Bazy są dostępne ze wszystkich komputerów na terenie Uczelni Łazarskiego, przez Lazarski Wi-fi oraz poza Uczelnią dla posiadaczy aktywnego konta bibliotecznego.

Informujemy również, że w okresie wakacyjnym przeprowadzamy aktualizację systemów informatycznych i w związku z tym mogą występować chwilowe ograniczenia w dostępie do baz danych. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. 

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych ACADEMICA to serwis Biblioteki Narodowej, oferujący dostęp do zasobów, które ze względu na ochronę praw autorskich nie są udostępniane w otwartym Internecie. Wskazany terminal w zgłoszonej bibliotece uzyskuje taki status, jakby znajdował się w czytelni BN. Za jego pośrednictwem możemy czytać wybrane książki i czasopisma naukowe ze zbiorów BN, w tym wiele monografii o nieprzemijającym znaczeniu w nauce, artykuły ze współczesnych polskich czasopism naukowych, a także sporo beletrystyki. Aby rozpocząć sesje lub zarezerwować wybrany utwór na konkretną godzinę, musisz porozumieć się z bibliotekarzem. Ponadto w Academice są także zbiory otwartej biblioteki cyfrowej POLONA. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku czytelnika Academiki.

Uwaga: dostęp do bazy danych możliwy tylko przez terminal na komputerze w Bibliotece Uczelni Łazarskiego i jest brak możliwości dostępu zdalnego!

CEIC zbiera dane z całego świata publikowane przez urzędy statystyczne, banki centralne, giełdy papierów wartościowych, organizacje międzynarodowe i inne podmioty. Należy pamiętać, że nowy system używa prywatnego e-maila oraz indywidualne hasło dostępu. Każdy student / użytkownik ma do wyboru dwie opcje logowania: może korzystać jako gość tylko poprzez IP Uczelni, lub zarejestrować konto. W drugim przypadku użytkownik może tworzyć własne notatki, ma możliwość zapisania swojej pracy w celu późniejszego skorzystania z niej. Nie ma limitu liczby kont stworzonych przez użytkownika. Nowa wersja platformy umożliwia eksport danych do Excela i ich późniejsza edycję. Aby z tego skorzystać, należy po zalogowaniu się pobrać CDMNext Excel.

DynaMed to narzędzie informacji medycznych opartych na dowodach wykorzystywane do pracy z pacjentem. Zaprojektowane, aby dostarczać zapracowanym lekarzom i studentom niezbędnych informacji w najszybszy sposób. Dzięki DynaMed zyskują Państwo dostęp do przeglądów i rekomendacji, epidemiologii, diagnostyki, prognoz, kierunków leczenia dotyczących licznych schorzeń i chorób. Zyskują Państwo dostęp do wyników badań laboratoryjnych, symptomów, informacji o lekach, ich dawkowania, interakcji z innymi lekami. Dodatkowo DynaMed zapewnia informacje dla pacjentów oraz linki do pełnych tekstów wykorzystanej literatury.

Academic Search Complete; Agricola; Business Source Complete; ERIC; Green FILE; Health Source; Library, Information Science & Technology Abstracts; MasterFILE Premier; MEDLINE; Newspaper Source; Regional Business News, European Views of Americas, Teacher Reference CenterEBSCOhost jest pakietem baz danych zawierających łącznie ok. 8 tys. czasopism pełnotekstowych oraz dziedzinowe bazy bibliograficzno-abstraktowe. Pożyteczne źródło informacji dla autorów prac semestralnych i dyplomowych oraz rozpraw naukowych. 

Baza Elibrary wydawnictwa Edra Urban & Partner to pełnotekstowy serwis książek z zakresu nauk medycznych. Dostępne są książki wybrane przez Uczelnię Łazarskiego. Aby z nich skorzystać, należy kliknąć w zakładkę "moja półka".

