dr Mieczysław Błoński

Adiunkt
Wiceprezydent ds. operacyjnych

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Prawa i Administracji

m.blonski@lazarski.edu.pl

Dyżur:

  • Poniedziałek 9:00-10:00 s.613

Profil naukowy

Ma tytuł doktora ekonomii w zakresie zarządzania.

W latach 1988-2009 był dyrektorem zarządzającym, dyrektorem generalnym, country managerem i prezesem zarządu firm polskich i zagranicznych. Piastował stanowisko sekretarza generalnego i wiceprzewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Był członkiem rad nadzorczych. Otrzymał tytuł profesora honorowego Sociedad de Estudios Internacionales w Madrycie.

Jest absolwentem studiów magisterskich w Uniwersytecie Gdańskim, studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warszawskim i programu Young Managers w INSEAD Fontainebleau.