dr Piotr Brzeziński

dr Piotr Brzeziński

Katedra Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji

Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji  Uczelni Łazarskiego (2005). Doktoryzował się w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2010). Wykładowca na kierunku Prawo.
 • Od 2005 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • prawo handlowe, umowy handlowe, prawo spółek, prawo Unii Europejskiej, zamówienia publiczne,

Działalność zawodowa i społeczna

 • Radca prawny prowadzący własną kancelarią prawną.
 • Na stałe współpracuje z kancelarią Gide Loyrette Nouel

Działalność naukowa

 • Brzeziński, Piotr; Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej, Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, XXIII, [1], 225 s.
 • Brzeziński, Piotr, Umowa o współpracy pomiędzy operatorami pocztowymi, "Przegląd Prawa Handlowego", 2016, nr 7, s. 50-55.
 • Brzeziński, Piotr, Dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, "Monitor Prawniczy", 2014, nr 19, s. 1038-1042.
 • Brzeziński, Piotr, Problematyka udzielania przez gminy zamówień publicznych podmiotom wewnętrznym na odbiór odpadów komunalnych, "Państwo i Prawo", 2014, nr 4, s. 33-49.

Tematy prac badawczych:

 • Umowy handlowe, prawo spółek, zamówienia publiczne, prawo UE/WE, rynki regulowane (prawo telekomunikacyjne, pocztowe, sektor oil & gas)

Nazwy projektów badawczych:

 • Nietypowe umowy handlowe, 2016, projekt badawczy realizowany w ramach badań statutowych
 • Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych, 2015-2016, uczestnik programu badawczego, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (Nr 2015/17/B/HS5/00472)

 • Prelegent podczas konferencji „Kontrola korespondencji”, Uczelnia Łazarskiego, styczeń 2017, Warszawa
 • Prelegent podczas konferencji „Nowela Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 listopada 2012 roku”, Uczelnia Łazarskiego,  styczeń 2014, Warszawa
 • Prelegent podczas II Konferencji Nadawców Przesyłek Pocztowych i Kurierskich, Elamed,  maj 2012
 • Prelegent podczas szkolenia „Prawo zamówień publicznych w Polsce”, Ambasada Szwajcarii w Polsce (Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy), kwiecień 2012