Serwis ekonomiczny Emerging Markets Information Service (EMIS) oferuje głębokie i wyczerpujące informacje dotyczące rynków rozwijających się. Edycja udostępniana w naszej Uczelni  obejmuje swoim zasięgiem region Europy środkowo-wschodniej oraz południowo-wschodniej. Źródła informacji dla każdego kraju zawierają wiadomości ekonomiczne, finansowe, polityczne, makroekonomiczne, wiadomości ze spółek, wiadomości sektorowe, między innymi pełne teksty napływających w trybie ciągłym doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych, sprawozdań finansowych, raportów branżowych, notowań giełdowych, statystyk, analiz danych makroekonomicznych itp., uzyskiwane bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych. Dla Polski, przykładowo, są to: EMIS Insight, GUS, Oxford Economics, OECD, BMI, PMR, Euromonitor, MarketLine, EIU, KPMG, ARE, BuddeComm, PKO BP, DI BRE, DTZ, IERiGŻ, Analizy BAS, Audytel, Chemia i Biznes, Computerworld, Poradnik Handlowca, Petroleum Economist, OPEC.

Ibuk Libra to największy w Polsce pełnotekstowy serwis podręczników akademickich i książek naukowych. W sieci uczelnianej dostępne są książki wybrane przez Uczelnię Łazarskiego, w większości będące lekturami obowiązkowymi na wydziałach: Ekonomii i Zarządzania, Medycznym oraz Prawa i Administracji. W ramach Ibuk Libra udostępniony jest Słownik polsko-angielski i angielsko-polski PWN Oxford.

Krótka instrukcja korzystania z Ibuka.

INFORLEX.PL Ekspert Premium - kompendium wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemów prawniczych i problemów życia codziennego. Zawiera akty prawne, projekty ustaw, orzecznictwo polskie i UE, interpretacje urzędów, organów skarbowych, porady, wskazówki i omówienia problemów. Umożliwia dostęp do pełnych tekstów i archiwów czasopism wydawanych przez Infor.

Legalis System Informacji Prawnej Zawiera akty prawne, orzecznictwo, wyjaśnienia, wzory, a także pełne teksty komentarzy i monografii wydawanych przez wydawnictwo C. H. Beck. Baza zwiera także System Prawa Prywatnego i umożliwia dostęp do archiwum 4 tytułów czasopism z pełnymi tekstami artykułów. 

LEX Omega Akademia Premium / LEX Serwis Informacji Prawnej zawiera akty prawne, orzecznictwo, procedury i pisma urzędowe wraz ze wzorami, komentarze i monografie, glosy, czasopisma, praktyczne wyjaśnienia (także prawo europejskie), poradniki, LEX System Prawa Karnego Procesowego, LEX System Prawa Procesowego Cywilnego, LEX System Prawa Pracy, pakiety specjalistyczne: Pakiet Księgowość, Pakiet Kadry, Pakiet Ochrona Zdrowia, Pakiet Zamówienia Publiczne, Navigator Postępowanie Administracyjne, Navigator Postępowanie Karne, Navigator Postępowanie Cywilne, Navigator Prawo Handlowe, linie orzecznicze, procedury ETPC. W bazie znajduje się także dostęp do LEX Informatora Prawno-Gospodarczego oraz Polskiej Bibliografii Prawniczej PAN.

Uwaga, z przyczyn technicznych możliwość logowania do bazy danych z urządzeń mobilnych jest chwilowo ograniczona. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

LEX Context umożliwia korzystanie z książki w PDF, której wygląd w pełni odpowiada wyglądowi książki w wersji papierowej. Zakładkę „Książka w PDF” znajdziesz w publikacjach typu komentarz, monografia, systemy prawa. Z LEX Context łatwo nawigujesz po książce i szybko znajdujesz odpowiedni fragment, korzystając ze spisu treści, wyszukiwarki tekstowej lub bezpośrednio przechodzisz na daną stronę publikacji. Dzięki tej funkcjonalności oszczędzasz czas szybko i precyzyjnie cytując wybrany fragment tekstu z podaniem numeru strony. Co więcej, cały przypis generuje się automatycznie.

Aby w pełni korzystać z rozwiązania LEX Context należy mieć aktywne konto biblioteczne i dostęp do programu LEX. Produkt nie działa samodzielnie. 

