Zostań mediatorem sądowym

Zapraszamy na roczne studia podyplomowe Mediacje rodzinne i karne, realizowane po raz szósty z Polskim Centrum Mediacji. Rekrutacja trwa do 30 września 2015 r.

Mediacje to obecnie realna alternatywa wobec drogi sądowej. Jest to instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie. Stanowi rozwiązanie konfliktu na zasadzie dobrowolności i akceptowalnego porozumienia bez wygranych i przegranych stron. W Polsce ta forma rozwiązywania sporów także zyskuje coraz większe zaufanie, a wiedza o mediacji wśród Polaków rośnie. Według badania TNS Polska 54% Polaków słyszało o mediacji i deklarowało, że w sytuacji sporu skorzysta z niej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mediacje w sprawach karnych i nieletnich prowadzą ośrodki mediacyjne (instytucje godne zaufania) lub pojedynczy mediatorzy wpisani na listy prowadzone przez prezesów sądów okręgowych. Sprawy kierowane z sądów do mediacji są przesyłane na adresy ośrodków, w których przekazywane są mediatorom. Mediacje w sprawach cywilnych prowadzą stali mediatorzy, którzy znajdują się na listach prowadzonych przez organizacje społeczne i zawodowe, mające w swoich statutach możliwość prowadzenia mediacji. Organizacje przesyłają te listy do sądów.

Studia podyplomowe przygotowujące do zawodu mediatora na Uczelni Łazarskiego realizowane będą po raz szósty w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji, które szkoli mediatorów m.in. zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości.

Świadectwo ukończenia studiów umożliwia wpis na listę mediatorów sądowych Polskiego Centrum Mediacji i daje kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych.

- Proponujemy mediacje zamiast wyniszczających sporów. Przekonanie o tym, że problemy między ludźmi, firmami i instytucjami można rozwiązać poprzez znalezienie porozumienia akceptowalnego dla wszystkich stron konfliktu było podstawą budowania programu studiów podyplomowych dla przyszłych mediatorów. Możliwość wyboru specjalizacji: rodzinnej i karnej lub biznesowej pozwala na dostosowanie własnych zainteresowań i doświadczeń zawodowych do programu studiów. Postawiliśmy na warsztatowy charakter zajęć. Polskie Centrum Mediacji, jako partner merytoryczny studiów, zapewnia nie tylko profesjonalną kadrę szkoleniową , ale też pomoc w stawianiu pierwszych kroków w zawodzie mediatora - mówi Jerzy Książek, prezes Polskiego Centrum Mediacji i wykładowca studiów podyplomowych Mediacje rodzinne i karne Uczelni Łazarskiego.

Program studiów Mediacje rodzinne i karne jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów. Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych mediatorów. Zajęcia składają się z trzech modułów, dając teoretyczne i prawne podstawy postępowania mediacyjnego oraz praktyczne warsztaty z symulacji mediacji. 

Studenci zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać w sądach, placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych, ośrodkach pomocy rodzinie oraz działalności społecznej. 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z Sylwią Chojnacką, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!