dr Mateusz Osiecki

dr Mateusz Osiecki

Katedra Prawa Lotniczego

Profil naukowy

prawnik internacjonalista

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (studiów magisterskich i doktoranckich), adiunkt w Instytucie Prawa Lotniczego i Kosmicznego UŁa oraz redaktor portalu „Obserwator Międzynarodowy”

Stypendysta oraz członek zwyczajny DAAD, członek grupy polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego oraz członek honorowy Erasmus Student Network.

Obszary badawcze

prawo międzynarodowe publiczne, prawo europejskie, prawo lotnicze

Działalność naukowa

  • Jasiuk, Ewa; Osiecki, Mateusz, Bezpieczne użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych - perspektywa prawa międzynarodowego i europejskiego, w: Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Anna Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 81-92.
    ISBN 978-83-66723-08-5