną, oraz przez praktyków - tzw. „praktyka w murach Uczelni.”

Nowoczesne trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

Obecnie wśród wiodących trendów zarządzania łańcuchami dostaw znajdują się: cyfryzacja oraz trend proekologiczny (czyli budowanie zielonych i cyrkularnych łańcuchów dostaw).

Podczas zajęć dowiesz się:

 • od jakich czynników jest zależna strategia łańcucha dostaw i co się na nią składa,
 • czy i na ile logistyka może być innowacyjna,
 • na czym polega cyfryzacja łańcucha dostaw,
 • jakie są kluczowe technologie cyfrowe stosowane w łańcuchu dostaw, jak wpływają na jego funkcjonowanie, jakie wynikają z nich korzyści i zagrożenia,
 • jak firmy tworzą cyfrowe modele biznesowe,
 • co to jest zielony i cyrkularny łańcuch dostaw,
 • jakie rozwiązania stosuje się w cyrkularnych i zielonych łańcuchach dostaw.

Zaopatrzenie w logistyce i łańcuchu dostaw

Zaopatrzenie i zakupy istotnie przekładają się na sukces łańcuchów dostaw. Z zajęć dowiesz się:

 • jak jest rola zakupów w firmie,
 • co wpływa na wybór źródeł zaopatrzenia,
 • jak zarządzać relacjami z dostawcami,
 • jak zarządzać kontraktami,
 • jakie są modele organizacji zakupowych,
 • co to jest zarządzanie kategoriami,
 • jak zarządzać ryzykiem.

Logistyka organizowania imprez (Event logistics)

Event Logistics to wciąż rozwijający się obszar działań logistycznych. Przychody tego rynku rosną z roku na rok, zwłaszcza z organizowania imprez on-line. W ramach przedmiotu:

 • poznasz główne podmioty działające na rynku logistyki eventowej,
 • zrozumiesz działanie eventów stacjonarnych i online i wybierzesz odpowiednie platformy oraz narzędzia do Twojego projektu,
 • otrzymasz najważniejsze informacje dotyczące multimediów, organizacji zaopatrzenia i  transportu i zapewnienia bezpieczeństwa, oraz innych aspektów logistycznych organizacji eventu,
 • dowiesz się, jak dobierać i oceniać kooperantów i jak powinna przebiegać współpraca między Wami,
 • zyskasz wiedzę inspirującą do organizowania eventów na własną potrzebę,
 • poznasz  przykłady ciekawych realizacji zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Zarządzanie projektami w łańcuchu dostaw

W dobie rosnącej konkurencji o globalnym charakterze istotne jest poszukiwanie przez organizacje takich warunków działania, które stworzą im możliwości doskonalenia pozycji konkurencyjnej. Jednym z tych aspektów jest zarządzanie projektami w łańcuchu dostaw  i wynikające stąd podejście projektowe odpowiadające  wymaganiom orientacji na klienta i na jego oczekiwania.

W ramach kursu student zdobędzie wiedzę, w jaki sposób tworzyć matryce interesariuszy oraz zarządzać nimi w ramach projektów w łańcuchu dostaw. Ponadto pozna zasady obowiązujące na wszystkich etapach projektu od identyfikacji, poprzez planowanie, wykonanie, monitorowanie, aż po ocenę projektu. Będzie potrafił również dobrać adekwatne metodyki zarządzania projektami do specyfiki projektów w łańcuchu dostaw.

Eurologistyka

Logistyczny rynek Unii Europejskiej jest istotny z perspektywy świata oraz Polski. Posiada też on swoją specyfikę. Z kursu dowiesz się:

 • jaka jest specyfika funkcjonowania logistyki międzynarodowej w Unii Europejskiej,
 • jakie są  koncepcje logistyczne zarządzania przepływami towarów w warunkach wewnętrznego rynku unijnego, opartego na swobodzie przepływu osób, kapitału, towarów i usług,
 • w jaki sposób unijna Wspólna Polityka Transportowa wpływa na funkcjonowanie rynku TSL,
 • poznasz charakterystykę obsługi logistycznej handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz  rolę Polski w europejskiej logistyce.

Korzyści z wyboru studiów


Przedmioty specjalizacyjne

 • Nowoczesne trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Logistyka organizowania imprez (Event logistics)
 • Zaopatrzenie w logistyce i łańcuchu dostaw
 • Eurologistyka
 • Zarządzane projektami w logistyce i łańcuchu dostaw

Perspektywy zatrudnienia

Logistyka to sztuka efektywnego zarządzania możliwościami i zasobami przedsiębiorstwa.


Osoby posiadające wiedzę z zakresu logistyki mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, lecz także we wszystkich firmach produkcyjnych i usługowych, w których mają miejsce procesy zaopatrzeniowe i dystrybucyjne. Logistyka oferuje szereg możliwości zatrudnienia na szczeblach od operacyjnego po menedżerski. Umiejętność organizowania eventów sprawdzi się w działalności każdej firmy.

Kadra

Cennik i zniżki

 rok 1rok 2rok 3
Ilość rat: 112840 PLN13560 PLN14280 PLN
Ilość rat: 26420 PLN6780 PLN7140 PLN
Ilość rat: 43210 PLN3390 PLN3570 PLN
Uniquely enhance 2.0 communities without next-generation outsourcing. Intrinsicly orchestrate an expanded array of e-services vis-a-vis global web services. Authoritatively develop high standards in leadership for resource sucking vortals. Uniquely aggregate standardized portals before seamless portals. Monotonectally.
Uniquely enhance 2.0 communities without next-generation outsourcing. Intrinsicly orchestrate an expanded array of e-services vis-a-vis global web services. Authoritatively develop high standards in leadership for resource sucking vortals. Uniquely aggregate standardized portals before seamless portals. Monotonectally.

Zasady rekrutacji

1. ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE

Na studia w Łazarskim możesz zapisać się naprawdę łatwo:

•    sprawdź zasady kwalifikacji,
•    skompletuj wymagane dokumenty,
•    wypełnij formularz rekrutacyjny

i rozpocznij proces aplikacji na studia!

2.    DOKONAJ OPŁATY REKRUTACYJNEJ I ZŁÓŻ DOKUMENTY

Opłata rekrutacyjna to 85 zł* (dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online)

*Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.
Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

3.    JESTEŚ STUDENTEM!

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego! Decyzję o przyjęciu na studia otrzymasz mailem oraz znajdziesz ją na swoim Koncie Kandydata.

Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, które ułatwią Ci pierwsze dni nauki: NIEZBĘDNIK STUDENTA
 

Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
język wykładowy:
polski
czas trwania studiów:
3 lata
wydział:
Wydział Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów:
Studia I stopnia
forma studiów:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
Zarejestruj się