dr hab. Ryszard Strzelczyk, prof. UŁa

dr hab. Ryszard Strzelczyk, prof. UŁa

Koordynator współpracy z instytucjami i samorządami prawniczymi

Wydział Prawa i Administracji

Profil naukowy

Prawnik

 • Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2014) Wykładowca na kierunkach: prawo i administracja.
 • Od 2009 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • prawo obrotu nieruchomościami, prawo cywilne 

Działalność naukowa

 • Strzelczyk, Ryszard, Prawo nieruchomości, 5. wyd. uaktualnione i rozszerzone, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, 640 s.
 • Strzelczyk, Ryszard, Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 271 s.
 • Strzelczyk, Ryszard, Prawo obrotu nieruchomościami, 3. wyd., Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, 239 s.
 • Strzelczyk, Ryszard, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r. (IV CSK 234/08), "Nowy Przegląd Notarialny", 2015, nr 3, s. 49-54.
 • Strzelczyk, Ryszard, Prawo nieruchomości. - 4. wyd. uaktual. i rozszerz. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XLI, 616 s.
 • Strzelczyk, Ryszard, Property development contract in the system of Polish private law, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 88-103.
 • Strzelczyk, Ryszard ; Turlej, Aleksander, Własność lokali : komentarz. - 4. wyd. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, XVII, 739, [1] s.
 • Strzelczyk, Ryszard, Prawo nieruchomości, 3. wyd. uaktualnione i rozsz., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.
 • Strzelczyk, Ryszard, Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego, C.H. Beck, 2013, 507 s.
 • Strzelczyk, Ryszard; Kamińska, Karolina, Status prawny spółki partnerskiej, "Ius Novum", 2013, nr 2, s. 136-142.

Tematy prac badawczych:

 • prawo nieruchomości

Nazwy projektów badawczych:

 • Sprzedaż nieruchomości w prawie amerykańskim, 2015, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej