dr n. med. Paweł Litwiński

Wydział Medyczny

Profil naukowy

Lekarz, kardiochirurg

 • Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1999). Doktoryzował się w Instytucie Kardiologii w Warszawie (2013).
 • Od 2017 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

 • Niewydolność serca, mechaniczne wspomaganie krążenia, ECMO, wady zastawkowe

Działalność zawodowa i społeczna

 • Przedstawiciel nauczycieli akademickich do Rady Naukowej Centrum Kształcenia Podyplomowego (2013-2017)
 • Kierownik naukowy kursów doskonalących praktycznych w Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (od 2013)

Informacje dodatkowe:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgii
 • Członek Rady Fundacji Ronalda McDonalda
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Warszawie
 • Praca dla Medycznej Agencji Informacyjnej - doniesienia chirurgiczne
 • Koordynator do spraw mechanicznego wspomagania krążenia w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Warszawie

Działalność naukowa

 • Kardiochirurgia pod red. Prof. Z. Religi - „Chirurgia wieńcowa”- P. Litwiński; Polski Przegląd Chirurgiczny – Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2003; TOM XI : 115-119.
 • „Zastosowanie mechanicznego wspomagania krążenia sztucznymi komorami typu POLVAD w leczeniu wstrząsu kardiogennego na tle zaplenia mięśnia sercowego” – P. Litwiński, B. Woźniewicz, G. Religa, M. Pastuszek, A. Parulski, M. Jasińska, Sz. Kocańda, R. Kustosz, P. Siondalski, Z. Religa; Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2005; 2(4): 33-40.
 • „Doniesienie z IV Zjazdu EACTS/ESTS-Barcelona- P. Litwiński; Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2005; 2 (4): 99-100.
 • „Kardiochirurgia”- P. Litwiński, A.Biederman; Polski Przegląd Chirurgiczny – Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2008; TOM XVI: 83-94.
 • „Kardiochirurgia”- P. Litwiński, A.Biederman; Polski Przegląd Chirurgiczny – Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2009; TOM XVII: 74-88.
 • „Kardiochirurgia”- P. Litwiński, A.Biederman; Polski Przegląd Chirurgiczny – Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2010; TOM XVIII: 50-59.
 • “Rescue extracorporeal membrane oxygenation for refractory cardiogenic shock”: Paweł Litwiński, Artur Dębski, Paweł Tyczyński, Małgorzata Jasińska, Jarosław Szymański, Mariusz Kuśmierczyk. Advances in Interventional Cardiology 2015; 11, 4 (42): 1–3.
 • “First implantation of a HeartMate 3 left ventricular assist device In Poland”. P. Litwiński, P. Kołsut, M. Jasińska, J. Szymański, M. Kuśmierczyk. Kardiologia Polska 2016;74,9:1028.
 • “Transseptal balloon atrial septostomy for decompression of the left atrium during extracorporeal membrane oxygenation support as a “bridge to transplantation” in dilated cardiomyopathy” Paweł Litwiński, Marcin Demkow, Małgorzata Sobieszczańska, Jarosław Szymański, Józef Stolarek, Mariusz Kuśmierczyk. Advances in Interventional Cardiology 2017;13,1(47): 72-74.

Tematy prac badawczych:

 • Mechaniczne wspomaganie krążenia, wady zastawkowe

Nazwy projektów badawczych:

 • COMMENCE2012-2017, wykonawca, źródło finansowania: Edwards Lifesciences
 • HeartMate 3 Registry ELEVATE”, 2015-2017, wykonawca, źródło finansowania: Abbott

 

 

