prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa


Prodziekan ds. dydaktycznych

Wydział Medyczny

tadeusz.plusa@lazarski.pl

Profil naukowy

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, pulmonologii, alergologii

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1972). Pracę doktorską obronił w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie (1976). Uzyskał stopień doktora habilitowanego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie (1985). Profesor zwyczajny od 1991 r. Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 1991 – 2015. Wykładowca w Uczelni Techniczno-Handlowej, Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie oraz we Wszechnicy Polskiej. Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pneumonologii Szpitala European Medical Care w Piasecznie w latach 2015-2017. Od 2017 r. konsultant ds. chorób wewnętrznych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziornie.
 • Od 2017 roku wykładowca z fizjologii i patofizjologii, a od 2019 r. z chorób wewnętrznych na Wydziale Medycyny Uczelni Łazarskiego.

 

Wykładane przedmioty:

 • Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego
 • Fizjologia i patofizjologia
 • Choroby Wewnętrzne
 • Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne

Obszary badawcze

 • Podejście badawcze: prace badawcze na materiale klinicznym uwzględniające przebieg chorób, wpływ leczenia i innych czynników współistniejących.
 • Obszary badawcze: pneumonologia, alergologia, bioterroryzm, bezpieczeństwo zdrowotne 

Działalność zawodowa i społeczna

 • Ordynator oddziału wewnętrznego i chorób płuc Szpitala EMC im. św. Anny w Piasecznie
 • Członek Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN (od 2007)
 • Członek Sekcji Medycznej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (od 2006)
 • Konsultant Krajowy Ministra Zdrowia ds. Obronności Kraju w dziedzinie chorób wewnętrznych (2004)
 • Redaktor Naczelny „Lekarza Wojskowego” (oficjalny organ Sekcji Lekarzy Wojskowych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego) (2001-2008)
 • Przewodniczący Komisji KBN Nauk Niezabiegowych (1997-2000)
 • Redaktor Naczelny „Polskiego Merkuriusza Lekarskiego” (oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego) (od 1996 r.)
 • Redaktor Naczelny “International Review of Allergology and Clinical Immunology” (1994)
 • Naczelny specjalista w zakresie pneumonologii i alergologii Wojskowej Służby Zdrowia (1992-2015)
 • Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (1991-2015)
 • Redaktor Naczelny „Pneumonologii i Alergologii Polskiej” (1990-1994)

Działalność naukowa

2019

 • Płusa T, Baranowska A, Baranowski P.: Komórki macierzyste we współczesnej medycynie. Pol Merkur Lekarski, 2019; XLVI (271); 5–9.
 • Płusa T.: „Nowe” spojrzenie na „starą” boreliozę. Pol Merkur Lekarski, 2019; XLVI (272); 55–59.
 • Monografia:
  Płusa T.: Borelioza. Wyd. Medpress, Warszawa,2019 ISBN 978-83-942000-1-5

2018

 • Płusa T.: Azytromycyna w kontrolowaniu zakażeń układu oddechowego. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med., 2018, 24(1):7-15.
 • Płusa T.: Postępowanie w zapaleniu dróg oddechowych przebiegającym z kaszlem. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med., 2018, 24(1):16-28.
 • Szymczak Z, Dudek J, Płusa T, Częstochowska B, Michalski P.: Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i pourazowych stawów. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med., 2018, 24(1):42-46.
 • Rybarczyk M, Baranowski P, Baranowska A, Białowąż W, Płusa T, Konieczny R, Albarazi F.: Osteoporoza jako przyczyna złamań kręgosłupa. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med., 2018, 24(1):47-52.
 • Baranowska A, Płusa T, Baranowski P, Szymczak Z, Rybarczyk M, Białowąs W.: Czynniki ryzyka i biomarkery choroby zwyrodnieniowej stawów. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med., 2018; 24(2):59-64.
 • Płusa T.: Leki wpływające na mechanizm oczyszczania dróg oddechowych. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med., 208; 24(2):65-68.
 • Płusa T.: Karbocysteina w leczeniu chorych na POChP. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med., 2018; 24(2):69-72.
 • Płusa T.: Bezpieczeństwo e-papierosów. Pol Merkuriusz Lek, 2018; XLV(265):46-48.
 • Płusa T.: Azytromycyna w leczeniu chorych na boreliozę. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med., 2018; 24(3):93-99.
 • Michalski P, Baranowski P, Szymczak Z, Baranowska A, Płusa T, Dudek J.: Kwas hialuronowy w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; 24(3): 107-112.
 • Płusa T, Bijoś P.: Azytromycyna w leczeniu pozaszpitalnych zapaleń płuc. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; 24(3): 113-118.
 • Płusa T.: Aktualne zagrożenie zakażeniem Borrelia burgdorferi. Lekarz POZ, 2018;03:227-237.
 • Płusa T.: Nowe antybiotyki w leczeniu zakażeń. Pol Merkuriusz Lek, 2018; XLV(270):213-219.
 • Baranowska A, Baranowski P, Płusa T, Białowąs W, Rybarczyk M.: Mezenchymalne komórki macierzyste w leczeniu zmian degeneracyjnych krążka międzykręgowego. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; 24(4): 135-140.
 • Pawlak M, Płusa T.: Analiza ognisk epidemicznych zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego w 2017 r. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; 24(4): 141-146.
 • Płusa T.: Wybór antybiotyku w leczeniu zaostrzeń u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; 24(4): 147-150.
 • Szymczak Z, Baranowska A, Płusa T, Baranowski P, Rybarczyk M, Białowąs W.: Komórki macierzyste w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; 24(4): 151-155.
 • Płusa T.: Właściwe rozpoznanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc a personalizowane leczenie. Lekarz POZ, 2018; 5:388-395.
 • Płusa T.: Zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego a problem uchodźców. Myśl Ekonomiczna i Polityczna. 2018; 4(63):235-253.
 • Płusa T.: Antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego. Lekarz POZ, 2018; 6:460-468.

