Udział w konferencji "Spreading innovative results from European University Alliances to other higher education institution"

W dniach 3-5 maja 2023 w Bergen w Norwegii, odbyła się konferencja "Spreading innovative results from European University Alliances to other higher education institution".
Uczestniczyły w niej 140 osoby z uczelni wyższych z 19 krajów oraz z Narodowych Agencji Programu Erasmus+, organizacji studenckiej ESN i Komisji Europejskiej. Polskę reprezentowały 3 wyselekcjonowane osoby, w tym Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ Uczelni Łazarskiego, Katarzyna Zielińska.  Aktualnie są 44 Uniwersytety Europejskie (EUI) i szacuje się, że do końca roku będzie ich 60. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich sojuszy zrzeszonych w EUI (np. RUN-EU, ENGAGE.EU, FORTHEM, CHARM-EU, CIVICA, EPICUR, ARQUS, EUNI WELL, CIRCLE U, UNIC, EUNICE, EUGLOH, EDUC) a także osoby, które reprezentowały uczelnie, które dopiero zamierzają lub świadomie nie będą brały udziału w tej inicjatywie. Podczas dyskusji panelowych i warsztatów omawiano tworzenie międzyuniwersyteckich wirtualnych kampusów i Think Tanks, angażowaniu różnych grupy (studentów, partnerów biznesowych, NGOsów, sektora publicznego, społeczności lokalnych), koncepcji współtworzenia (publikacji, kursów, nadzoru na pracami dyplomowymi, experimental learning environment) a także mikropoświadczenia w szkolnictwie wyższym, które sprzyjają modularyzacji i indywidualizacji programów nauczania. 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!