 • Szpital „Ramon y Cajal” - Izba Przyjęć/Pogotowie Ratunkowe, Madryt, Hiszpania, VIII 1994 r
 • West Suffolk Hospital - Oddział Chirurgii Ogólnej, Bury St. Edmunds, Anglia, VII 1995 r
 • Joyce Green Hospital - Oddział Chirurgii Ogólnej, Dartford, Anglia, VIII 1995 r
 • Stony Brook Hospital - Oddział Transplantologii, State University of New York, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, IX 1995 r
 • Conquest Hospital – Izba Przyjęć/Pogotowie Ratunkowe, St. Leonards-on-sea, Anglia, VII 1996 r
 • Emory University School of Medicine - Oddział Radiologii, Atlanta, Stany Zjednoczone, VIII 1997 r
 • Wilkes-Barre General Hospital – Oddział Kardiochirurgii, Wilkes-Barre, Stany Zjednoczone, VII 1998 r
 • Herz - Und Gefass - Klinik GMBH – Klinika Kardiochirurgii, Bad Neustadt, Niemcy, V 2009 r
 • Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, „Czekając na serce – długotrwałe wspomaganie ECMO jako pomost do przeszczepu – wyzwanie dla Heart Team”, współprelegenci: P. Litwiński, M. Demkow, 15-17 wrzesień 2016 roku, Poznań
 • Konferencja „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na profilaktykę oraz codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”, „Innowacyjny program zdalnej opieki nad pacjentami z mechanicznym wspomaganiem serca jako przykład zastosowania systemu telemedycznego Remedizer- doświadczenia Instytutu Kardiologii w Warszawie”, 8 maj 2017 roku, Warszawa
 • VII Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, „Wyniki leczenia operacyjnego i czynniki ryzyka niekorzystnego rokowania u chorych poddanych implantacji protezy zastawkowej w prawe ujście żylne”, współprelegenci: P.Litwiński, M.Kuśmierczyk, T.Sitko, P.Stachurski, J.Różański, 2014 rok, Warszawa
 • IV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, „Reoperacje zastawki trójdzielnej po implantacji zastawki mitralnej i plastyce prawego ujścia żylnego”, współprelegenci: P.Litwiński, T.Sitko, 2-14 czerwca 2008 roku, Warszawa
 • Sympozjum “Heart valve repair”, “Acute aortic regurgitation as an initial manifestation of SLE-a case report”, P.Litwiński, 14-15 grudnia 2007 roku, Zabrze
 • X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres PTK, „Mechanical circulatory suport with Polish venticular assist device (POLVAD) in acute fulminant myocarditis with intractable cardiogenic shock”, współprelegenci: P.Litwiński, G.Religa, M.Pastuszek, M.Jasińska, Sz.Kocańda, R.Kustosz, J.Szymański, 21-23 września 2006 roku, Gdynia-Sopot-Gdańsk,
 • 8 Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne, „Acute aortic regurgitation as an initial manifestation of systemic lupus erythematosus: a case report”, P.Litwiński, 21-22 stycznia 2006 roku, Gdańsk
 • Kongres „I Akademickie Dni Kardiologiczne”, „Nowoczesne metody mechanicznego wspomagania krążenia” – P.Litwiński, 11-13 maja 2006 roku, Warszawa
 • Kongres ESC Acute Cardiac Care, „Mechanical circulatory support with polish ventricular assist device (POLVAD) in acute fulminant myocarditis with intractable cardiogenic shock”, współprelegenci: P.Litwiński, G.Religa, M.Pastuszek, M.Jasińska, Sz.Kocańda, R.Kustosz, J.Szymański, 21-24 października 2006 roku, Praga, Czechy
 • 7 Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne, „Zastosowanie mechanicznych zespoleń typu Ventrica w rewaskularyzacji mięśnia sercowego- doniesienie wstępne”, współprelegenci: P.Litwiński, T.Kaszczyński; 21-22 stycznia 2005 roku, Gdańsk
 • 54th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, „Side-to-side sutureless distal coronary artery bypass anastomoses with magnets (MVP SYSTEM) - a preliminary report”, 19-22 maja 2005 roku, Ateny, Grecja
 • Heart Failure Update 2004, „Polish ventricular assist device (POLVAD) support for the treatment of patients with acute/fulminant myocarditis”, współprelegenci: P.Litwiński, A.Parulski, G.Religa, R.Kustosz, Z.Religa; Wrocław, 12-15 czerwca 2004 roku, Polska
 • “Mechanical circulatory support for the failing heart: experience of the Warsaw Institute of Cardiology”- P.Litwiński, M.Jasińska, M.Kuśmierczyk, G.Religa, Sz.Kocańda, J.Szymański, P.Kołsut, J.Różański; 7th Branislav “Brano” Radovancevic International Heart Failure Forum, Opatija, Chorwacja, 2014 r
 • Wykład na  temat „Pełne wspomaganie mechaniczne czy ECMO- wybór metody leczenia u chorego z ciężką niewydolnością serca”, XXII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Instytutu Kardiologii w Warszawie sesja IV, 21 listopada 2015 roku, Warszawa,
 • Wykład na temat „Zapobieganie kolejnym zaostrzeniom niewydolności serca- wspomaganie i przeszczepianie serca”, Sesja Instytutu Kardiologii w Warszawie: IX Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego- Kardiologia Prewencyjna 2016 r, 18-19 listopada 2016 roku, Kraków
 • Wykład na temat „Wskazania do VAD”, sesja: Mechaniczne wspomaganie krążenia- polskie doświadczenia w wykorzystaniu innowacyjnych technologii, VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgii, 9-11 czerwca 2016 roku, Warszawa
 • Wykład na temat „Urządzenia poprawiające funkcję lewej komory - pomost czy alternatywa dla przeszczepu serca”, VIII Sympozjum Kardiologia Interdycyplinarnie „Przeszczep- Nowe Życie”, 1 czerwca 2017 roku, Opinogóra
 • Wykład na temat „Współczesne metody chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej” CSK Warszawa-Międzylesie, 10 kwietnia 2002 roku