 

2017

 • Płusa T.: Nowe możliwości leczenia bronchodilatacyjnego chorych na POChP. Pol. Merkur. Lek., 2017; XLII(247):5-12.
 • Płusa T.: Komórki macierzyste/progenitorowe w chorobach układu oddechowego. Pol. Merkur. Lek., 2017; XLII(249):97-100.
 • Płusa T.: Obecne i prognozowane występowanie chorób układu oddechowego. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2017; 23/1:16-22.
 • Płusa T., Kohutnicki R.: Przydatność badania ultrasonograficznego w chorobach układu oddechowego. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2017; 23/1:40-45.
 • Płusa T.: Problem uchodźców a możliwości zagrożeń biologicznych w Polsce. – w – Kisielnicki J., Płusa T., Rysz S.J., Rajcel J., Rajchel K.(red.): Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce. Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 2017;26-36.
 • Płusa T.: Miejsce Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz współpraca służb ratunkowych w systemie zarządzania bezpieczeństwem w Polsce. – w – Kisielnicki J., Płusa T., Rysz S.J., Rajchel J., Rajchel K.(red.): Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce. Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 2017;260-268.

2016

 • Płusa T.: Wirus Zika jako nowe zagrożenie dla zdrowia i życia. Pol. Merkur. Lek., 2016; 40(237): 149-152.
 • Płusa T., Czarnecka G.: Współczesne zagrożenie wywołane przez patogeny alarmowe. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2016;22(1):8-15.
 • Płusa T., Komaszyńska A., Kluczyńska K., Pokłoński J., Wyszkowski W.: Patogeny alarmowe a zużycie antybiotyków w ciągu 20 m-cy obserwacji. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2016;22(1):17-22.
 • Płusa T.: Zagrożenie toksynami jako bronią biologiczną – czy jesteśmy na nie przygotowani? Terapia, 2016: 5:58-64.
 • Płusa T.: Progeniotor cells in sarcoidosis. Pol. Merkur. Lek., 2016; 41(243): 145-149.
 • Leyko T., Wojdyga R., Pokłoński J., Winnicka I., Płusa T.: Tamponada serca w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia – opis przypadku. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2016;22(3):151-154.
 • Płusa T.: Możliwości kontrolowania zewnątrzszpitalnych zapaleń płuc u chorych na POChP. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2016;22(3): 155-167.
 • Płusa T.: Zagrożenie toksynami jako bronią biologiczną – czy jesteśmy na nie przygotowani? Terapia, 2016; XXIV (337): 58-64.
 • Płusa T.: Lewofloksacyna i moksyfloksacyna w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Forum Zakażeń, 2016; 7(4):241-251.
 • Bijoś P., Płusa T., Ludwikowski R.: Idealny inhalator w ocenie chorych i lekarzy. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2016;22(4): 215-220.
 • Przybyłowska K., Płusa T., Winnicka I.: Pozaszpitalne zapalenie płuc o etiologii Staphylococcus aureus MSSA po zakażeniu bakteriami atypowymi – opis przypadku. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2016;22(4): 221-225.
 • Majkut I., Płusa T.: Patogenetyczne uzasadnienie do stosowania leków biologicznych chorym na astmę oskrzelową. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med ., 2016;22(4):2226-230.
 • Płusa T.: Patogeneza, rozpoznawanie i leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w świetle nowych badań. Pol. Merkur. Lek., 2016;XLI(246):263-268.
 • Płusa T.: 7 profili klinicznych chorych z zakażeniami układu oddechowego, u których należy stosować azytromycynę. Alergoprofil, 2016; 12(4):162-168.

2015

 • Płusa T.: Zagrożenia ekologiczne a bezpieczeństwo zdrowotne. Zeszyty Naukowe, (Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie), 2015;1(30): 211-227.
 • Płusa T.: Lewofloksacyna w leczeniu zakażeń układu oddechowego. Forum Zakażeń, 2015;6/2:75-84.
 • Płusa T.: Współczesne zagrożenie toksynami uznanymi za potencjalną broń biologiczną. Zeszyty Naukowe, 2015; 13 (3): 257-265.
 • Płusa T.: Toksyny jako broń biologiczna. Pol. Merkur. Lek., 2015;39(231):131-133.
 • Płusa T., Sokołowski R., Targowski T., Żabicka M.: Uszkodzenie płuc po narażeniu na działanie świecy dymnej – opis przypadku. Pol. Merkur. Lek., 2015;39(231):146-148.
 • Omernik A., Płusa T.: Toksyny Clostridium perfringens jako zagrożenie naturalne i bioterrorystyczne. Pol. Merkur. Lek., 2015;39(231):149-152.
 • Toczyska I., Płusa T.: Toksyna Shiga oraz toksyna tężcowa jako potencjalna broń biologiczna. Pol. Merkur. Lek., 2015; 39(231):157-161.
 • From S., Płusa T.: Współczesne zagrożenie toksyną rycynową. Pol. Merkur. Lek., 2015;39(231): 162-164.
 • Rożyńska R., Płusa T.: Zatrucia gronkowcową enterotoksyną B. Pol. Merkur. Lek., 2015;39(231): 165-166.
 • Płusa T., Smędzik K.: Zagrożenie jadami węży i skorpionów. Pol. Merkur. Lek., 2015;39(231):167-172.
 • Wesołowski A., Płusa T.: Saksytoksyny i tetrodotoksyny jako nowa broń biologiczna Pol. Merkur. Lek., 2015;39(231):173-175.
 • Sokołowski R., Płusa T.: Współczesne zagrożenie użyciem związków fosforoorganicznych. Pol. Merkur. Lek., 2015;39(231):176-180.
 • Targowski T., Płusa T.: Ogólne zasady postępowania w przypadku zagrożeń toksykologicznych. Pol. Merkur. Lek., 2015;39(231):191-1933.
 • Płusa T.: Bezpieczeństwo zdrowotne a problem uchodźców. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie), 2015; 13, 4(33): 199-212.
 • Płusa T., Kłodzińska A., Komaszyńska A., Wyszkowski W., Raszczepkin P.: Zakażenia Klebsiella pneumoniae NDM – opis przypadków. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2015; 21(4): 161-165.
 • Płusa T.: Klebsiella pneumoniae wytwarzająca karbapnenemazy jako globalne zagrożenie. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2015; 21(4): 185-190.

