Skip to main content
dr Spasimir Domaradzki

dr Spasimir Domaradzki

Kierownik Katedry Badań nad Polityką

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Badań nad Polityką

spasimir.domaradzki@lazarski.pl
sektor F, pokój 606

Dyżur:

 • Środa 9:00-10:00 p.606

Profil naukowy

Politolog

 • Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002). Doktoryzował się na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.
 • Od 2008 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Obszary badawcze

 • stosunki transatlantyckie, polityka w Europie Środkowo-Wschodniej, tranzytologia, prawa człowieka, polska i amerykańska polityka zagraniczna 

Działalność zawodowa i społeczna

 • Obserwator wyborów z ramienia OBWE (2004-2012)
 • Członek Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (od 2012)
 • Członek Prezydenckiego Zespołu Eksperckiego, Kancelaria Prezydenta RP (2013-2014)
 • Współpracuje z ResPublica Nowa i Visegrad Insight
 • Opiekun w Programie Honorowym Uczelni Łazarskiego (od 2016)

Działalność naukowa

 • Domaradzki, Spasimir, Polska - mocarstwo regionalne? Polityka zagraniczna Polski wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej, w: Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, red. nauk. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk, Katowice : Wydawnictwo Fundacji na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS, s. 259-280.
 • Domaradzki, Spasimir, Poza umową stowarzyszeniową - perspektywy stosunków polsko-ukraińskich po szczycie UE w Wilnie, w: Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014 : próba bilansu, red. nauk. Marek Pietraś, Markijan Malskyj, Beata Surmacz, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016, s. 245-265.
 • Balcer, Adam; Domaradzki, Spasimir; Szpala, Marta, The challenge of freedom in the southeastern Europe, Warszawa : OSW, 2015, 58 s. ISBN 978-83-62936-64-9
 • Domaradzki, Spasimir, Dobrobyt zamiast szachów, "Respublica", 2015, nr 1, s. 114-117.
 • Domaradzki, Spasimir, Między Unią Europejską a Bałkanami - wyzwania dla Polski na kolejne ćwierć wieku, w: Ku przyszłości. O Polsce za 25 lat, pod redakcją Spasimira Domaradzkiego i Moniki Haczkowskiej, Warszawa : Kancelaria Przydenta RP, 2015, s. 41-64.
 • Domaradzki, Spasimir, NATO and the security environment after the Cold War 1989-1999 - recenzja, w: "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 373-382.
 • Domaradzki, Spasimir, Nieporządek po upadku, "Respublica", 2015, nr 2, s. 30-34.
 • Domaradzki, Spasimir, Realizm Komorowskiego. Polityka prezydenta RP wobec Ukrainy Wiktora Janukowycza, w: Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski : aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, redakcja naukowa Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk, Katowice : Wydawnictwo Regionalne Ośrodka Debaty Międzynarodowej, 2015, s. 122-151.
 • Ku przyszłości. O Polsce za 25 lat, pod redakcją Spasimira Domaradzkiego i Moniki Haczkowskiej, Warszawa : Kancelaria Prezydenta RP, 2015, 160 s. ISBN 978-83-64626-14-2
 • Balcer, Adam; Domaradzki, Spasimir; Szpala, Marta, The challenge of freedom in the southeastern Europe, Warszawa : OSW, 2015, 58 s. ISBN 978-83-62936-64-9
 • Domaradzki, Spasimir, Rule of law and human rights in Southeastern Europe, w: Balcer, Adam; Domaradzki, Spasimir; Szpala, Marta, The challenge of freedom in the southeastern Europe, Warszawa : OSW, 2015, s. 11-28.
 • Domaradzki, Spasimir, Cena umowy stowarzyszeniowej. Między interesem Unii Europejskiej, Polski i przyszłością Ukrainy, w: Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, pod red. K. Czornik, M. Lakomego, M. Stolarczyka, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. [301]-320.
 • Domaradzki, Spasimir, Kres polityki sąsiedztwa, "Respublica", 2014, nr 1, s. 108-111.
 • Domaradzki, Spasimir; Józefczyk, Piotr, The Obama Administration and human rights : between international PR and american values, w: 2012 U.S. Presidential Election. Challenges and expectations. - Kraków : Jagiellonian University Press, 2014, s. [344-362].
 • Domaradzki, Spasimir, The Role of NATO and the EU in the ukrainian crisis, w: The Maidan Uprising, separatism and foreign intervention. Ukraine's complex transition.- Peter Lang Edition, 2014, s. [267]-297.
 • Domaradzki, Spasimir, Stosunki polsko-amerykańskie na początku XXI wieku - aspekty wojskowe i polityczne, w: Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. nauk. J. Czornik, M. Lakomy, Katowice : Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, 2014, s. 137-160.
 • ISBN 978-83-938760-2-0
 • Domaradzki, Spasimir, Zawiedzione nadzieje, "Respublica", 2014, nr 4, s. 37-42.
 • Domaradzki, Spasimir, Bałkański dylemat Brukseli. O europeizacj, czy bułgaryzacji Unii?, w: Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. 1., pod red. E. Haliżaka i M. Pietrasia, Warszawa : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, 2013, s. 423-446. ISBN 978-83-62751-53-5 (całość), 978-83-62751-21-1 (tom 1)
 • Domaradzki, Spasimir, Human Rights in the 21st Century. Challenging the human rights language, w: Promoting changes in times of transition and crisis : reflections on human rights education, eds. K. Mazur, P. Musieiwcz, B. Szlachta, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013, s. 517-529.
 • Domaradzki, Spasimir, W drodze do autorytaryzmu? Wybory parlamentarne i polityczna przyszłość Ukrainy, w: Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa?, red. B. Piskorska, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013, s. 13-39.
 • Kushnir, Ostap; Domaradzki, Spasimir, The EU – Ukraine Relations through the Prism of Human Rights, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [274]-295.
 • Domaradzki, Spasimir Tax policies in Poland, Slovakia, and Bulgaria: sitting on a ticking bomb or catching up with the West?, IREF WORKING PAPER NO.201603.
 • Domaradzki, Spasimir "The Polish Question", artykuł dla Liberty Fund.  

