dr hab. Paweł Olszewski

Adiunkt
P.O. Dziekana Wydziału Medycznego

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych

p.olszewski@lazarski.edu.pl

Dyżur:

  • Poniedziałek 12:00-13:00 p.301

Profil naukowy