2014

 • Płusa T.: Mechanizmy działania leków przeciwkaszlowych i ich kliniczne zastosowanie. Pol. Merkur. Lek., 2014;36(211):48-53.
 • Płusa T.: Kliniczna przydatność badań obrazowych w chorobach układu oddechowego. Pol. Merkur. Lek., 2014;36(212):122-124.
 • Płusa T.: Znaczenie centralnego i obwodowego układu nerwowego w kontrolowaniu kaszlu. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2014; 20/1:7-13.
 • Płusa T., Omernik A., Chudzicka A.: Indakaterol w kontrolowaniu obturacji u chorych na POChP – badanie wstępne. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2014; 20/1:23-27.
 • Omernik A., Płusa T.: Możliwość tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości w ocenie zmian zapalnych i strukturalnych oskrzeli u chorych na astmę Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2014; 20/1:35-41.
 • Płusa T. Rytm dobowy objawów POChP. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2014; 20/1:48-51.
 • Płusa T.: Organizacja bezpieczeństwa zdrowotnego w stanach zagrożenia. – w - Częścik R., Nowakowski Z., Płusa T., Rajchel J., Rajchel K. (red.): Zarządzanie kryzysowe w administracji. Warszawa – Dęblin, 2014;163-178.
 • Płusa T., Sokołowski R.: Współczesne zagrożenia życia wywoływane zakażeniami wirusowymi i bakteryjnymi. – w - Częścik R., Nowakowski Z., Płusa T., Rajchel J., Rajchel K. (red.): Zarządzanie kryzysowe w administracji. Warszawa – Dęblin, 2014;208-222.
 • Płusa T.: Możliwości kontrolowania zagrożeń biologicznych i zasady postępowania ratunkowego w stanach kryzysowych. – w - Częścik R., Nowakowski Z., Płusa T., Rajchel J., Rajchel K. (red.): Zarządzanie kryzysowe w administracji. Warszawa – Dęblin, 2014;233-245.
 • Płusa T.: Zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego przez żywność genetycznie modyfikowaną. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie). 2014; 4(29):265-275.
 • Płusa T., Bijoś P.: Preferencje chorych na astmę/POChP przy wyborze inhalatora. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2014;20(4):194-197.

2013

 • Płusa T.: Kontrolowanie procesu zapalnego w małych oskrzelach w chorobach obturacyjnych. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2012;18/4:173-179.
 • Płusa T.: Ciężkie zakażenia układu oddechowego a racjonalna antybiotykoterapia. . Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2013;19(1):7-11.
 • Płusa T.: Kontrolowanie procesu zapalnego w małych oskrzelach w chorobach obturacyjnych – kierunki badań. Family Med. Primary Care Rev., 2013;15(2):242-246.
 • Płusa T.: Mechanizm i obraz kliniczny działania ubocznego leków na układ oddechowy. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med. 2013;19(2):90-94.
 • Płusa T., Wesołowski A., Rożyńska R.: Leczenie anty-IgE chorych na ciężką astmę. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2013;19(2):112-117.
 • Płusa T.: Współczesne możliwości kontrolowania zagrożenia bioterroryzmem. – w – Piątek Z., Zdrojewski A. (red.): Bioterroryzm. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa, 2013, 32-42.
 • Płusa T.: Nowe leki wpływające na obturację dróg oddechowych. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2013;19/3:165-172.
 • Płusa T.: Stosowanie fluorochinolonów u chorych na gruźlicę. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2013;19/3:194-197.
 • Sokołowski R., Płusa T.: Sepsa – kryteria rozpoznania i leczenie. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2013;19/3: 203-210.
 • Płusa T.: Leczenie anty-IgE a immunoterapia i anafilaksja. Alergologia Współczesna, 2013;30:23-26.
 • Chełstowska S., Wajs J., Rzepecki P., Plusa T.: The role of fibrocytes in pulmonary fibrosis. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2013;19/4:229-232.
 • Płusa T.: Glikopironium i indakaterol w kontrolowaniu obturacji chorych na POChP, Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2013;19/4:253-261.
 • Płusa T.: Cytrynian butamiratu w kontrolowaniu kaszlu. Pol. Merkur. Lek., 2013;35/210:367-369.

 

