dr Ostap Kushnir

Adiunkt
Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. programowych i dydaktycznych, Dyrektor anglojęzycznego programu BA in Management na Uczelni Łazarskiego

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Badań nad Polityką

o.kushnir@lazarski.edu.pl

Dyżur:

 • wtorek 15:00-16:00 p. 626
 • czwartek 14:00-15:00 p. 363 (dyżur dziekański)

Profil naukowy

Politolog

 • Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu w Odessie (2006), absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych University of Wales (2012). Doktoryzował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2015). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.
 • Od 2011 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Obszary badawcze

 • przemiany Unii Europejskiej, Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, polityka w Europie środkowo-wschodniej, regionalna polityka na obszarze Morza Czarnego, polityka postkomunistyczna, meta-geografia

Działalność zawodowa i społeczna

 • Opiekun w Programie Honorowym Uczelni Łazarskiego (od 2016) 

Działalność naukowa

 • Kushnir, Ostap, Ukraine and Russian Neo-Imperialism: The Divergent Break (Lanham: Lexington Books, 2018).
 • Kushnir, Ostap,  From 'Brothers' to Enemies. The Future of Ukrainian-Russian Relationship, “Cicero Foundation Great Debate Paper”, 2018, nr 18, s. 1-14
 • Kushnir, Ostap, Ukrainian Policies in the Black Sea Littoral: History, Current Trends, and Perspectives, “The Journal of Contemporary European Studies”, 2017, nr 2(25), s. 163-179.
 • Kushnir, Ostap, Russian Geopolitical Advancements in the Black Sea Region: the Annexation of Crimea, “Athenaeum. Polish Political Science Studies”, 2017, nr 56. s. 111-135
 • Kushnir, Ostap, From the BSU to the BSEC: evaluating interwar geopolitical fantasies, “Central European Journal of International and Security Studies”, 2014, nr 4, s. 90-111.
 • Kushnir, Ostap, Ruling or ruled: the future of Poland in a new type of European empire, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia. Sectio K”, 2014, Vol. XXI, 1, s. 55-72
 • Kushnir, Ostap; Domaradzki, Spasimir, The EU – Ukraine Relations through the Prism of Human Rights, “Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2013, nr 4(43), s. 274-295.
 • Kushnir, Ostap, Interwar views on managing Eastern European Space. Exploring Lypa’s Conceptualisation of the Black Sea States Union, “Central European Journal of International and Security Studies”, 2013, nr 4, s. 68-85

Tematy prac badawczych:

 • Transformacja postkomunistyczna, Europa Środkowo-Wschodnia, polityka zagraniczna Ukrainy i Rosji, polityka na obszarze Morza Czarnego, geopolityka, symbolizm polityczny (Eric Voegelin, Maurice Hallbwachs, Yuriy Lypa)

Nazwy projektów badawczych:

 • Geopolityka w obszarze Morza Czarnego i w Europie Środkowo-Wschodniej, badania własne
 • Symbolizm polityczny (Eric Voegelin, Maurice Hallbwachs, Yuriy Lypa), badania własne
 • Coventry University, Wielka Brytania (2015)
 • Aston University, Birmingham, Wielka Brytania (2013)
  • Brał udział w międzynarodowym sympozjum “Three Revolutions – Revolution, War and Their Consequences”, 16-17 marca 2018, Warszawa, College of Europe.
  • Brał udział w "5th International Conference on Political Science, International Relations and Sociology ", Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 7-9 lutego 2018 roku.
  • Brał udział w konferencji “Poland at the Crossroads”, 17-19 listopada 2017, Warszawa, Citizens of Europe, Polish Robert Schuman Foundation, Polish European Movement, Uczelnia Łazarskiego.
 • Brał udział oraz główny organizator międzynarodowej konferencji “The Intermarium in the 21st Century: Visions, Architectures, Feasibilities”, Katedra Badań nad Polityką, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 6-7 lipca 2017.
 • Brał udział w międzynarodowym sympozjum “Three Revolutions – Portraits of Ukraine”, 28 lutego – 1 marca 2017, Warszawa, College of Europe.
 • Brał udział w konferencji “Economic Turmoil in Contemporary Europe”, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Jagielloński, Warszawa, 19-20 września 2016 roku.
 • Prelekcja w ramach przygotowanego przez siebie panelu podczas konferencji "Great Transformations: Political science and the big questions of our time", American Political Science Association (APSA), Filadelfia, Stany Zjednoczone, 1-4 września 2016 roku
 • Brał udział w konferencji “Geografia Wyborcza Ukrainy”, Polska Akademia Nauk, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 19 grudnia 2013.
 • Brał udział w konferencji Media krajowe na początku XX wieku: Rozwój i wdrożenie ukraińskiego projektu budowania państwa [Національна періодика початку ХХ століття: розвиток і реалізація української ідеї державотворення], Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Kijów, Ukraina, 8-9 grudnia 2006 roku.

 

 

Wykładane przedmioty

International Relations:

 

 • Introduction to International Relations
 • Introduction to European Union
 • Europe in the World - Political and Economic Geography
 • Eastern European Politics
 • EU Common Foreign and Security Policy

BA in International Relations and European Studies:

 

 • Introduction to International Relations
 • Introduction to European Union
 • Europe in the World - Political and Economic Geography
 • Eastern European Politics
 • EU Common Foreign and Security Policy
 • Issues in International Relations

Management:

 • Logisitcs Management in Practice
 • Tourism Management in Practise