Usługa dostępna tylko dla osób posiadających konto pocztowe w domenie @lazarski.pl lub @lazarski.edu.pl po zarejestrowaniu sobie konta w programie LEX za pomocą konta pocztowego Uczelni. Prośby o włączenie usługi LEX Context prosimy kierować na adres email k.wosinska@lazarski.edu.pl

LEXOTEKA to biblioteka interaktywnych podręczników polecanych na Twojej Uczelni dla studentów prawa
i administracji. To intuicyjny i przyjazny system wyszukiwania książek. Na platformie tej znajdują się aktualne wydania podręczników ze wszystkich dziedzin prawa w formie elektronicznej. Treść publikacji powiązana jest z aktami prawnymi i orzecznictwem. W LEXOTECE znajdują się publikacje akademickie, których autorami są doświadczeni dydaktycy, a zarazem wybitni znawcy poszczególnych dziedzin prawa.
Zakup sfinansowany ze środków z dotacji na wsparcie procesu kształcenia i prowadzenia badań osób
z niepełnosprawnościami ze względu na występujące trudności w uczeniu się.

Usługa dostępna tylko dla osób posiadających konto pocztowe w domenie @lazarski.pl lub @lazarski.edu.pl oraz, którzy wypełnią oświadczenie. Prośby o rejestrację w serwisie LEXOTEKA prosimy kierować na adres email k.wosinska@lazarski.edu.pl

Lippincott, Williams & Wilkins - czołowy wydawca piśmiennictwa medycznego, działający w ramach Wolters Kluwer Health. Oferujemy na platformie Ovid pełne teksty 75 czasopism wybranych w ramach umowy konsorcjalnej (plus kilku czasopism otwartych) oraz osiem książek wybranych pilotażowo jako zaczątek zbioru elektronicznych książek medycznych w języku angielskim.

MDPI z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii ma misję wspierania otwartej wymiany naukowej we wszystkich formach i dyscyplinach. Zróżnicowane, recenzowane i ogólnodostępne czasopisma są obsługiwane przez ponad 84 200 wydawców akademickich. 194 czasopism publikowanych w modelu otwartym m.in. Molecules (tytuł indeksowany w Web of Science i Medline). Zakres tematyczny czasopism obejmuje m.in. chemię, nauki medyczne, fizykę, biologię, inżynierię, ochronę środowiska, socjologię, ekonomię, informatykę, matematykę oraz materiałoznawstwo.

Cała zawartość jest rozpowszechniana na licencji Creative Commons Attribution License (CC BY). 

MEDLINE Complete to największa dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Baza zawiera ponad 2200 aktywnych pełnotekstowych Czasopism. Wśród nich są czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE. Baza MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1916 roku jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.200 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

Nature - jedno z najstarszych, najbardziej prestiżowych i najczęściej cytowanych czasopism naukowych. Czasopismo publikuje przede wszystkim prace naukowe dotyczące wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych i technicznych.

Polska Platforma Medyczna (PPM) to portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, umożliwiający archiwizację i udostępnianie w modelu otwartym pełnych tekstów m.in.: artykułów, monografii, rozdziałów, innych dokumentów, czy też surowych danych badawczych, zgodnie z licencjami OA, na których zostały opublikowane. Partnerami Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej są uczelnie medyczne z Białegostoku, Gdańska,  Katowic, Lublina, Szczecina, Warszawy, Wrocławia (Lider) oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. 

Baza jest dostępna bez logowania dla każdego użytkownika. 

Proquest Ebook Central to nasza największa biblioteka książek elektronicznych (w większości angielskich i z angielskim interfejsem) ze wszystkich dziedzin wiedzy, prenumerujemy ją jednak dla jej zawartości z zakresu:

Business/Management (ponad 19 tys. tytułów)
Economics (ponad 9 tys. tytułów).

We wszystkich dziedzinach znajdują się książki do przeglądania, jeśli jednak nie są one oznaczone jako „available”, czas lektury jest ograniczony do 5 minut. Książki, które wyszukujemy poprzez zaznaczenie „owned and subsrcibed to by your library” można czytać online, jak i pobierać.

Do bazy weszły książki z dawnej Ebrary.