2012

 • Pacholska-Pytlakowska M., Płusa T., From S.: Definicja i epidemiologia
 • sarkoidozy. Wiadomości Lekarskie, 2011; LXIV/4: 301-305.
 • Płusa T.: Epidemiologia zakażeń układu oddechowego. – w – Jahnz-Różyk K., Jurkiewicz D. (red.): Zakażenia w otolaryngologii i pneumonologii. Warszawa, Fundacja pro Medicina, 2011, 13-23.
 • Płusa T.: Wewnątrzszpitalne zapalenie płuc. – w – Jahnz-Różyk K., Jurkiewicz D. (red.): Zakażenia w otolaryngologii i pneumonologii. Warszawa, Fundacja pro Medicina, 2011, 208-215.
 • Płusa T.: Zakażenia w chorobach przewlekłych. – w – Jahnz-Różyk K., Jurkiewicz D. (red.): Zakażenia w otolaryngologii i pneumonologii. Warszawa, Fundacja pro Medicina, 2011, 236-247.
 • Płusa T.: Antybiotyki, chemioterapeutyki i leki przeciwwirusowe. – w – Jahnz-Różyk K., Jurkiewicz D. (red.): Zakażenia w otolaryngologii i pneumonologii. Warszawa, Fundacja pro Medicina, 2011, 63-82.
 • Płusa T.: Racjonalna antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego. Przewodnik Lekarza, 2012; 1:73-78.
 • Płusa T.: Znaczenie immunomodulacyjnych właściwości makrolidów w obturacyjnych chorobach układu oddechowego. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2012;18/1:9-13.
 • Płusa T.: Współczesne możliwości leczenia chorób obturacyjnych. Family Med. Primary Care Rev., 2012; 14/3:482-488.
 • Korab-Doroszkiewicz A., Pacholska-Pytlakowska M., Płusa T.: Sarkoidoza z zajęciem serca. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2012; 18/2: 66-71.
 • Płusa T.: Interakcje antybiotyków makrolidowych i ich następstwa w zakażeniach układu oddechowego. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2012; 18/2: 93-97.
 • Jabłoński A., Płusa T.: Antybiotyki w leczeniu zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2012; 18/2: 98-101.
 • Płusa T.: Kontrolowanie zagrożenia atakiem bioterrorystycznym. – w – Bogdalski P., Nowakowski Z., Rajchel K. (red.): Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce. Warszawa, 2012, 152-164.
 • Płusa T.: Charakterystyka i klasyfikacja czynników biologicznych. Pol. Merk. Lek., 2012;33/197: 237-240.
 • Kucharczyk P., Płusa T.: Segregacja i ewakuacja w zagrożeniach spowodowanych czynnikami biologicznymi. Pol. Merk. Lek., 2012; 33/197: 296-300.
 • Płusa T.: Zasady postępowania w zakażeniach czynnikami biologicznymi. Pol. Merk. Lek., 2012; 33/197:301-303.
 • Płusa T.: The European Medicines Agency. J. Health Policy & Outcomes Research, 2012;1:2-6.
 • Płusa T.: Miejsce leków immunomodulacyjnych w zakażeniach układu oddechowego. Terapia, 2012;11-12: 17-22.

 

2011

 • Płusa T.: Nowe leki kontrolujące obturację dróg oddechowych u chorych na POChP. Pol. Merkur. Lek., 2011; 30(175):5-9.
 • Płusa T.: Lewofloksacyna i inne fluorochinolony w leczeniu zakażeń układu oddechowego. Pol. Merkur. Lek., 2011; 30(176): 91-96.
 • Płusa T.: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób obturacyjnych. Przewodnik Lekarza, 2011; 1:119-125.
 • Płusa T.: Zakażenia i możliwości ich kontrolowania. Pol. Merkur. Lek., 2011;XXX/179:310-312.
 • Płusa T.: Farmakokinetyka współczesnych antybiotyków. Pol. Merkur. Lek., 2011;XXX/179: 385-388.
 • Płusa T.: Profilaktyka zaostrzeń infekcyjnych u chorych na POChP. Lekarz. 2011;15/6:41-47.
 • Płusa T.: Small airways and new therapeutic perspectives in astma and COPD. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2011;XVII/1-2:5-9.
 • Płusa T.: Zespół „nakładania” astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Pneumonol. Alergol. Pol., 2011; 79/5: 351-356.
 • Płusa T.: Szczepienia i leczenie immunomodulacyjne w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych. Terapia, 2011; 6:55-58.
 • Płusa T.: Glikokortykosteroidy – czy wszystkie działają tak samo. Terapia, 2011; supl.6:39-40.
 • Płusa T.: Zagrożenie atakiem bioterrorystycznym w czasie imprez masowych. – w – Letkiewicz A., Nowakowski Z., Rajchel J. (red.): Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacja dla Polski. Warszawa, 2011, 155-166.
 • Pacholska-Pytlakowska M., Płusa T., From S.: Współczesne uwarunkowania etiopatogenetyczne sarkoidozy. Pol. Merkur. Lek., 2011,XXXI/185: 288-291.
 • Płusa T.: Ocena skuteczności leczenia chorych na POChP. Pol. Merkur. Lek., 2011; XXXI/185:299-301.
 • Pacholska-Pytlakowska M., Płusa T., From S.: Definicja i epidemiologia sarkoidozy. Wiad. Lek., 2011; 64/4:301-306.
 • Płusa T.: Rationale basis for new anticholinergic drugs for obstructive pulmonary diseaseInt. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2011;17/3-4:49-52.
 • Pacholska-Pytlakowska M., Płusa T., Sokołowski R., Rożyńska R.: Sarcoidosis of lip’s mucosa. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2011;17/3-4:59-62.
 • Płusa T.: Respiratory infections caused by Legionella pneumophilaInt. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2011;17/3-4:72-76.

 

 

Tematy prac badawczych:

 • Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, sarkoidoza, komórki macierzyste, zakażenia układu oddechowego, bezpieczeństwo zdrowotne

Nazwy projektów badawczych:

Realizował ponad 25 projektów badawczych w zakresie nowych leków.

