dr Tomasz Napiórkowski

dr Tomasz Napiórkowski

Dyżur:

 • Poniedziałek: 15:45 - 16:40  p.766

Profil naukowy

Ekonomista

 • Absolwent Old Dominion University (2008, 2010). Doktoryzował się w Szkole Głównej Handlowej (2014). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.
 • Wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. 

Obszary badawcze

 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne, krajowe systemy innowacji, korporacje ponadnarodowe, makroekonomia, statystyka, ekonometria

Działalność zawodowa i społeczna

 • Ekspert Centrum Schumpetera (od 2016)

 

Działalność naukowa

Tematy prac badawczych:

 • Brexit, konkurencyjność polskiej gospodarki

Nazwy projektów badawczych:

 • Konsekwencje gospodarcze Wielkiej Brytanii opuszczającej Unię Europejską (Brexit) dla gospodarki światowej, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2017. Rola urbanizacji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Rola międzynarodowej współpracy w określaniu konkurencyjności Polski od 2010 r. Do 2016 r., projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Zmiany w powiązaniach gospodarczych jako czynnika decydującego o konkurencyjności międzynarodowej, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Badanie wpływu Unii innowacji, źródło finansowania: Horyzont 2020, INSO 3
 • Wpływ polityk związanych z FDI na napływ inwestycji bezpośrednich i wielonarodowej działalności firmy w Polsce, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Determinanty innowacji i skuteczności polityk innowacyjnych, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Relacje między producentami a detalistami a tworzenie korzyść porównawczą, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, (UMO-2013/11 / B / HS4 / 02123)
 • Wczesna internacjonalizacja i wydajność firmy, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych od USA na innowacje w Polsce wśród wybranych członków UE z różnymi poziomami rozwoju gospodarczego, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Czynniki determinujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne z USA do Polski z perspektywy mikroekonomicznej, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Handel międzynarodowy i bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynniki determinujące innowacyjność, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Komercjalizacja wyników innowacji i badań i rozwoju, Sprawozdanie dla: Komisji Europejskiej, DG ds. Przedsiębiorczości
 • Spodziewany napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Raport konkurencyjności Polski 2013: koncentracja na regionach, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie