prof. dr hab. med. Przemysław Juszczyński

Wydział Medyczny

Profil naukowy

Lekarz

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2000). Doktoryzował się na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2002). Uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (2010). Tytuł profesora nauk medycznych nadany postanowieniem Prezydenta RP (2017).
 • Od 2017 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

patogeneza nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego, rozwój terapii celowanych i immunoterapii

Działalność naukowa

 • Szydłowski M, Prochorec-Sobieszek M, Szumera-Cieckiewicz A, Derezinska E, Hoser G, Wasilewska D, Szymanska-Giemza O, Jabłonska E, Białopiotrowicz E, Sewastianik T, Polak A., Czardybon W, Gałęzowski M, Windak R, Zaucha JM, Warzocha K, Brzózka K, Juszczynski P: Expression of PIM kinases in Reed-Sternberg cells fosters immune privilege and tumor cell survival in Hodgkin lymphoma. Blood. 2017 Jul 11. pii: blood-2017-01-760702. doi: 10.1182/blood-2017-01-760702. [Epub ahead of print]
 • Graczyk-Jarzynka A, Zagozdzon R, Muchowicz A, Siernicka M, Juszczynski P, Firczuk M. New insights into redox homeostasis as a therapeutic target in B-cell malignancies. Curr Opin Hematol. 2017 Jul;24(4):393-401. doi: 10.1097/MOH.0000000000000351.
 • Jablonska E, Gorniak P, Szydlowski M, Sewastianik T, Bialopiotrowicz E, Polak A, Warzocha K, Juszczynski P, MiR-17-92 represses PTPROt and PP2A phosphatases and amplifies tonic BCR signaling in DLBCL cells, Experimental Hematology 2016, doi: 10.1016/ j.exphem.2016.09.011.
 • Polak A, Kiliszek P, Sewastianik T, Szydłowski M, Jabłońska E, Białopiotrowicz E, Górniak P, Markowicz S, Nowak E, Grygorowicz MA, Prochorec-Sobieszek M, Nowis D, Gołąb J, Giebel S, Lech-Marańda E, Warzocha K, Juszczyński P. MEK Inhibition Sensitizes Precursor B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (B-ALL) Cells to Dexamethasone through Modulation of mTOR Activity and Stimulation of Autophagy. PLoS One. 2016 May 19;11(5):e0155893. doi: 10.1371/journal.pone.0155893.
 • Sewastianik T, Szydlowski M, Jablonska E, Bialopiotrowicz E, Kiliszek P, Gorniak P, Polak A, Prochorec-Sobieszek M, Szumera-Cieckiewicz A, Kaminski TS, Markowicz S, Nowak E, Grygorowicz MA, Warzocha K, Juszczynski P. FOXO1 is a TXN- and p300-dependent sensor and effector of oxidative stress in diffuse large B-cell lymphomas characterized by increased oxidative metabolism. Oncogene. 2016 Nov 17;35(46):5989-6000.
 • Szydlowski M, Kiliszek P, Sewastianik T , Jablonska E , BialopiotrowiczE , Gorniak P, Polak A , Markowicz S , Nowak E , Grygorowicz MA , Prochorec-Sobieszek M , Szumera-Cieckiewicz A , Malenda A , Lech-Maranda E, Warzocha K , Juszczynski P. FOXO1 activation is an effector of SYK and AKT inhibition in tonic BCR signal dependent diffuse large B-cell lymphomas. Blood. 2016;127: 739-48.
 • Gorniak P, Budziszewska B, Pula B, Wasylecka M, Borg K, Nowak G, Makuch-Lasica H, Lech-Maranda E, Warzocha K, Juszczynski P. Increased expression of E3 ubiquitin ligases targeting p53 in CLL patients with wild-type TP53 exhibits associations with clinical features of the disease. Leuk Lymphoma. 2015 Sep 28:1-10. [Epub ahead of print]
 • Gorniak P, Ejduk A, Borg K, Makuch-Łasica H, Nowak G, Lech-Maranda E, Prochorec-Sobieszek M, Warzocha K, Juszczynski P. Comparison of high resolution melting analysis with direct sequencing for the detection of recurrent mutations in DNA methyltransferase 3A and isocitrate dehydrogenase 1 and 2 genes in acute myeloid leukemia patients. Eur J Haematol. 2015 Apr 16. doi: 10.1111/ejh.12566. [Epub ahead of print]
 • Musialik E, Bujko M, Kober P, Grygorowicz MA, Libura M, Przestrzelska M, Juszczyński P, Borg K, Florek I, Jakóbczyk M, Siedlecki JA. Promoter DNA methylation and expression levels of HOXA4, HOXA5 and MEIS1 in acute myeloid leukemia. Mol Med Rep. 2015 Jan 13. doi: 10.3892/mmr.2015.3196. [Epub ahead of print]
 • Musialik E, Bujko M, Kober P, Grygorowicz MA, Libura M, Przestrzelska M, Juszczyński P, Borg K, Florek I, Jakóbczyk M, Baranowska A, Siedlecki JA. Comparison of promoter DNA methylation and expression levels of genes encoding CCAAT/enhancer binding proteins in AML patients. Leuk Res. 2014;38: 850-6.
 • Winiarska M, Bojarczuk K, Pyrzynska B, Bil J, Siernicka M, Dwojak M, Bobrowicz M, Miazek N, Zapala P, Zagozdzon A, Krol M, Syta A, Podszywalow-Bartnicka P, Pilch Z, Dabrowska-Iwanicka A, Juszczynski P, Efremov DG, Slabicki M, Zenz T, Le Roy A, Olive D, Rygiel TP, Leusen JH, Golab J. Inhibitors of SRC kinases impair antitumor activity of anti-CD20 monoclonal antibodies. MAbs. 2014;6:1300-13.
 • Bujko M, Musialik E, Olbromski R, Przestrzelska M, Libura M, Pastwińska A, Juszczynski P, Zwierzchowski L, Baranowski P, Siedlecki JA Repetitive genomic elements and overall DNA methylation changes in acute myeloid and childhood B-cell lymphoblastic leukemia patients. Int J Hematol. 2014;100:79-87.
 • Chen L, Monti S, Juszczynski P, Ouyang J, Chapuy B, Neuberg D, Doench JG, Bogusz AM, Habermann TM, Dogan A, Witzig TE, Kutok JL, Rodig SJ, Golub T, Shipp MA.SYK inhibition modulates distinct PI3K/AKT- dependent survival pathways and cholesterol biosynthesis in diffuse large B cell lymphomas. Cancer Cell 2013;23:826-38.
 • Prochorec-Sobieszek M, Nasilowska-Adamska B, Borg K, Kopeć I, Kos-Zakrzewska K, Juszczyński P, Warzocha K. Chronic eosinophilic leukemia with erythroblastic proliferation and the rare translocation t(8;9)(p22;p24) with PCM1-JAK2 fusion gene - a distinct clinical, pathological and genetic entity with potential treatment target? Leuk Lymphoma 2012; 53:1824-7.
 • Green MR, Rodig SJ,Juszczynski P, Ouyang J, Sinha P, O'Donnell E, Neuberg D, Shipp MA. Constitutive AP-1 Activity and EBV Infection Induce PD-L1 in Hodgkin Lymphomas and Post-transplant Lymphoproliferative Disorders: Implications for Targeted Therapy. Clin Cancer Res. 2012; 18:1611-8.
 • Ouyang J*, Juszczynski P*, Rodig SJ, Green MR, O’Donnell E, Currie T, Armant M, Takeyama K, Monti S, Rabinovich GA, Ritz J, Kutok JL, Shipp MA. Viral induction and targeted inhibition of galectin-1 in EBV+ post-transplant lymphoproliferative disorders. Blood 2011; 117: 4315-4322. 
  *autorstwo równorzędne. 
 • Green MR, Monti S, Rodig SJ, Juszczynski P, Currie T, O'Donnell E, Chapuy B, Takeyama K, Neuberg D, Golub TR, Kutok JL, Shipp MA. Integrative analysis reveals selective 9p24.1 amplification, increased PD-1 ligand expression, and further induction via JAK2 in nodular sclerosing Hodgkin lymphoma and primary mediastinal large B-cell lymphoma. Blood. 2010; 116:3268-77. 
 • Juszczynski P, Rodig SJ, Ouyang J, O’Donnell E, Takeyama K, Mlynarski W, Mycko K, Szczepanski T, Gaworczyk A, Krivtsov A, Faber J, Sinha AU, Rabinovich GA, Armstrong SA, Kutok JL, Shipp MA. MLL-rearranged B Lymphoblastic Leukemias Selectively Express the Immunoregulatory Carbohydrate-binding Protein, Galectin-1. Clinical Cancer Res, 2010; 16:2122-30.

Tematy prac badawczych:

 • chłoniaki rozlane z dużych komórek B, chłoniak Hodgkina, białaczki, immunoterapia, terapie ukierunkowane molekularnie

Nazwy projektów badawczych:

 • Oncotrail, 2015, kierownik projektu, źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 • Eptheron”- Epigenetic Therapiess in Oncology, 2014, kierownik projektu, źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 • PIM kinases as rational therapeutic targets in lymphoid malignancies, 2012-2014, kierownik projektu, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (umowa nr UMO-2011/03/B/NZ4/02020).
 • Identification and targeting molecular drug resistance mechanisms in adult acute lymphobastic leukemia. 2011-2014, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (grant #DEC-2011/01/B/NZ4/04829).
 • Tumor suppressor function of FOXO1 in diffuse large B-cell lymphomas: mechanisms of regulation and personalized rational targeting strategies, 2011-2015, kierownik projektu, źródło finansowania: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, (grant TEAM/2011-7/4).
 • Leukemia and Lymphoma Society Career Development Program – Special Fellow Award #3445-08, 2007-2010, kierownik projektu, “Evasion of The Host Immune Response in Hodgkin Lymphoma”.
 • Znaczenie polimorfizmów HLA II klasy i obecności genomu retrowirusowego HERV (human endogenous retrovirus) w przewlekłej białaczce limfatycznej, 2003-2004, praca własna, źródło finansowania: UM nr.502-11-051.

Ponad 100 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych

 • Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2018)
 • Stypendium zagraniczne KOLUMB Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003-04)
 • Nagroda I Stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2003)
 • Stypendium ICRETT (International Union Against Cancer) (2003)
 • Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2002)
 • Wyróżnienie Special Fellow od Leukemia and Lymphoma Society of America Career Development Program (2007)
 • Stypendium naukowe Ministra Zdrowia dla wybitnych studentów medycyny (1998-2000)