Skip to main content
dr Mieczysław Błoński

dr Mieczysław Błoński

Wiceprezydent ds. operacyjnych

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Prawa i Administracji

m.blonski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 335
sektor F, VI piętro, pokój 613

Dyżur:

  • Poniedziałek 9:00-10:00 s.613