ZAPRASZAMY PO ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

INFORMUJEMY, ŻE ODEBRANIE DECYZJI POZWOLI NA SZYBSZĄ WYPŁATĘ PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ

W PRZYPADKU OTRZYMANIA STYPENDIUM NALEŻY PODAĆ NUMER KONTA W KWESTURZE POK. 203

TERMINY ODBIORU DECYZJI:

13 GRUDNIA W GODZINACH 14.00 - 16.00

15 GRUDNIA W GODZINACH 10.30 - 12.30

18 GRUDNIA W GODZINACH 13.30 - 14.30

DECYZJĘ MOŻNA ODEBRAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA W KTÓRYM NALEŻY PODAĆ NUMER DOWODU OSOBISTEGO MOCODAWCY. 

Dyżury Pełnomocników Dziekanów ds. stypendialnych w semestrze zimowym 2018/2019 odbywają się według następującego porządku:

WTORKI W GODZINACH 13.30- 14.30 

SOBOTY ZJAZDOWE WPIA W GODZINACH 18.40 - 19.10

SOBOTY ZJAZDOWE WEIZ W GODZINACH 10.30 - 11.30

Informujemy o możliwości pozostawienia dokumentów w skrzynce przy pokoju Pełnomocników tj. pok. 021 (poziom -1)

We wszystkich sprawach stypendialnych prosimy o kontakt mailowy:

dla studentów Wydziału EiZ oraz doktorantów - mail: stypendia.weiz@lazarski.edu.pl 

dla studentów Wydziału Medycznego - mail: stypendia.wm@lazarski.edu.pl

dla studentów Wydziału PiA - mail: stypendia.wpia@lazarski.edu.pl 

  

Karolina Kultys

Pełnomocnik Dziekana WEiZ ds. pomocy materialnej dla studentów

Pełnomocnik Dziekana WM ds. pomocy materialnej dla studentów

Pełnomocnik Dziekana WPiA ds. pomocy materialnej dla doktorantów

 

Ilona Szczepańska 

Pełnomocnik Dziekana WPiA ds. pomocy materialnej dla studentów