Urszula Marczak


bibliotekarz

u.marczak@lazarski.edu.pl
22 5435 390

Zasadnicze obowiązki:Obsługa czytelników w wypożyczalni; wymiana międzybiblioteczna; kontrola budżetu.