dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. UŁa

dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. UŁa

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawa

Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1984). Doktoryzował się w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego (1994). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2009).
 • Od 2009 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • ekonomiczna analiza prawa, prawo podatkowe, historia doktryn

Działalność zawodowa i społeczna

 • Adwokat i doradca podatkowy
 • Prezydent Centrum Adama Smitha (2004-2014)
 • Przewodniczący Rady Programowej Centrum Adama Smitha (od 2015)
 • Fundator i Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Warsaw Enterprise Institute
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS (2006-2007)
 • Niezależny członek rad nadzorczych kilku spółek giełdowych

Działalność naukowa

 • Gwiazdowski, Robert, Równość i (nie)sprawiedliwość. Dlaczego Piketty nie lubi bogatych?, Warszawa: Fijor Publishing, 2016, 224 s.
 • R. Gwiazdowski (red.), Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy.  Centrum im. Adama Smitha, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2014