Europejski Fundusz Społeczny - jak korzystać?

Wykład Naczelnika Wydziału Projektów EFS Centrum Projektów Europejskich
Podczas tego inspirującego spotkania, P. Marcin Tylczyński, Naczelnik Wydziału Projektów EFS Centrum Projektów Europejskich, podzielił się swoją ogromną wiedzą na temat programów operacyjnych, instytucji zaangażowanych w ich wdrażanie oraz skomplikowanego procesu zarządzania programami. A to wszystko dzięki zaproszeniu P. dr Adrian Chojan, Prodziekana ds. naukowych i operacyjnych, oraz P. Krzysztofa Skrobisza. W agendzie wydarzenia znalazły się nie tylko omówienia teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne wskazówki dla uczestników, dotyczące m. in.  poszukiwania informacji o funduszach i naborach, procesu składania wniosków, a także realizacji i rozliczania projektów. Ponadto, chcieliśmy szczególnie podkreślić imponujące osiągnięcia pana Marcina Tylczyńskiego, absolwenta Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, posiadacza tytułu magistra zarządzania w specjalizacji menedżer w administracji publicznej, oraz zdobywcy wiedzy w obszarach takich jak audyt śledczy, administrowanie i zarządzanie funduszami europejskimi czy zarządzanie oświatą.

Jego studia Master of Business Administration we współpracy z EY Academy of Business (dawniej Ernst & Young) oraz ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe w administracji rządowej, z czego ponad 7 lat na stanowiskach kierowniczych, uczyniły go prawdziwym ekspertem w dziedzinie pozyskiwania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tym ważnym wydarzeniu oraz Panu Marcinowi Tylczyńskiemu, P. Weronice Lipińskiej oraz P. Tomaszowi Mrozowiczowi za cenne spostrzeżenia i praktyczne wskazówki! 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!