WAŻNY KOMUNIKAT

 

WAŻNY KOMUNIKAT!

Z uwagi na wejście w życie z dniem 01/10/2019 r. nowych przepisów dotyczących pomocy materialnej dla studentów i doktorantów informujemy, że pod koniec września br. zostaną zamieszczone na stronie Uczelni stosowne dokumenty i wzory wniosków.

Uprzejmie informujemy, że w okresie sesji egzaminacyjnej oraz przerwy wakacyjnej w zajęciach kursowych dyżury nie odbywają się.

 Informujemy o możliwości przesyłania wszelkich dokumentów drogą pocztową lub pozostawienie dokumentów w skrzynce przy pokoju Pełnomocników tj. pok. 021 (poziom -1)

We wszystkich sprawach stypendialnych prosimy o kontakt mailowy:

bądź telefoniczny (w godzinach pełnionych dyżurów) - 22 5435491

  

Karolina Kultys

Pełnomocnik Dziekana WEiZ ds. pomocy materialnej dla studentów

Pełnomocnik Dziekana WM ds. pomocy materialnej dla studentów

Pełnomocnik Dziekana WPiA ds. pomocy materialnej dla doktorantów

 

Ilona Szczepańska 

Pełnomocnik Dziekana WPiA ds. pomocy materialnej dla studentów

 

 

KOMUNIKAT

 

z dnia 10 grudnia 2018 r.

 

Pełnomocnika Dziekana Wydziału Prawa Administracji  ds. stypendialnych

Pełnomocnika Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. stypendialnych

Pełnomocnika Wydziału Medycznego ds. stypendialnych

Decyzją Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, Decyzją Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Decyzją Dziekana Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego z dnia 10 grudnia 2018 r, ustalone zostały następujące wysokości kwot poszczególnych stypendiów w roku akademickim 2018/2019 za każdy miesiąc:

 

I.         na okres od października do grudnia 2018 r.:

 

1.      Stypendium socjalne w wysokości 1.200 zł dla studentów, w których rodzinie dochód na osobę w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny uprawnia ich do otrzymania stypendium socjalnego.

 

2.      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 1.600 zł.

 

 

II.        na okres od stycznia 2019 r.:

 

1. Stypendium socjalne w wysokości 600 zł dla studentów, w których rodzinie dochód na osobę w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny uprawnia ich do otrzymania stypendium socjalnego.

 

2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 800 zł.

 

 

III.      Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przez cały rok akademicki 2018/2019:

-          w wysokości 500 zł dla studentów z ustalonym lekkim stopniem niepełnosprawności

-          w wysokości 700 zł dla studentów z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

-          w wysokości 1.000 zł dla studentów z ustalonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

 

KOMUNIKAT

 

z dnia 10 grudnia 2018 r.

 

Pełnomocników Rektora Uczelni Łazarskiego ds. stypendialnych

 

Decyzją Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. ustalone zostały następujące wysokości kwot stypendium Rektora w roku akademickim 2018/2019:

 

1.         na okres od października do grudnia 2018 r. za każdy miesiąc:

-               w wysokości 200 zł dla studentów którzy uzyskali od 1 do 11 punktów;

-               w wysokości 400 zł dla studentów którzy uzyskali od 12 do 14 punktów;

-               w wysokości 600 zł dla studentów którzy uzyskali od 15 punktów.

 

2.         na okres od stycznia 2019 r. za każdy miesiąc:

-               w wysokości 100 zł dla studentów którzy uzyskali od 1 do 11 punktów;

-               w wysokości 200 zł dla studentów którzy uzyskali od 12 do 14 punktów;

-               w wysokości 300 zł dla studentów którzy uzyskali od 15 punktów.