Erasmus+ trwa rekrutacja na praktyki studenckie i staże absolwenckie!

Rozpoczęliśmy rekrutację na praktyki studenckie i staże absolwenckie w ramach programu Erasmus+. Studenci i absolwenci mogą otrzymać stypendium i podjąć pracę za granicą w publicznej albo prywatnej organizacji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić elektroniczny formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie internetowej Uczelni do 13.06.2022 r.
Od 11.05.2022 r. studenci Uczelni Łazarskiego mogą przystąpić do rekrutacji na praktyki studenckie i staże absolwenckie w ramach programu Erasmus+. Miejsce praktyk musi być zlokalizowane za granicą w publicznej albo prywatnej organizacji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem. Należy pamiętać, że nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, jak również w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Wysokość stawki stypendium uzależniona jest od kraju, w którym realizowana jest mobilność. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.lazarski.pl/pl/wspolpraca/erasmus/studenci-wyjezdzajacy/praktykistaze-absolwenckie/ Student decydujący się na udział w rekrutacji zobowiązany jest to zapoznania się z Regulaminem mobilności edukacyjnych studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego w ramach programu Erasmus+ oraz Zasadami udziału w programie Erasmus+ w zakresie wyjazdów na praktyki – rok akademicki 2021/2022 i 2022/2023. Osoby ubiegające się o staż absolwencki, muszą zostać zrekrutowane przed obroną pracy dyplomowej. Aby przystąpić do Programu konieczne jest posiadanie statusu studenta. Realizację stażu należy zakończyć do 12 msc. po obronie pracy dyplomowej. Przed wypełnieniem elektronicznego formularza aplikacyjnego, każdy zainteresowany Programem studen, zobligowany jest do samodzielnego znalezienia organizacji przyjmującej, w której chciałby zrealizować mobilność. Wypełniając formularz studenci, zostaną poproszeni o podanie danych teleadresowych oraz podstawowych informacji dotyczących instytucji przyjmującej. Każdy student zostanie poproszony o uzasadnienie wyboru danej instytucji i opisanie swojej motywacji do wzięcia udziału w Programie.    Formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie https://forms.office.com/r/1M5UspYJRm należy wypełnić do 13.06.2022 r. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu. Sekcja Programów Międzynarodowych, sek. D, piętro III pok. 307.
email erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl 
telefon: +48 22 54 35 365

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!