Ostatnio realizowany projekt:

 • Xolar w leczeniu chorób alergicznych

2019

 • Płusa T.: Współczesne zagrożenie sepsą. – X sesja: Zakażenia układu oddechowego. V Konferencja „Gorące tematy w pneumonologii” – Warszawa, 22-23.02.2019 r.
 • Płusa T.: Aktualne zagrożenie Klebsiella pneumoniae NDM w Polsce. - Sesja pulmonologiczna. XIII Kongres Top Medical Trends. 22.03.2019 r. – Poznań.
 • Płusa T.: Oporność na antybiotyki. - Sesja – pulmonologia praktyczna. XIII Kongres Top Medical Trends. 23.03.2019 r. – Poznań.
 • Płusa t.: Infekcje pozaszpitalne – racjonalna antybiotykoterapia. - Sesja 5. Zakażenia oddechowe. – 16 Repetytorium Pulmonologiczne. Poznań 5-6 kwietnia 2019.
 • Płusa T.: Aktualne zagrożenie Klebsiella pneumoniae NMD. – 7 Ogólnopolski Kongres Starzenia się. – Sopot, 17-18.05.2019
 • Płusa T.: Patogenetyczne uwarunkowanie leczenia zakazenia Borrelia burgdorferi. – X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zagrożenia Zdrowia Publicznego” – Pisz, 20-22.05.2019

2018

 • Płusa T.: Problemy antybiotykoodporności w zakażeniach układu oddechowego. – Sesja IX: Zakażenia układu oddechowego. – IV Konferencja „Gorące tematy w pneumonologii”, Warszawa, 9-10 lutego 2018 r.
 • Płusa T.: Postępowanie w zapaleniach dróg oddechowych przebiegających z kaszlem. – Top Medical Trends, 16.03.2018 r. Poznań, Sesja satelitarna.
 • Płusa T.: Miejsce kabrocysteiny w leczeniu chorych na POChP. - Top Medical Trends, 17.03.2018 r. Poznań, Sesja – Pacjent interdyscyplinarnie 2.
 • Płusa T.: Starszy pacjent z sepsą. – Sesja VII. 6 Ogólnopolski Kongres Starzenia się. Sopot, 11-12.05.2018.
 • Płusa T.: Współczesne zagrożenie sepsą. – Sesja 20 - Zakażenia dróg oddechowych i ich powikłania. XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Jachranka, 12-15.05.2018.
 • Płusa T.: Nadmiar leków a zdrowie. – II Międzynarodowa Konferencja Teorii i Krytyki Designu – Fair Design – Projektowanie wobec wyzwań współczesności. Warszawa, 18.05.2018.
 • Płusa T.: Patogenetyczne podstawy leczenia boreliozy. Sesja: Borelioza. VII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 14.10.2018
 • Płusa T.: Pułapki w leczeniu astmy i POChP. – VI Ogólnopolska Konferencja Pułapki codziennej praktyki lekarskiej. Poznań, 19-20.10.2018
 • Płusa T.: Zapalenia płuc. - Sesja IV. Pulmonologia – II Ogólnopolska Konferencja Interna dla Rezydentów, Kraków, 16.11.2018
 • Płusa T.: POChP. - Sesja IV. Pulmonologia – II Ogólnopolska Konferencja Interna dla Rezydentów, Kraków, 16.11.2018
 • Płusa T.: Pozaszpitalne zapalenia płuc. – sesja 6. X Jubileuszowy Kongres Top Pulmonological Trends, 2018 – Poznań, 29.11.-1.12.2018

 

2017

 • Płusa T.: Możliwości wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu chorób układu oddechowego. – Sesja 6. Gorące tematy pneumonologii 2017. Warszawa, 3-4 lutego 2017 r.
 • Płusa T.: Tiotropium w POChP. – Wykład dla przedstawicieli TEVA, Łódź, 3.03.2017
 • Płusa T.: Leki biologiczne w chorobach układu oddechowego. – Top Medical Trends, 2017, Poznań – Sesja Pulmonologia (11.55-14.00), 18.03.2017.
 • Płusa T.: Współczesne zagrożenia mikrobiologiczne – czy możliwa jest ich kontrola? – 14 Repetytorium Pulmonologiczne. 31.03-1.04.2017 – Poznań.
 • Płusa T.: Zakażenia układu oddechowego i możliwości ich kontrolowania. - Pulmonologia w punkt. – Konferencja dla lekarzy pulmonologów (TEVA). 7-8 kwietnia 2017 r. Hotel Novotel – Poznań.
 • Płusa T.: Leki biologiczne i komórki macierzyste w leczeniu chorób płuc. - Pulmonologia w punkt. – Konferencja dla lekarzy pulmonologów (TEVA). 7-8 kwietnia 2017 r. Hotel Novotel – Poznań.
 • Płusa T.: Miejsce ratownictwa medycznego w systemie zarządzania bezpieczeństwem w Polsce oraz współpraca służb medycznych na poszczególnych poziomach działań ratunkowych. – Konferencja Naukowa „Administracja publiczna w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce” – Rzeszów, 25-26.04.2017.
 • Płusa T.: Problem imigrantów i możliwości zagrożeń biologicznych. - Konferencja Naukowa „Administracja publiczna w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce” – Rzeszów, 25-26.04.2017.
 • Płusa T.: Choroby obturacyjne układu oddechowego u pacjentów 65+. - Sesja V: Pacjent interdyscyplinarnie 1. – 5 Jubileuszowy Ogólnopolski Kongres Starzenia się. – Sopot, 12-13.05, 2017.
 • Płusa T.: Współczesne zakażenia układu oddechowego i ich kontrolowanie. - I sesja: Współczesne zagrożenia dla zdrowia i życia. – Konferencja Naukowa „Postępy w medycynie”. Piaseczno, 20.05.2017 r.
 • Płusa T.: Postępy w leczeniu chorób obturacyjnych. - III sesja: Współczesne zagrożenia dla zdrowia i życia. – Konferencja Naukowa „Postępy w medycynie”. Piaseczno, 20.05.2017 r.

