Uczelnia Łazarskiego po raz kolejny organizatorem Zjazdu Prawa Lotniczego

16 marca 2023 r. odbył się Zjazd Prawa Lotniczego na Uczelni Łazarskiego. Tradycyjnie wydarzenie zgromadziło ekspertów ds. prawa lotniczego zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, a także nauczycieli akademickich specjalizujących się w tematyce awiacji.
Przybyłych Gości przywitała Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁa, prof. Anna Konert, która szczegółowo przedstawiła profil działalności Lazarski Aviation Academy w zakresie prowadzonych kierunków studiów, badań naukowych oraz innych inicjatyw łączących prawo i świat lotnictwa cywilnego. Nie obyło się także bez wręczenia nominacji na członków Rady Naukowej Instytutu Prawa Lotniczego UŁa. W tym roku odebrała ją mec. Patrycja Leśkiewicz, której serdecznie gratulujemy wyróżnienia. Symbolicznym aktem ceremonii była oficjalna inauguracja Katedry Prawa Lotniczego.

Wydarzenie uświetnił wykład ekspercki dr Mateusza Osieckiego zatytułowany „Sankcje lotnicze na Rosję – co na to prawo międzynarodowe?”. W czasie wykładu Pan doktor omówił rodzaje sankcji nałożonych na Federację Rosyjską w związku z trwającą wojną na Ukrainie, ich charakter prawny z uwzględnieniem Konwencji Chicagowskiej, przepisów unijnych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także wskazał jakie konkretnie ograniczenia dotknęły sektora lotniczego w Rosji (zakaz lotów dla samolotów rosyjskich, zakaz eksportu maszyn, części zamiennych oraz dostarczania technologii lotniczej i serwisowania samolotów na terenie FR). Konkluzje Pana doktora skupiały się na realnych efektach ekonomicznych sankcji oraz prognozach na przyszłość. Wielu uczestników zjazdu zaangażowało się w dyskusję, podczas której poruszali szereg zagadnień związanych z tematem wykładu, m. in. rodzaje sankcji wymierzone w narodowego przewoźnika Rosji, tj. Aeroflot, regulacje związane z ubezpieczeniami lotniczymi, odpowiedzialność Rosji za bezprawne działania wobec Ukrainy i inne. Pytania padały zarówno ze strony wykładowców Uczelni, jak i osób spoza niej. Merytoryczna dyskusja zakończona została podsumowaniem dr. Osieckiego, a później przyszedł czas na integrację "w kuluarach" i poczęstunek dla gości.  Zdjęcia dzięki uprzejmości Daniela Puciłowskiego (Aviation Photography) 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!