Uwaga

Osoby które złożyły wnioski o stypendium lub zapomogę (bez względu na to w jaki sposób wnioski zostały dostarczone do Uczelni) zobowiązane są do zarejestrowania wniosku na swoim koncie w Wirtualnej Uczelni, które jest już dostępne.

Brak rejestracji spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Termin składania wniosków zostaje przedłużony do dnia 3 listopada br.

Komunikat

Dokumenty można złożyć osobiście, przez pełnomocnika, pocztą tradycyjną. kurierem, albo pozostawić w skrzynce pocztowej przy pokoju nr 268.

Przed złożeniem dokumentów proszę zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym poniżej.

Wnioski należy składać na drukach stanowiących załącznik do Regulaminu. Przyjmowane będą jedynie kompletne wnioski.

Warunkiem koniecznym w toku wnioskowania o stypendium / zapomogę jest zarejestrowanie przez studenta / doktoranta wniosku na jego koncie w wirtualnej uczelni.


 

Ważne informacje

Organ odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł. Jeżeli student wraz z wnioskiem o stypendium, nie złoży zaświadczenia z Ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.

Godziny dyżurów do składania wniosków o stypendium i zapomogę

Data Godzina
24.10 11.00 – 13.00
26.10 10.00 – 11.00
28.10 10.00 – 11.00
29.10 10.00 – 11.00
30.10 10.00 – 11.00
31.10 11.00 – 12.00
03.11 14.20 – 15.20

We wszystkich sprawach stypendialnych proszę o kontakt mailowy

email: stypendia@lazarski.edu.pl
telefon: (+48) 22 54-35-491

  • prosimy dzwonić wyłącznie w godzinach dyżurów

W dniu 15 października dyżur pełnomocnika Rektora odbędzie się w godzinach 12.00 - 14.00