2016

 • Płusa T.: Globalne zagrożenie Klebsiella pneumoniae NDM. – Sesja 10. Gorące tematy pneumonologii 2016. Warszawa, 26-27 lutego 2016 r.
 • Płusa T.: Nowe zagrożenia bakteriologiczne. – Sesja II. III Konferencja Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce i III Spotkanie Ordynatorów Oddziałów Geriatrycznych. 4-5 marca 2016 r. Kraków, Hotel Galaxy.
 • Płusa T.: Fenotypy astmy oskrzelowej a leczenie biologiczne. – Sesja: Pneumonologia – Top Medical Trends, 2016, Poznań,12.03.2016.
 • Płusa T.: Zapalenia płuc w chorobach obturacyjnych. – 22 sesja: Zakażenia układu oddechowego w chorobach obturacyjnych. XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Wisła 7-10.05.2016.
 • Płusa T.: Zapalenie płuc – jak diagnozować i leczyć. – Sesja dydaktyczna X. 4 Ogólnopolski Kongres Starzenia Się. Gdańsk, 13-14.05.2016.
 • Płusa T.: Progenitor cells in pulmonary sarcoidosis. – Session 8. 8th International WASOG, Conference on Diffuse Parenchymal Lung Diseases, Gdańsk, 2-4.06.2016.
 • Płusa T.: Współczesne zagrożenie bioterroryzmem. – Sesja 2. Epidemiologia XXI wieku. Bezpieczny pacjent, bezpieczny personel. Chorzów, 16-17.09.2016 r.
 • Płusa T.: Nowe możliwości terapeutyczne w POChP. - Sesja - Pulmonologia i alergologia. V Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Wrocław, 1.10.2016 r.
 • Płusa T.: Patogenetyczne uwarunkowania leczenia chorych na sarkoidozę – miejsce komórek macierzystych. Sesja 17. Sarkoidoza. – VIII Kongres Top Pulmonary Trends, 2016 – 1-3.12.2016.

2015

 • Płusa T.: Współczesne zagrożenie wirusem Ebola. – Sesja IV. I Konferencja Immunologia Dorosłych 2015. 13-14.03.2015. Jachranka.
 • Płusa T.: Współczesne zagrożenie gorączkami krwotocznymi (Ebola i inne). - Sesja plenarna: Pulmonologia – cz.1. (21.03.2015 r. 10.25-11.40) – Top Medical Trends 2015. Poznań 20.22.03.2015.
 • Płusa T.: Nowe zagrożenia epidemiczne w Polsce i na świecie. – VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Zakażenia Układu Oddechowego, Warszawa, 18.04.2015.
 • Płusa T.: Patogenetyczne uwarunkowanie leczenia chorych na sarkoidozę. – Sesja I. – Konferencja Naukowa nt. Sarkoidoza niejedno ma imię. Ciechocinek, 25.04.2015.
 • Płusa T., Chełstowska S.: Udział komórek krwiotwórczych CD34+ w rozwoju sarkoidozy płuc. – III sesja. – Konferencja Naukowa nt. Sarkoidoza niejedno ma imię. Ciechocinek, 25.04.2015.
 • Płusa T.: Aktualne trendy w bioterroryzmie i w obronie przed nim. - Konferencja Naukowa nt. Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski – część II. Dęblin, 12-13.05.2015.
 • Płusa T.: Zasady postępowania w przypadku aktu bioterrorystycznego. - Konferencja Naukowa nt. Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski – część II. Dęblin, 12-13.05.2015.
 • Płusa T., Omernik A.: Inflammatory process in the peripheral Airways of asthma patients controlled with inhaled ultra-fine glucocorticosteroids – preliminary study. XIX Kongres Ceske a Slovenske Pneumologickie a Ftizeologicke Spolecnosti. Brno, 17-19.06.2015.
 • Płusa T., Bijoś P.: Features of an ideal inhaler in testing a new inhaler device. XIX Kongres Ceske a Slovenske Pneumologickie a Ftizeologicke Spolecnosti. Brno, 17-19.06.2015.
 • Płusa T.: Klebsiella pneumoniae New Delhi – nowe zagrożenie bakteriologiczne. VII Kongres Top Pulmonological Trends. Poznań, 3-5.12.2015 r. – sesja 12: Zakażenia oddechowe – antybiotykoterapia.
 • Płusa T.: Fenotypy astmy a leki biologiczne. VII Kongres Top Pulmonological Trends. Poznań, 3-5.12.2015 r. – sesja 16: Spotkanie z ekspertem - alergologia.

2014

 • Płusa T.: Współczesne zagrożenie bioterroryzmem. Polskie Stowarzyszenie Carl von Clausewitza. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, 27.01.2014.
 • Płusa T.: Stabilizacja dróg oddechowych – znaczenie 24h działania leku. – Konferencja nt. Onbrez Breezhaler – prekursor nowej klasy Ultra-LABA. Warszawa, 14.03.2014 r.
 • Płusa T.: Miejsce i bezpieczeństwo terapii anty-IgE w chorobach alergicznych. – I Konferencja Naukowa pod patronatem Journal of Health Policy&Outcomes Research (JHPOR), Warszawa,15.03.2014 r.
 • Płusa T.: Współczesna antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego. - Top Medical Trends, Poznań, 23.03.2014 r.
 • Płusa T.: Współczesne możliwości kontrolowania zagrożeń bioterrorystycznych. – III Ogólnopolskie warsztaty metodologiczno-dydaktyczne w naukach o bezpieczeństwie i obronności. Siedlce, 25.04.2014r.
 • Płusa T.: Organizacja bezpieczeństwa zdrowotnego w stanach zagrożenia. – Konferencja Naukowa nt. Zarządzanie kryzysowe. – WSOSP - Dęblin, 6-7.05.2014 r.
 • Płusa T.: Możliwości kontrolowania zagrożeń bioterrorystycznych i zasady postępowania ratunkowego w stanach kryzysowych. – Konferencja Naukowa nt. Zarządzanie kryzysowe. – WSOSP - Dęblin, 6-7.05.2014 r.
 • Płusa T.: Znaczenie kontrolowania zapalenia w małych oskrzelach u chorych na astmę i POChP. – Sesja 08. Postępy w terapii chorego na POChP. – XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Jachranka, 10-13.05.2014.
 • Płusa T.: Utajone zakażenie prątkiem gruźlicy u pracowników służby zdrowia. – Sesja 21. Gruźlica – aktualne problemy. – XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Jachranka, 10-13.05.2014.
 • Płusa T.: Antybiotyki w leczeniu ciężkich zakażeń układu oddechowego. Szpitalne zapalenia płuc. – Sesja 30. Zakażenia układu oddechowego. – XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Jachranka, 10-13.05.2014.
 • Płusa T.: Omalizumab – aktualny stan wiedzy. – Sesja 54. Postępy w terapii chorego na POChP. – XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Jachranka, 10-13.05.2014.
 • Plusa T., Bijos P.: Health care professional’s features of an ideal inhaler in testing new inhaler divice. Does it recognize their needs? – Poster P2805 – ERS International Congress 2014, Munich, Germany, 6-10 Sept.
 • Plusa T., Bijos P.: Patient’s device preference in study of new inhaler. Do patients find the new device user-friendly? – Poster P2807 – ERS International Congress 2014, Munich, Germany, 6-10 Sept.
 • Płusa T.: I sesja: Postępowanie w gorączkach krwotocznych. - III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Pokazem Praktycznym – Epimilitaris 2014 – Medycyna Polowa. 14.10.2014 r. Ryn.
 • Płusa T.: I sesja: Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce i na świecie. - Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce – uwarunkowania personalne i strukturalne. Siedlce, 16-17.10.2014 r.
 • Płusa T.: Współczesne zagrożenie gorączkami krwotocznymi. Sesja 12. Zakażenia oddechowe. VI Kongres Top Pulmonological Trends. Poznań 28.11.2014.
 • Płusa T.: Zagrożenia epidemiologiczne w rejonach prowadzonych operacji – zagrożenie gorączkami krwotocznymi. Konferencja Międzynarodowa – Żandarmeria Wojskowa w ramach misji międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie. 25.11.2014 r. Mińsk Maz.

