dr hab. Teresa Gardocka

dr hab. Teresa Gardocka

prawnik, specjalistka w zakresie prawa i postępowania karnego

W latach 1973–1989 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2004 do 2008 r. profesor w Uczelni Łazarskiego  (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego), dziekan Wydziału Prawa. Funkcję Rektora pełniła w latach 2005-2008.

Autorka wielu publikacji, w tym podręcznika akademickiego Postępowanie karne (2005).