dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa

dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa

Kierownik Katedry Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1993). Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (2007). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013). Wykładowca na kierunku prawo i administracja.
 • Od 2006 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

prawo administracyjne, kontrola państwowa, zamówienia publiczne, postępowanie administracyjne

Działalność zawodowa i społeczna

 • Doradca Ministra Środowiska
 • Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • w latach 2007-20019 sędzia WSA w Warszawie
 • od 2019 roku sędzia NSA
 • od 2010 roku wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Działalność naukowa

 • Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 527 s.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Szustakiewicz, Przemysław, Postępowanie kwalifikacyjne na członków KIO, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 236-237.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Szustakiewicz, Przemysław, Prawo zamówień publicznych z 2004 r., w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 249-250.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Szustakiewicz, Przemysław, Urząd Zamówień Publicznych, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 390.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Szustakiewicz, Przemysław, Zamówienia publiczne w okresie II RP, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 451-454.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Szustakiewicz, Przemysław, Zamówienia publiczne w okresie Polski Ludowej, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 454-456.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Milan, Ewelina; Olszanowski, Jan; Piątek, Wojciech; Pietrasz, Piotr; Rychter, Renata; Sawczyn, Wojciech; Sieradzka, Małgorzata; Skoczylas, Andrzej; Szczepańska, Ilona; Szustakiewicz, Przemysław; red. A. Skoczylas i P. Szustakiewicz, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XXV, [1], 537 s.
 • Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, Przemysław, Służby specjalne w systemie administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 182 s.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Ograniczenia dostępu do informacji publicznej w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Prywatność a jawność, red. Arwid Mednis, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016, s. 155-172.
 • Bidziński, Mariusz; Chmaj, Marek; Szustakiewicz, Przemysław, Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XXVII, 243 s.
 • Bloch, Adrianna, Służby mundurowe a klauzula solidarności w prawie Unii Europejskiej, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 119-127.
 • Bogdzio, Robert, Emerytury i renty służb mundurowych, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 287-315.
 • Dróżdż, Mateusz, Rola i obowiązki Policji w zabezpieczeniu imprez masowych, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 61-74.
 • Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, 182 s.
 • Lipiński, Adam, Pojęcie miejscowość pobliska w pragmatykach służbowych służb mundurowych i żołnierzy zawodowych, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 49-59.
 • Lipiński, Adam, Zamazywanie danych - kwestie proceduralne, w: Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 195-200.
 • Milan, Ewelina; Rąpała, Dagmara; Kotowicz, Bartosz, Odpowiedzialność majątkowa w służbach mundurowych na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. : zagadnienia ogólne, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 91-100.
 • Opaliński, Bartłomiej, Biuro Ochrony Rządu, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 113-148.
 • Opaliński, Bartłomiej, Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji a obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w: Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 177-193.
 • Opaliński, Bartłomiej, Postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy służb mundurowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego : zagadnienia wybrane, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 33-47.
 • Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, Przemysław, Ustawa o policji : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XIX, [1], 403 s.
 • Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 149-190.
 • Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Centralne Biuro Antykorupcyjne, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 191-211.
 • Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Wojskowe służby specjalne, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 213-231.
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Odpowiedzialność cywilna funkcjonariuszy za szkody powstałe w związku z wykonywaniem służby, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 337-352.
 • Sopa, Dominika, Czynności operacyjno-rozpoznawcze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego a konieczność zapewnienia konstytucyjnie chronionych praw i wolności obywatelskich, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 75-90.
 • Stefańska, Blanka Julia, Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji w Hiszpanii, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 129-147.
 • Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko, Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015,  XXX, 352 s.