Tematy prac badawczych:

 • granice europeizacji w Europie południowo-wschodniej

Nazwy projektów badawczych:

 • Modele transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej, 2014 - obecnie, wykonawca, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Grupa 12 studentów programu International Relations and European Studies Uczelni Łazarskiego pod opieką dr. Spasimira Domaradzkiego i dr Jana Grzymskiego uczestniczyła w projekcie programu Erasmus+: We the Young People of Europe. Mirroring the Work of the European Parliament. Dialogue between young people and policy makers, koordynator projektu ze strony Uczelni Łazarskiego: dr Spasimir Domaradzki, Lecce, Włochy, 26 czerwca 2016 - 2 lipca 2016 roku. 
 • Research fellow w Institute for Research in Economic and Fiscal Issues, Paryż, Francja (2014-2015)
 • Uniwersytet Sofijski, Sofia, Bułgaria (2014)
 • Komisja Europejska i Parlament Europejski, Bruksela, Belgia (2013, 2014)
 • Rada Europy oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka, Strasburg, Francja (2010)
 • Russell Kirk Center, Mecosta, Michigan, USA (2008)
 • Wystąpienie pt. “Intermarium and Bulgaria”, podczas konferencji “Intermarium in the XXI century, Visions, Architectures, Feasibilities” organizowaną przez Katedrę Badań nad Polityką, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 6-7 lipca 2017 roku
 • Uczestnik X, XI, XII, XIII, XIV, XV edycji konferencji “Recovering Forgotten History, The Image of East-Central Europe in English-Language Academic Textbooks”, Warszawa – Kraków, od 2012 roku
 • Prelekcja w ramach panelu podczas konferencji "Great Transformations: Political science and the big questions of our time", American Political Science Association (APSA), 1-4 września 2016 roku, Filadelfia, Stany Zjednoczone
 • Dyskutant podczas II panelu - Structural dimension of the EU - Workshop, Overcoming the Crisis. How can we do it?, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, 21 czerwca 2016 roku, Warszawa
 • Brał udział w konferencji “Liberty, Liberalism, and International Relations”, 7 – 10 kwietnia 2016 roku, Ratbor u Kolína, Czechy
 • Wziął udział w seminarium poświęconym sprawom fiskalnym, Institute for Research in Economic and Fiscal Issue, King's College, 27 listopada 2015 roku, Londyn, Wielka Brytania
 • Stypendysta Wilbur Scholarship Foundation (2008)

 • Wykłady gościnne pt. Integracja europejska i relacje UE – Federacja Rosyjska, Syberyjski Uniwersytet Federalny, Krasnojarsk, Federacja Rosyjska, 14-18 lutego 2017 roku
 • Uczestnik Klubu PL-RU, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, 19 października 2015 roku

Wykładane przedmioty

International Relations:

 

 • Introduction to International Relations
 • Introduction to European Union
 • Polish Foreign Policy
 • Fundamentals of Politics: Advance Analysis

BA in International Relations and European Studies:

 

 • Introduction to International Relations
 • Introduction to European Union
 • Polish Foreign Policy

MA in International Relations:

 • Fundamentals of Politics: Advance Analysis