Skip to main content
prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych

Katedra Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych, Wydział Prawa i Administracji

Profil naukowy

Prawnik

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996). Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005). Tytuł profesora nauk prawnych, nadany postanowieniem Prezydenta RP (2018). 
  • Od 2018 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.