2013

 • Płusa T.: Racjonalna antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego. Sesja plenarna – pulmonologia. Top Medical Trends, Poznań, 15.03.2013 r.
 • Płusa T.: Współczesne zagrożenie bioterroryzmem. Sesja inauguracyjna – pulmonologia. Top Medical Trends, Poznań, 15.03.2013 r.
 • Płusa T.: Mechanizmy działań ubocznych leków. – Sesja inauguracyjna. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Praktyczne aspekty nadwrażliwości na leki”. Warszawa, 12.05.2013.
 • Płusa T.: Przydatność znajomości cech farmakokinetycznych antybiotyków w doborze ambulatoryjnego leczenia infekcji oddechowych. - Sesja – State of the art. II: Zakażenia oddechowe. – 10 Jubileuszowe Repetytorium Pulmonologiczne nt. Algorytmy pulmonologiczne w praktyce lekarskiej. Poznań, 13.04.2013.
 • Płusa T.: Leczenie immunomodulacyjne i szczepienia w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych. - Sesja – State of the art. II: Zakażenia oddechowe. – 10 Jubileuszowe Repetytorium Pulmonologiczne nt. Algorytmy pulmonologiczne w praktyce lekarskiej. Poznań, 13.04.2013.
 • Płusa T.: Postępowanie w ciężkich zakażeniach układu oddechowego. - X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, 9-11.05.2013 Wrocław.
 • Płusa T.: Znaczenie kontrolowania zapalenia w małych oskrzelach w choroba obturacyjnych – kierunki badań. X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, 9-11.05.2013 Wrocław.
 • Płusa T.: Inne propozycje antybiotykoterapii zapalenia dolnych dróg oddechowych. Konferencja naukowa – Kontrowersje w pulmonologii. Katowice, 14.06.2013.
 • Płusa T.: Współczesne możliwości kontrolowania zagrożenia bioterroryzmem. – II Konferencja Międzynarodowa EpiMilitaris 2013. Ryn 9.09.2013.
 • Płusa T.: Leczenie anty-IgE w chorobach alergicznych. Sesja IX – Leki biologiczne. XXV Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Poznań, 11-12.10.2013.
 • Płusa T.: Współczesne zagrożenie bioterrorystyczne. – Sesja: Prawo i Medycyna: Zagrożenia i zabezpieczenia. Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Zdrowie Polaków Dziś i Jutro”, Warszawa, 08-09.11.2013.
 • Płusa T.: Antybiotyki w leczeniu zakażeń układu oddechowego. - Sesja 5. Rzadziej poruszane aspekty zakażeń oddechowych (29.11.2013 r. 9.00-10.45). V Kongres Top Pulmonological Trends. Poznań, 28-30.11.2013.
 • Płusa T.: Efekt immunologiczny leczenia chorób alergicznych za pomocą anty-IgE. Sesja 7. Astma i choroby alergiczne – ważne pytania (29.11.2013 r. 12.50-14.35). V Kongres Top Pulmonological Trends. Poznań, 28-30.11.2013.
 • Płusa T.: Współczesne możliwości kontrolowania zagrożenia bioterroryzmem. - Konferencja Naukowa nt. Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski. Rynia, 3-4.12.2013.
 • Płusa T., Sokołowski R.: Patogeny alarmowe w ciężkich zakażeniach układu oddechowego. - Konferencja Naukowa nt. Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski. Rynia, 3-4.12.2013.
 • Płusa T.: Współczesne zagrożenie stanu zdrowia polskiego społeczeństwa. – Konferencja Naukowa nt. Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski. Rynia, 3-4.12.2013.

