Czas trwania kursu 2 semestry
130 godzin
Tryb prowadzenia zajęć hybrydowe (stacjonarne/zdalne)
Język podstawowy polski lub ukraiński

Opis kursu

Szkoła Prawa Ukraińskiego organizuje trwający dwa semestry kurs prawa ukraińskiego obejmujący 130 godzin lekcyjnych zajęć w formie hybrydowej.

Program kursu prawa ukraińskiego przewiduje 10 przedmiotów, z czego wszystkie będą prowadzone przez wykładowców z uczelni Ukraińskich: Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku. Uczestnicy mają do wyboru zajęcia prowadzone w całości w języku polskim albo w całości w języku ukraińskim.

Szkoła została stworzona, aby dać uczestnikom możliwość poznania przepisów prawnych obowiązujących w Ukrainie.

Absolwenci otrzymują dyplom Uczelni Łazarskiego oraz ukraińskie świadectwo podwyższenia kwalifikacji.

Program

Program zajęć w ramach Szkoły Prawa Ukraińskiego obejmuje naukę poniższych dziedzin prawa ukraińskiego:

 • prawo gospodarcze
 • prawo handlowe
 • prawo cywilne
 • postępowanie cywilne
 • prawo administracyjne i postępowanie sądowo – administracyjne
 • postępowanie administracyjne
 • prawo pracy
 • postępowanie arbitrażowe
 • prawo bankowe
 • prawo finansowe
 • prawo podatkowe
 • prawo celne
 • prawo konstytucyjne
 • prawo karne
 • postępowanie karne

Wykłady odbywają się w języku polskim.

Partnerzy

Harmonogram

Szkoła Prawa Ukraińskiego będzie działać w wymiarze:

 • 2 semestry
 • 9 zjazdów (sobota - niedziela)
 • 130 godzin

Opłaty

Koszt 2 semestrów, w tym opłata egzaminacyjna:

 • dla słuchaczy, którzy są studentami/absolwentami Uczelni Łazarskiego - 2500 zł
 • dla słuchaczy spoza Uczelni Łazarskiego - 3000 zł

 

Terminy płatności:

 • I rata w wysokości 500 zł - płatna do 30 września 2023 r.
 • II rata - płatna do 20 października 2023 r.

Wpłaty prosimy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego udostępniony na Koncie Kandydata po rejestracji online.

Rekrutacja

Do udziału w Szkole Prawa Ukraińskiego zapraszamy radców prawnych, adwokatów, notariuszy i tych wszystkich który interesuje prawo Ukrainy.

Warunkiem przyjęcia jest:

Zapisy do Szkoły Prawa Ukraińskiego trwają do 30 września 2023 r.

Informujemy, że Szkoła Prawa Ukraińskiego zostanie uruchomiona przy zapisie co najmniej 30 osób. Jeśli nie zbierze się odpowiednia grupa wpłacona rata zostanie słuchaczowi w całości zwrócona.

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela:

dr Ewa Jasiuk - Kierownik Szkoły Prawa Ukraińskiego
(+48) 577 507 614

Zapisy do Szkoły Prawa Ukraińskiego przyjmuje:

Biuro Rekrutacji
pokój 39, parter, sektor E
od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00
tel. (+48) 22 54 35 505 e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl