Tomasz Chrabałowski

Tomasz Chrabałowski

Dyrektor Finansowy z doświadczeniem w obszarze finansów, księgowości. Ekspert w zakresie controllingu finansowego i zarządczego, posiadający doświadczenie w kompleksowym nadzorze nad całością procesów finansowych w Spółkach o różnych profilach.

Współuczestnik i inicjator procesów controllingowych, optymalizacji kosztowych i zarządczych, wdrażania standardów i procedur finansowych. Wiedza z zakresu skutecznego wdrażania systemów finansowo-księgowych i systemów ERP.

Manager międzynarodowych biur rachunkowych odpowiedzialny za współpracę z zagranicznymi klientami, działami finansowymi i zarządami międzynarodowych Grup Kapitałowych.

Członek Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.