PubMed to baza indeksująca informacje o publikacjach medycznych. PubMed zawiera ponad 30 milionów cytowań dla literatury biomedycznej z MEDLINE, czasopism przyrodniczych i książek online. Cytowania mogą zawierać łącza do pełnotekstowych treści z PubMed Central i witryn internetowych wydawców.

Science - amerykańskie czasopismo naukowe z zakresu nauk ścisłych. Jest cenione i często powoływane w środowisku naukowym. Tygodnik „Science” założył w 1880 roku wynalazca Thomas Edison. Podstawową rolą tego periodyku jest publikowanie najnowszych, szczególnie ważnych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Science Direct to serwis udostępniający beneficjentom licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki zawartość około 1700 tytułów czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier B.V. Baza jest aktualizowana na bieżąco, zawiera ok. 12 mln artykułów od 1995 r., ale nie wszystkie są dostępne w postaci pełnotekstowej. Pozycje z dostępem pełnotekstowym (w formacie pdf) oznaczone są zielonym znakiem arkusza zaś pozycje Open Access oznaczone są pomarańczowym znakiem. Baza posadowiona jest na platformie SciVerse, na której udostępniana jest również bibliografia zawartości czasopism Scopus.

Publikowany przez wydawnictwo Elsevier, Scopus to naukowa baza danych zawierająca opisy bibliograficzne, abstrakty i cytowania z recenzowanych publikacji naukowych: czasopism (około 22000), książek, materiałów pokonferencyjnych i patentów. Daje kompleksowy przegląd światowego dorobku z zakresu nauk technicznych, medycyny, nauk społecznych i humanistycznych. Scopus udostępnia narzędzia umożliwiające śledzenie, analizę i wizualizację wyników badań. W przeciwieństwie do głównego konkurenta, Web of Science, 60% indeksowanych tytułów jest wydawanych poza USA.

Scopus jest bazą bibliograficzną, a nie pełnotekstową. Jednakże jeśli klikniesz „View at Publisher”, zostaniesz przekierowany na stronę wydawcy, który może udostępnić pełną wersję publikacji, jeśli Uczelnia posiada do niej dostęp (w ramach Wirtualnej Nauki, udziału w konsorcjum lub prenumeraty).W większości przypadków będzie możliwość pobrania pliku PDF.

SpringerLink jest bazą zawierającą ponad 2000 tytułów czasopism naukowych z zakresu: nauk przyrodniczych, biznesu, ekonomii, matematyki, statystyki, informatyki, prawa, nauk społecznych, nauk humanistycznych i in. Powstała z połączenia kolekcji czasopism wydawnictw Springer Verlag i Kluwer Academic Publishers. Kolekcja książek obejmuje także pakiet roczników archiwalnych 1997 - 2008. Pozycje w serii z dostępem pełnotekstowym nie są oznaczone kłódką.

UpToDate to odpowiedzi kliniczne w miejscu opieki dzięki mobilnemu i zdalnemu dostępu z którego korzystają ponad 38,500 instytucji na całym świecie. UpToDate został zaprojektowany, aby pomóc organizacjom na całym świecie na całym świecie w zwiększaniu efektywności klinicznej.

Web of Science to baza, która zawiera indeksy cytowań. W ramach serwisu można przeglądać następujące indeksy: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Art & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index. Podaje dane naukometryczne. Przekierowuje do pełnych tekstów w posiadaniu Uczelni. Załączone zestawienie Journal Citation Reports.

Wiley Online Library to kolekcja czasopism Wiley-Blackwell, która obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Reprezentowane w bazie działy nauki to m. in.: Business, Economics, Finance & Accountin, Law & Criminology, Mathematics & Statistic, Nursing, Dentistry & Healthcar, Social & Behavioral Sciences. Baza służy także jako narzędzie orientacji w bogatych zasobach książkowych wydawnictwa (możliwość przeglądania spisów treści, notatek informacyjnych, indeksów itp. i zamawiania) oraz w zawartości 163 czasopism wydawanych przez różne towarzystwa naukowe i nie należących do kolekcji Wiley-Blackwell (można je odrębnie zaprenumerować).

UWAGA! Z przyczyn technicznych baza Wiley Online Library działa (do odwołania) tylko na terenie biblioteki pod linkiem https://onlinelibrary.wiley.com/