 • Szczepańska, Ilona, Opodatkowanie składników uposażenia, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 317-336.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 2. Prawo do informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 20-31.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 2a. Prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 32-33.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 9a. Zasób informacyjny, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 126-129.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 9b. Centralne repozytorium, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 130-131.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 10. Udostępnianie informacji na wniosek lub bez pisemnego wniosku, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 132-141.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 11. Sposób udostępniania informacji, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 142-145.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 12. Oznaczanie informacji publicznych; obowiązki podmiotu udostępniającego informację publiczną, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 146-149.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 13. Termin udostępniania informacji publicznej na wniosek, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 150-162.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 14. Sposób udostępniania informacji publicznej na wniosek, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 163-167.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 15. Dodatkowe koszty udostępniania informacji, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 168-175.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 16. Odmowa udostępnienia informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 176- 181.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 17. Tryb postępowania odwoławczego, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 182- 184.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 21. Skargi; odesłanie do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 198-200.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 22. (uchylony) : Rozdział 2. Dostęp do informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 201-202.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 23a. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, podmioty zobowiązane, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 205-210.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 23b. Cel, określenie warunków, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 211-212.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Art. 23i. Odesłanie, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 232.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Dostęp do dokumentacji zamówienia publicznego na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2015, s. 262-270.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Prawo ochrony prywatności od strony prawa publicznego oraz ochronyu danych osobowych, w: Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 39-52.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Samorząd Terytorialny", 2015, 4, s. 58-71.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Udostępnianie dokumentów na potrzeby postępowania o zamówienia publiczne, "Informacja w Administracji Publicznej", 2015, 1, s. 36-38.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Ustalenie opłaty za udostępnianie informacji publicznej, "Informacja w Administracji Publicznej", 2015, 2, s. 51-53.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Węzłowe problemy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, w: Dostęp do informacji publicznej w praktyce samorządu terytorialnego, red. Sławomir Jakubczak, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. [26]-34.
 • Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa, pod red. Przemysława Szustakiewicza, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. [afiliacja: Przemysław Szustakiewicz, Arkadiusz Matusiak, Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Maja Sujkowska]
 • Matusiak, Arkadiusz, Dostęp do informacji publicznej a odpowiedzialność karna, w: Dostęp do informacji publicznej, pod red. Przemysława Szustakiewicza. - Warszawa : PWN, 2014, s. 405-412.
 • Opaliński, Bartłomiej, Dostęp do informacji publicznej w polskich przepisach prawnych, w: Dostęp do informacji publicznej, pod red. Przemysława Szustakiewicza. - Warszawa : PWN, 2014, s. 19-38.
 • Opaliński, Bartłomiej, Dostęp do informacji publicznej w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, w: Dostęp do informacji publicznej, pod red. Przemysława Szustakiewicza. - Warszawa : PWN, 2014, s. 1-18.
 • Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Przetwarzanie danych osobowych przez Kościół katolicki w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Przegląd Prawa Publicznego", 2014, 6, s. 18-25.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Służbowe telefony komórkowe: glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SAB/Sz 28/12, "Prawo i Środowisko", 2014, 2, s. 134-138.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Stosowanie podpisu elektronicznego w postępowaniu sądowoadministracyjnym na tle innych postępowań sądowych, "Przegląd Prawa Publicznego", 2014, 1, s. 29-39.
 • Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Policja. Studium administracyjnoprawne, Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, 2013.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Dostęp do akt postępowań administracyjnych i sądowych, "Prawo i Środowisko", 2013, nr 3, s. 132-138.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu
 • Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. II GSK 759/11, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 139-147.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Pojęcia interesu prawnego w Kodeksie postępowania administracyjnego, "Prawo i Środowisko", 2013, nr 3, s. 139-145.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Postępowanie dyscyplinarne w służbach specjalnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2013, nr 8, s. 218-236.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Postępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu, "Przegląd Prawa Publicznego", 2013, nr 6, s. 44-60.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Recenzja książki Stanisława Pieprznego, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012, "Kontrola Państwowa", 2013, nr 2, s. 123-132.
 • Szustakiewicz, Przemysław, Świadczenia pieniężne związane z prawem do lokalu mieszkalnego emerytów i funkcjonariuszy służb mundurowych w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Ius Novum", 2013, nr 3, s. 167-183.
      • Referat podczas konferencji "Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych", Urząd Zamówień Publicznych, Uniwersytet Łódzki, 21-22  czerwca  2010, Łódź
      • Nagroda specjalna Rektora Uczelni Łazarskiego (2009)