prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

Profesor zwyczajny

Katedra Prawa rzymskiego, Logiki oraz Teorii i Historii Prawa, Wydział Prawa i Administracji

pawel.chmielnicki@lazarski.pl

Dyżur:

  • środa 14:20-15:05 (pokój 614, sektor F)

Profil naukowy

Prawnik

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996). Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005). Tytuł profesora nauk prawnych, nadany postanowieniem Prezydenta RP (2018). 
  • Od 2018 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.