prof. dr hab. Stefan Kurowski

Profil naukowy

Wybitny polski ekonomista, doradca ekonomiczny NSZZ „Solidarność”, Premiera oraz Prezydenta RP.

Urodził się w 1923 roku w Wilnie. W 1949 r. ukończył Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Dwa razy był zmuszony ubiegać się o habilitację, bo komunistyczne władze odebrały mu pierwszą - przyznaną w 1963 r.

W latach 70. był ekspertem ekonomicznym koła poselskiego Znak,  publikował w niezależnych pismach.  Od 1980 doradzał władzom NSZZ „Solidarność”. W czasie stanu wojennego został internowany za działalność opozycyjną na okres od grudnia 1981 do kwietnia 1982.

W latach 90. doradzał Prezydentowi RP - Lechowi Wałęsie, a także premierowi - Janowi Olszewskiemu.

Pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, wykładał także  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i wielu innych uniwersytetach. 

W latach 1993 – 2002 był pracownikiem akademickim w Uczelni Łazarskiego (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego). Funkcję Rektora pełnił w latach 1994-1995.

W 2006 został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz  działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju.