dr n. med. Piotr Zwoliński


Kierownik Instytutu Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej (INiMC) WM UŁa

Wydział Medyczny

piotr.zwolinski@lazarski.pl

Profil naukowy

 • Absolwent I Wydziału Medycznego Akademii Medycznej Warszawa (obecnie WUM) (1990). Doktoryzował się z metod cyfrowych w EEG w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (1999).
 • Od 2018 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

epileptologia, algorytmy decyzyjne, neurochirurgia, elektroencefalografia

Działalność zawodowa i społeczna

 • Dyrektor Centrum Terapii Padaczki NEUROSPHERA (2009-obecnie)
 • Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Chorym na Padaczkę NEURONET (2000-obecnie)
 • Założyciel i Prezes Instytutu Badań nad Problemami Ochrony Zdrowia Publicznego (im. Tytusa Chałubińskiego) (2004-2006)
 • Redaktor Naczelny kwartalnika EpiŚwiat oraz EpiŚwiat dla lekarzy (2002-2012)

Działalność naukowa

 • Marcin Roszkowski, Piotr Zwoliński, Krzysztof Drabik.  The value of "on-demand" vagal nerve stimulation therapy in the treatment of pharmacoresistant epilepsy. Czasopismo: Child Nerv.Syst. Szczegóły: 2003 : Vol. 19, nr 7-8, s. 631 ISSN: 0256-7040 Typ publikacji: ZF Typ publikacji: PO Język publikacji: EN Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.896 Punktacja KBN: 8.000
 • Marcin Roszkowski, Sławomir Barszcz, Paweł Daszkiewicz, Piotr Zwoliński. Gelastic epilepsy due to mamillary body hamartoma: a report of four surgically treated cases. Czasopismo: Child Nerv.Syst. Szczegóły: 2004 : Vol. 20, nr 4, s. 275 ISSN: 0256-7040 Typ publikacji: ZF Typ publikacji: PO Język publikacji: EN Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.029 Punktacja KBN: 8.000
 • Marcin Roszkowski, Piotr Zwoliński, Krzysztof Drabik, B.M. Zwolińska, A. Rysz, P. Bojarski, A. Marchel. The efficacy of vagal nerve stimulation in the therapy of patients with refractory epilepsy. Czasopismo: Epilepsia Szczegóły: 2004 : Vol. 45 suppl. 3, s. 190 ISSN: 0013-9580 Typ publikacji: ZF Typ publikacji: PO Język publikacji: EN Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.329 Punktacja KBN: 14.000
 • Piotr Zwoliński, Krzysztof Drabik, B.M. Zwolińska, A. Rysz, P. Bojarski, Marcin Roszkowski, A. Marchel. Tytuł: Value of "on-demand" therapy in vagal nerve stimulation in the treatment of pharmacoresistant epilepsy. Czasopismo: Epilepsia Szczegóły: 2004 : Vol. 45 suppl. 3, s. 190-191 ISSN: 0013-9580 Typ publikacji: ZF Typ publikacji: PO Język publikacji: EN Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.329 Punktacja KBN: 14.000
 • A. Matysiak, P.J. Durka, E.M. Montes, M. Barwiński, Piotr Zwoliński, Marcin Roszkowski, K.J. Blinowska. Tytuł: Time-frequency-space localization of epileptic EEG oscillations. Czasopismo: Acta Neurobiol.Exp. Szczegóły: 2005 : T. 65 Nr 4, s. 435-442 ISSN: 0065-1400 Typ publikacji: PA Typ publikacji: ORG Język publikacji: EN Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.209 Punktacja MNiSW: 13.000
 • Wiesława Grajkowska, E. Matyja, M. Laure-Kamionowska, Piotr Zwoliński, I. Gorczyca, Marcin Roszkowski. Tytuł: Histopathologic features of hemimegalencephaly - a case report. Czasopismo: Folia Neuropathol. Szczegóły: 2006 : T. 44, nr 4, s. 296-297 ISSN: 1641-4640 Typ publikacji: PF Typ publikacji: PO Język publikacji: EN Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.975 Punktacja MNiSW: 20.000
 • Marcin Roszkowski, Piotr Zwoliński, I. Gorczyca, Paweł Daszkiewicz. Tytuł: Surgical treatment of children with refractory epilepsy due to malformations of cortical development. Czasopismo: Folia Neuropathol. Szczegóły: 2006 : T. 44, nr 4, s. 301 ISSN: 1641-4640 Typ publikacji: PF Język publikacji: EN Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.975 Punktacja MNiSW: 20.000
 • Piotr Zwoliński, Marcin Roszkowski, J. Żygierewicz, S. Haufe, G. Nolte, P.J. Durka. Tytuł: Open database of epileptic EEG with MRI and postoperational assessment of foci - a real world verification for the EEG inverse solutions. Czasopismo: Neuroinformatics Szczegóły: 2010 : Vol. 8, nr 4, s. 285-299 ISSN: 1539-2791 Typ publikacji: ZA Typ publikacji: ORG Język publikacji: EN Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.027 Punktacja MNiSW: 32.000

Tematy prac badawczych:

 • neurologia, epileptologia, neurofizjologia kliniczna, neurocybernetyka, neurochirurgia, sieci neuronalne, dydaktyka

Nazwy projektów badawczych:

 • Majkowska-Zwolińska B., Zwoliński P., Roszkowski M., Drabik K., Long-term results of vagus nerve stimulation in children and adolescents with drug-resistant epilepsy., Childs Nerv Syst. 2012 Apr;28(4):621-8. Epub 2012 Jan 6., (2012).
 • Zwoliński P., Roszkowski M., Zygierewicz J., Haufe S., Nolte G., Durka PJ., Open database of epileptic EEG with MRI and postoperational assessment of foci--a real world verification for the EEG inverse solutions., Neuroinformatics. 2010 Dec;8(4):285-99., (2010).
 • Daszkiewicz P., Zwoliński P., Roszkowski M., Neuronavigation-guided implantation of foramen ovale electrodes in a child., J Neurosurg Pediatr. 2009 Jul;4(1):47-9.,(2009).
 • Gorczyca I., Zwoliński P., Roszkowsk M., Niemcewicz S., Vagus nerve stimulation in severe, treatment-resistent depression, Psychiatr Pol. 2006 Nov-Dec;40(6):1137-42, (2006).
 • Matysiak A., Durka PJ., Martinez Montes E., Barwiński M., Zwoliński P., Roszkowski M., Blinowska KJ., Time-frequency-space localization of epileptic EEG oscillations., Acta Neurobiol Exp (Wars). 2005;65(4):435-42, (2005).
 • Zwoliński P., Zasady leczenia padaczek częściowych., Epileptologia, 2004, Suppl2: 19-27., (2004).
 • Zwoliński P., Roszkowski M., Drabik K., Baczuk L., Majkowski J., Leczenie padaczki lekoopornej metodą stymulacji nerwu błędnego. Doświadczenia własne u 23 chorych. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2004, 38(3): 161 - 169, (2004).
 • Zwoliński P., Roszkowski M., Daszkiewicz P., Skuteczność kallosotomii w leczeniu padaczki opornej na leki u dzieci – doświadczenia własne Epileptologia 2004; 12: 109-119, (2004).
 • Zwoliński P., Roszkowski M., Grajkowska W., Daszkiewicz P.,Zaburzenia rozwojowe kory mózgowej jako przyczyna padaczki opornej na leki – nowe zagadnienie kliniczne, Epileptologia 2003; 11: 243-258 (2003).
 • Roszkowski M., Zwoliński P., Drabik K., The value of „on-demand” vagal nerve stimulation therapyin the treatment of pharmacoresistant epilepsy Child’s Nervous System, 2003, 7-8 (Vol. 19): 631, (2003).
 • Roszkowski M., Zwoliński P., Chirurgiczne leczenie padaczki lekoopornej wieku dziecięcego, Klinika Pediatryczna, 2003, 2 (VOL 11): 204-215, (2003).
 • Zwoliński P., Jędrzejczak J., Roszkowski M., Nowości diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu padaczek. Część II: Strategia leczenia padaczek, Aktualności Neurologiczne, 2002, vol 2 nr 1, str. 50-63 (2002).
 • Zwoliński P, Roszkowski M.,  Nowości diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu padaczek. Część I: Diagnostyka Aktualności Neurologiczne, 2001, vol 1 nr 3, str. 230-236 (2001).
 • Złoty Medal im. Alberta Schweitzera Światowej Akademii Medycyny (2007)
 • Laureat kwartalnika Epileptolgia za najlepszą pracę w roku 1999 (2000)
 • Laureat nagrody zespołowej (z dr Joanną Jędrzejczak) Dyrektora CMKP za monografię na temat leczenia farmakologicznego padaczki (1997)

Wykładane przedmioty

 • Neuronauki     
 • Medycyna cybernetyczna