dr Mieczysław Błoński

dr Mieczysław Błoński

Wiceprezydent ds. operacyjnych

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Prawa i Administracji

Dyżur:

  • Poniedziałek 9:00-10:00 s.615