dr n. wet. Olga Aniołek

Wydział Medyczny

olga.aniolek@lazarski.pl

Profil naukowy

Lekarz weterynarii, specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej

 • Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (2004). Doktoryzowała się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW (2014).
 • Od 2017 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

hematologia, cytodiagnostyka i endokrynologia w badaniach klinicznych,  cytodiagnostyka i onkologia w badaniach klinicznych, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna zaburzeń koagulacyjnych

Działalność zawodowa i społeczna

 • Kierownik Zakładu Chorób Wewnętrznych w KCHDZ z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie - od 1.10.2015.
 • Członek towarzystw naukowych European Hematology Association, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Biologii Medycyny.

 

 

Działalność naukowa

 • Aniołek O., Barc A., Jarosińska A., Gajewski Z., Evaluation of frequency and intensity of asymptomatic anisocytosis in the Japanese dog breeds Shiba, Akita, and Hokkaido. Acta Vet. Brno 2017, 86: 385-391.
 • Pawliński B., Domino M., Aniołek O., Gajewski Z., Bioelectrical activity of porcine oviduct and uterus during spontaneous and induced estrus associated with cyclic hormone changes.  Theriogenology 2016, 86(9):2312-2322.
 • Faundez R., Kawecka O., Aniołek O., Petrajtis-Gołobów M., Karska D., Gajewski Z., The influence of GM-CSF, IL-6 and TGF-α on in vitro maturation of porcine oocytes. Reproduction in Domestic Animals, 2015, 50(1): 51-52.
 • Aniołek O., Gajewski Z., Giziński S., Application of flow cytometry in diagnosis lymphomas in dogs and cats. Central European Journal of Immunology, 2014, 39(3): 327-330.
 • Mlynarczuk-Bialy I., Doeppner TR., Golab J., Nowis D., Wilczynski G., Parobczak K., Wigand ME, Kwapisiewicz M., Bialy LP., Aniolek O., Henklein P., Bähr M., Schmidt B., Kuckelkorn U., Kloetzel PM., Biodistribution and efficacy studies of the proteasome inhibitor BSc2118 in a mouse melanoma model. Translational Oncology, 2014, 7(5): 570-579.
 • Aniołek O., Gajewski Z., Domino M., Wehrend A., Kleczkowski M., The TSH serum levels evaluation with species-specific monoclonal antibodies due to the dog reproduction disorders assessment in the course of hypothyroidism. Reproduction in Domestic Animals, 2014, Vol 49(1): 8.
 • Gizinski S., Aniołek O., Rodo A., Domino M., Gajewski Z., Prostatic adenocarcinoma in dog masked by concurrent prostatic cysts. Reproduction in Domestic Animals, 2014, Vol 49(1): 19.
 • Aniołek O., Gajewski Z., Szaluś-Jordanow O., Zlot A., Znaczenie oznaczania przeciwciał przeciwko tyreoglobulinie w ocenie stanu czynnościowego tarczycy u psów. Życie Weterynaryjne, 2014, 89(5): 393-395.
 • Aniołek O., Mastalerz T., DIC-zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego- rozpoznawanie i leczenie, Magazyn Weterynaryjny, 2014, 18, 141: 58-61.
 • Oklahoma State University, Department of Veterinary Pathology, United States - 2014. 

 

 

 • Aniołek O., Gajewski Z., (2014), Dissemineted intravascular coagulation in dog in the course of autoimmune hemolytic anemia. 16 th ESVCP Annual Congress, Milan, Italy, October 1-4.
 • Aniołek O., Gajewski Z., (2014), Abnormal erythroid cell hyperplasia in bone marrow in cats with autoimmune hemolytic anemia. 16 th ESVCP Annual Congress, Milan, Italy, October 1-4.
 • Kawecka O., Faundez R., Winnicka A., Aniołek O., Gajewski Z., (2014) The influence of GM-CSF, IL-6 and TGF-L on the in vitro maturation of bovine oocytes. 18 th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Helsinki, Finland, 11-13 September 2014.
 • Gizinski S., Domino M., Rodo A., Gajewski Z., Aniołek O., Carrani F. (2014), Canine prostate carcinoma occurrence concurrently with different clinical BPH types. 18 th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Helsinki, Finland.
 • Aniołek O., Gajewski Z., Domino M., Wehrend A., Kleczkowski M., (2014), The TSH serum levels evaluation with species-specific monoclonal antibodies due to the dog eproduction disorders assessment in the course of hypothyroidism. 47th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, 39th Joint Conference on Veterinary and Human Reproductive Medicine, 27-28 February 2014, Giessen, Niemcy.
 • Gizinski S., Aniołek O., Rodo A., Domino M., Gajewski Z., (2014), Prostatic adenocarcinoma in dog masked by concurrent prostatic cysts. 47th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, 39th Joint Conference on Veterinary and Human Reproductive Medicine, 27-28 February 2014, Giessen, Niemcy.
 • Kawecka O., Faúndez 1 R. ,Aniołek O. ,Gajewski Z., (2014), Localisation of GM-CSF, IL-6 and TGF-α receptors in the ovarian follicle and their expression in follicular and cumulus cells in cows. 18 th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Helsinki, Finland.
 • Faundez R., Kawecka O.,  Aniołek O., Petrajtis-Gołobów M., Karska D.,  Gajewski Z., (2015) The influence of GM-CSF, IL-6 and TGF-α on in vitro maturation of porcine oocytes. 48th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction and simultaneously 40th Joint Congress of Veterinary and Human Medicine, 11-13.02.2015 Zurich.
 • Aniołek O., Gajewski Z., Petrajtis-Gołobów M., Zych P., Wielgosz M., (2016) Hematologic differences between calves and lactating dairy cows in Poland. The 29th Congress of the World Association for Buiatrics, World Buiatric Congress, 03-08.07.2016, Dublin, Irleand.
 • Aniołek O., Gajewski Z., Janiuk I., Olkowska-Truchanowicz J., Maksym R., Ziarkiewicz-Wróblewska B., Malejczyk J., (2016) Immunohistochemical analyses of cocaine and amphetamine regulated transcript (CART) in eutopic and ectopic endometrium in mice. 49. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 10 – 12.02.2016, 2016, Leipzig, Germany.
 • Aniołek O., Janiuk I., Olkowska-Truchanowicz J., Maksym R., Ziarkiewicz- Wróblewska B., Malejczyk J., Gajewski Z., (2016), Expression of cocaine and amphetamine regulated transcript (CART) in eutopic and ectopic endometrium in mice. 50.Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung und 42. Veterinar-Humanmedizinische Gemeinschaftstagung, 15-17 February, Munchen, Germany.
 • Aniołek O., Janiuk I., Olkowska-Truchanowicz J., Maksym R., Zierkiewicz-Wróblewska B., Malejczyk J.,  Gajewski Z., (2015), Expression of cocaine and amphetamine regulated transcript (CART) in eutopic and ectopic endometrium in mice. 19 th Annual ESDAR Conference and 26th Annual European EU-AI Vets Meeting, Varna, Bułgaria. 
 • Oklahoma State University, Department of Veterinary Pathology, United States - 2014, stypendium SGGW.

 

 

Wykładane przedmioty

 • Histologia