Ryszard  Grupiński

Ryszard Grupiński

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów, Doradca Prezydenta ds. wychowawczo-dydaktycznych