dr hab. Wojciech Bieńkowski

dr hab. Wojciech Bieńkowski

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Profil naukowy

Ekonomista

 • Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) (1968). Doktoryzował się na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1977). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1993). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.
 • Od 2007 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

 • gospodarka amerykańska, procesy globalizacyjne, konkurencyjność, polityka konwergencji

Działalność zawodowa i społeczna

 • Członek Harvard Club of Poland (od 2007)
 • Executive Director, European Investment Fund (1998-1999)
 • Zastępca Prezesa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedzialny za współpracę z zagranicą, rozwój działalności kapitałowej oraz za działalność marketingowo-promocyjną (1995-1998)
 • Ekspert i Kierownik Zespołu Współpracy z Zagranicą w NFOSiGW, zajmującego się obsługiwaniem programów pomocowych (Unii Europejskiej PHARE, Banku Światowego, współpracy bilateralnej) (1993-1995)

Działalność naukowa

 • Bieńkowski, Wojciech; Stoykova, Oleksandra, Analyzing changes in international competitiveness position of Visegrad Group vis-a-vis EU-15 after the crisis 2007 as measured by RCA Index, "Central European Review of Economics & Finance", 2016, Vol. 13, no 3, p. 5-28.
 • Bieńkowski, Wojciech; Stoykowa, Oleksandra, International competitiveness position of selected Eurozone and Non-Eurozone countries in after the 2007 financial crisis period : is Eurozone membership a factor of importance?, w: Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, red. nauk. Zbigniew Binek, Paweł Szudra, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Ekonomii i Zarządzania, 2016, s. 69-89.
 • Bieńkowski, Wojciech, Post communist countries of  Central Eastern Europe facing middle income trap problem. Preliminary findings based on statistical data and some factor analyses for 1990-2014, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 2, s. 66-96.
 • Bieńkowski, Wojciech, Potencjał ekonomiczny i pozycja konkurencyjna USA i EU w tle negocjacji TTIP, "Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae", 2016, nr 3, t. 2, s. 177-186.
 • International perspectives on financing higher education, edited by Josef C. Brada, Wojciech Bieńkowski and Masaaki Kuboniwa, Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015, 184 s.
 • Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki, red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Sławomir I. Bukowski, Grażyna Olszewska. Warszawa: CeDeWu.pl, 2012.
 • The University in the age of globalization. Rankings, resources and reforms, ed. by Wojciech Bieńkowski; Josef C. Brada and Gordon Stanley, Basingtoke, New York: Palgrave Macmillan, 2012.
 • Bieńkowski, Wojciech; Figurski, Adam, Źródła dominacji sektora publicznego w europejskim sektorze szkolnictwa wyższego, w: Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki, red. nauk. Wojciech Bieńkowski; Sławomir I. Bukowski, Grażyna Olszewska. Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, s. 253-266.

Tematy prac badawczych:

 • rynki finansowe, globalizacja, pułapka średniego rozwoju, polityka gospodarcza

Nazwy projektów badawczych:

 • Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, źródło finansowania: Komitet Badań Ekonomicznych NBP
 • Zmiana znaczenia czynników międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej wynikająca z procesów globalizacji i integracji z Unią Europejską. Wnioski dla optymalizacji modelu polskiej polityki gospodarczej, 2007-2009, źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N112 008 32/0274)

 • Johns Hopkins University, USA (2006)
 • Harvard University, USA (2005)
 • George Mason University, USA (1994)
 • Nagoya City University, Japan (1991-1992)
 • Harvard University, USA (1984-1986)
 • Referat podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Stany Zjednoczone – obrona hegemonii w XXI wieku”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 14 maja 2009, Lublin
 • Referat podczas konferencji  „Krucjata Wolności Ronalda Reagana”, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, 04 lutego 2011, Kraków
 • Referat podczas konferencji „Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, ISP PAN, Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich Uczelni Łazarskiego oraz Konrad Adenauer Stiftung, 7 czerwca 2013, Lublin
 • Referat podczas konferencji „Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym – w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-gospodarczego”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 14-15 maja 2015
 • Referat podczas konferencji „Współpraca trans graniczna na wschodnim pograniczu Polski”, Uniwersytet w Białymstoku, 28-29 maja 2015
 • Referat podczas konferencji “Multinational Corporations and World Politics”, Uniwersytet Jagielloński, University of Rochester, 04-08 czerwca 2011, Kraków
 • Referat podczas Conference on Economic and Financial System Development in the Pacific-Rim Region, 17-19 maja 2012, Honolulu, USA
 • Referat podczas konferencji „Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków: doświadczenia i wyzwania”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 24-25 maja 2012, Kraków
 • Referat podczas konferencji “Japan Association for Comparative Economic Studies Conference”, 09 listopada 2013, Japonia,
 • Referat podczas „World Congress of Comparative Economics”, 25-27 czerwca 2015, Rzym