KOMUNIKAT

Wnioski o świadczenia materialne na nowy rok akademicki 2021/2022 będzie można składać w dniach od 1 do 20 października 2021r. 

Po dostarczeniu na Uczelnię wniosku z wymaganymi dokumentami w formie papierowej, należy zarejestrować wniosek na swoim koncie na Wirtualnej Uczelni.

Przed złożeniem dokumentów koniecznie należy zapoznać się z Regulaminem Świadczeń oraz załączonymi do niego dokumentami, które są zamieszczone na tej stronie w plikach DO POBRANIA

KOMUNIKAT

Wysokość dochodu za rok 2019 na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego nie może przekroczyć kwoty 1051,71zł.

Uwaga

Osoby które złożyły wnioski o stypendium lub zapomogę (bez względu na to w jaki sposób wnioski zostały dostarczone do Uczelni) zobowiązane są do zarejestrowania wniosku na swoim koncie w Wirtualnej Uczelni, które zostanie udostępnione od 1 października br.

Brak rejestracji spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


INFORMACJE O WYSOKOŚCI KWOT STYPENDIÓW ORAZ ZAKOŃCZENIU PROCEDURY ROZPOZNAWANIA WNIOSKÓW ZOSTANĄ PODANE NA TEJ STRONIE P0 30 LISTOPADA BR. 

Komunikat

Dokumenty można złożyć osobiście, przez pełnomocnika, pocztą tradycyjną, kurierem, albo pozostawić w skrzynce odbiorczej przy pokoju nr 268.

Wnioski należy składać na drukach stanowiących załącznik do Regulaminu. Przyjmowane będą jedynie kompletne wnioski.

Warunkiem koniecznym w toku wnioskowania o stypendium / zapomogę jest zarejestrowanie przez studenta / doktoranta wniosku na jego koncie w wirtualnej uczelni

Dyżury Pełnomocnika Rektora ds. pomocy materialnej

W OKRESIE URLOPU TJ. OD 19 LIPCA DO 06 WRZEŚNIA BR NIE ODBYWAJĄ SIĘ

We wszystkich sprawach stypendialnych proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny po 06 września br

email: stypendia@lazarski.edu.pl

telefon: (+48) 22 54-35-491 prosimy dzwonić wyłącznie w godzinach dyżurów tj. poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 - 11.00