2012

 • Płusa T.: Racjonalna antybiotykoterapia w kontekście przewlekłych zakażeń układu oddechowego. - Sesja 3. Infekcje oddechowe – obrazy kliniczne i leczenie. 9 Ogólnopolskie Repetytorium Pulmonologiczne. Poznań, 9.03.2012.
 • Płusa T.: Racjonalna antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego. VI Kongres Top Medical Trends. Poznań 23-25.03.2012, sesja „Zakażenia górnych dróg oddechowych”, sala 1.A,B – 10.40-12.00.
 • Płusa T.: Racjonalna antybiotykoterapia zakażeń układu oddechowego. (W105). - 15 sesja (10.15-11.45, 14.05.2012r.). Infekcje dróg oddechowych – problem interdyscyplinarny. – XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, 12-15.05.2012 - Wisła.
 • Płusa T.: Bioterroryzm a infrastruktura krytyczna. – Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Bezpieczeństwo energetyczne państwa a infrastruktura krytyczna. 23.05.2012, Warszawa – WAT.
 • Płusa T.: Racjonalna antybiotykoterapia we współczesnych zagrożeniach zakażeniami układu oddechowego. – wykład inauguracyjny – IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Karpacz, 24-26.05.2012.
 • Płusa T.: Współczesne możliwości leczenia chorób obturacyjnych. – sesja plenarna (sala A) - 25.05.2012 (9.00-11.40). IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Karpacz, 24-26.05.2012.
 • Płusa T.: Leczenie zaostrzeń infekcyjnych POChP. – III Konferencja Naukowa PAN pt. Reducing the burden of COPD. Warszawa, 12-13.10.2012.
 • Płusa T.: Racjonalna antybiotykoterapia. – IV sesja. Antybiotykoterapia i profilaktyka zakażeń. XXX Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Warszawa, 19.10.2012.
 • Płusa T.: 55 lat Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK MON, WIM. - Konferencja Jubileuszowa z okazji 55-lecia Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK MON, WIM. 22.10.2012.
 • Płusa T.: Bezpieczeństwo zdrowotne w systemie nauk o bezpieczeństwie. – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Metodologia Badań Bezpieczeństwa Narodowego BEZPIECZEŃSTWO 2012. Akademia Obrony Narodowej, 22.11.2012 r.
 • Płusa T.: Co robić, gdy zapalenie płuc nie ustępuje? – Sesja 10. Zakażenia oddechowe – ważne pytania. – IV Kongres Top Pulmonological Trends. Poznań, 30.12.2012.
 • Płusa T.: Kontrolowanie zagrożenia atakiem bioterrorystycznym. – Konferencja naukowa nt. Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce. Warszawa, 3.12.2012 r.
 • Płusa T.: Aktualne możliwości kontroli bioterroryzmu. The 10th International Anniversary Conference of the Polish Pharmacoeconomics Society, ISPOR, 2012. (6.12.2012).
 • Płusa T.: Postępy w diagnostyce i terapii chorób obturacyjnych. V Jubileuszowy Kongres Top Medical Trends, Poznań,11.03.2011.
 • Płusa T.: Leki rozszerzające oskrzela w leczeniu POChP. - 8 Ogólnopolskie Repetytorium Pulmonologiczne, 1-2,04,2011 r. Poznań – sesja nr 8.
 • Płusa T.: Zakażenia i możliwości ich kontrolowania. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Racjonalna antybiotykoterapia. Ryn, 19-21.05.2011.
 • Płusa T.: Farmakokinetyka współczesnych antybiotyków. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Racjonalna antybiotykoterapia. Ryn, 19-21.05.2011.
 • Płusa T.: Diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego w aspekcie orzecznictwa o niezdolności do pracy. IX Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, „Czy orzecznictwo lekarskie nadąża za postępem Medycyny. Cz. II”. Warszawa, 17.06.2011.
 • Płusa T.: Glikokortykosteroidy – czy wszystkie działają tak samo? – X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Astma, alergia i POChP – standardy diagnostyczno-terapeutyczne. Jachranka 1-4.09.2011r. – Sesja IV (3.09.2011).
 • Płusa T.: Racjonalna antybiotykoterapia. – Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia CMKP oraz 35-lecia Kliniki Pediatrii CMKP w Warszawie. 9.09.2011.
 • Płusa T.: CAT – test oceny stanu zdrowia u chorych na POChP. – Sesja GSK, Sandomierz, 17.09.2011 r.
 • Płusa T.: Diagnostyka i leczenie zakażeń układu oddechowego. – VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Zakażenia szpitalne, monitorowanie, profilaktyka, racjonalna terapia. Inowrocław, 26.10.2011.
 • Płusa T.: Bioterroryzm – nowe zagrożenia. – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. „Bezpieczeństwo 2011”. – Warszawa, Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, 17.11.2011 r.
 • Płusa T.: Zapalenia płuc związane z aktywnością medyczną. – (1 sesja) III Kongres Top Pulmonological Trends – Poznań, 2 grudnia 2011.
 • Płusa T.: W jakich sytuacjach klinicznych podaje się nowe leki przeciwzapalne w POChP? – (4 sesja) III Kongres Top Pulmonological Trends – Poznań, 2 grudnia 2011.
 • Płusa T.: Struktura i zadania EMA (European Medicines Agency). – ISPOR Poland 2011. Warszawa 1-2.XII.2011. IX Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, 1.12.2011r.
 • Płusa T.: Zagrożenia atakiem bioterrorystycznym w czasie imprez masowych. – Konferencja naukowa „Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacje dla Polski”, Warszawa, 5 grudnia 2011.
 • Plusa T., Bijos P.: Health care professional’s features of an ideal inhaler in testing new inhaler divice. Does it recognize their needs? – Poster P2805 – ERS International Congress 2014, Munich, Germany, 6-10 Sept.
 • Plusa T., Bijos P.: Patient’s device preference in study of new inhaler. Do patients find the new device user-friendly? – Poster P2807 – ERS International Congress 2014, Munich, Germany, 6-10 Sept.
 • Płusa T., Bijoś P.: Features of an ideal inhaler in testing a new inhaler device. XIX Kongres Ceske a Slovenske Pneumologickie a Ftizeologicke Spolecnosti. Brno, 17-19.06.2015.