Wyniki konkursu na najlepszą pracę licencjacką z ekonomii stosowanej

29 maja 2015, podczas konferencji naukowej pt. "Economic Turmoil in Current Europe", odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą anglojęzyczną pracę licencjacką z ekonomii stosowanej.

Na specjalnie wydzielonej sesji absolwenci studiów I stopnia naszej uczelni zaprezentowali zgłoszone do konkursu prace.

Tematyka wystąpień dotyczyła szeregu ważkich kwestii z zakresu polityki społeczno-ekonomicznej, w tym makro-uwarunkowań nierówności ekonomicznych, oddziaływania szoków popytowych i podażowych na aktywność gospodarczą, czynników objaśniających poziom handlu bilateralnego, determinant powstawania stref ekonomicznych i napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, czy interwencji banków centralnych na rynkach walutowych.

Wszystkie prace zawierały czytelnie sformułowany cel badawczy, zaś wnioski i rekomendacje płynące z autorskich analiz empirycznych sformułowane były na podstawie adekwatnych i niejednokrotnie bardzo zaawansowanych metod ekonometrycznych, by wymienić modele uśredniania bayesowskiego.

Wyboru najlepszych referatów dokonała komisja oceniająca pod przewodnictwem prof. UJ dr hab. Waldemara Florczaka.

Wszyscy członkowie komisji jednomyślnie podkreślali bardzo wysoki poziom naukowy przedstawionych referatów. W wyniku jawnego głosowania wybrali laureatów konkursu:

1. miejsce
Iana Okhrimenko za pracę pt. "Defining the determinants of international bilateral trade in Europe using the metod of bayesian model averaging; The importance of institutional factors";

2.miejsce
Vadym Goncharenko za pracę pt. "An empirical assesment of the determinants of the aggregate supply shocks for USA and Poland";

3. miejsce
Viktar Krasouski za pracę pt. "The impact of industrial parks on economic development in China".

Serdecznie gratulujemy zwyciezcom!

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!