dr Mateusz Dróżdż

dr Mateusz Dróżdż

Katedra Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji

Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (2011). Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (2015). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.
 • Od 2013 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

K12 Contract Law, K22 Business and Securities Law,  K33 International Law

Działalność zawodowa i społeczna

 • Członek rady nadzorczej Zagłębie Lubin S.A., wcześniej przewodniczący od kwietnia 2016 r.
 • Członek rady nadzorczej Ekstraklasy S.A. od sierpnia 2016 r.
 • Przewodniczący rady nadzorczej Cuprum-Med sp.z o.o. od kwietnia 2014 r.
 • Członek Stałej Grupy Ekspertów Rady Bezpieczeństwa imprez masowych od stycznia 2013 r.
 • Członek Komisji Sportu Międzynarodowego przy Staffordshire University and Thompson Rivers University od maja 2013 r.
 • Były uczestnik komisji Sportu i Turystyki w przedmiocie zmian ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 • Właściciel kancelarii prawnej.

 

 

Działalność naukowa

 • Dróżdż, Mateusz, Odpowiedzialność odszkodowawcza organizatora imprez masowych, Stan prawny na dzień 15.9.2020 r., Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2021, 371 s. (Monografie Prawnicze)
  ISBN 9788382351361
  ISBN 9788382351378 (e-book)
 • Dróżdż, Mateusz, Prawo handlowe - spółki osobowe, Warszawa : C. H. Beck, 2016, X, [2], 136 s.
 • Dróżdż, Mateusz, Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016, 201 s.
 • Dróżdż, Mateusz, Rozwiązanie stowarzyszenia przez sąd na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora w świetle prawa o stowarzyszeniach, "Przegląd Prawa Handlowego", 2015, 10, s. 33-37.
 • Dróżdż, Mateusz, Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, 413 s.
 • Dróżdż, Mateusz, Rola i obowiązki Policji w zabezpieczeniu imprez masowych, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 61-74.
 • Dróżdż, Mateusz, Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, 413 s.
 • Dróżdż, Mateusz, Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: problemy praktyczne, związane z organizacją imprez masowych, w: Współczesne wyzwania prawa sportowego: pomiędzy kulturą, biznesem a potrzebą bezpieczeństwa, redakcja Krzysztof Wróbel, Warszawa : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koło Naukowe Ius et Sport, 2015, s. 9-21.
 • Dróżdż, Mateusz, Podstawowe środki systemu ochrony prawnej w razie naruszenia zobowiązania na gruncie konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej umowie sprzedaży, "Przegląd Sądowy", 2014, nr 5, s. 98-114.
 • Dróżdż, Mateusz, Potrzeba zmian ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Praktyczne problemy z jej zastosowaniem - wybrane zagadnienia, "Ius Novum", 2014, nr 3, s. 74-85.
 • Dróżdż, Mateusz, Security of sports events in Poland - polish act on mass events security, "Ius Novum", 2014, nr 2, s. 171-185.
 • Dróżdż, Mateusz, Uchwalenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - przykład aktu państwa prawa czy państwa w prawie, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 158-166.
 • Dróżdż, Mateusz, Definicja imprezy masowej - teoria a praktyka, „Edukacja Prawnicza”, 2013 nr 10 (145), s. 3-6.
 • Dróżdż, Mateusz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2003 r., IV CK 8/02, "Ius Novum", 2013 nr 2, s. 220-227.
 • Dróżdż, Mateusz, Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa organizatorów imprezy masowej, "Przegląd Sądowy", nr 6/2013, s. 61-76.
 • Dróżdż, Mateusz, Stwierdzenie nieważności uchwały nieudzielającej absolutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, naruszającej jednocześnie dobra osobiste członka zarządu, „Glosa”, 2013 nr 2, s. 26-31.
 • Dróżdż, Mateusz, Katalog dóbr prawnie chronionych - jeden z elementów kodyfikacji prawa cywilnego, „Przegląd Sądowy”, 2012 nr 10, s. 35-41.
 • Dróżdż, Mateusz; Rajczewski, Robert, A Force Majeure clause as an effective tool to alleviate the problems caused by the Economic Crisis, „Edukacja Prawnicza”, 2012 nr 11 (137), s. 35-37.

Tematy prac badawczych:

 • prawo spółek, spółki osobowe, imprezy masowe, bezpieczeństwo imprez masowych

Nazwy projektów badawczych:

 • Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Prawo spółek (spółki osobowe)

Universidade Lusófona do Porto, kwiecień 2015 r.

 • 22-23 marca 2012 r. – Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce, Uniwersytet Wrocławski – Referat: Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych – przykład lex imperfecta.
 • 22 listopada 2012 r. – Polski Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Masowych 2012, Instytut Allerhanda, Referat:  Sposoby finansowania budowy obiektów infrastruktury sportowej i zarządzania nimi. Nowe możliwości.
 • 20 czerwca 2013 r. - W poszukiwaniu dobrego prawa konferencja jubileuszowa Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego – Uczelnia Łazarskiego - Referat: Przyjęcie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – akt państwa prawa, czy państwa w prawie?
 • 20 - 21 marca 2014 r. – Współczesne wyzwania prawa sportowego – pomiędzy kulturą, biznesem a potrzebą bezpieczeństwa-  Uniwersytet Warszawski – Referat: Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych – czy zmierzamy w dobrym kierunku?
 • 3 kwietnia 2014 r. – Zimowe igrzyska olimpijskie 2022: Zagadnienia prawno-organizacyjne Uniwersytet Jagielloński – Referat: „ Organizacja igrzysk 2022 a ustawa o bezpieczeństwie imrez masowych – uwagi de lege ferenda, czyli nie stosujmy metody „przymkniemy oko” podczas organizacji wielkich imprez sportowych w Polsce.
 • 10 - 11 grudnia 2014 r. – X Dni biznesu w sporcie – Szkoła Główna Handlowa – Referat: O ustawie bezpieczeństwie imprez masowych – słów parę, czyli o potrzebie.
 • 20 marca 2015 r. – Prawo. Sport. Finanse. Regulacje prawne jako instrument optymalizacji sportem. Uniwersytet Warszawski – Referat: O historii niechcianego słonia II – czyli kolejne dziwne przypadki ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 • 14 maja 2015 r. – Ogólnopolska konferencja na Uczelni Łazarskiego – Referat: Rola policji w zabezpieczeniu imprez masowych.
 • 26 stycznia 2015 r. – Kooperacja służb ratunkowych ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego – Multiexpo - Referat: Narzędzia prawne w celu zwalczania terroryzmu na gruncie ustawy o bezpieczeństwa imprez masowych.
 • 15 września 2016 r. – Sporty walki – filozofia, organizacja, prawo – Katolicki Uniwersytet Lubelski – Referat: Gala sztuk walki a organizacja imprezy masowej.
 • 11 kwietnia 2016 r. – Prawo. Sport. Finanse. Regulacje prawne jako instrument optymalizacji sportem. Uniwersytet Warszawski – Referat: Dziwne przypadki ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 • 7 kwietnia 2017 r. – Prawo. Sport. Finanse. Regulacje prawne jako instrument optymalizacji sportem - Uniwersytet Warszawski – Referat: 10 lat regulacji normatywnych w przedmiocie imprez masowych. Oceny i wnioski.
 • 25 kwietnia 2017 r. - Gdy Fair Play zostaje w szatni – prawo karne w sporcie – Uniwersytet Łódzki  – Referat: Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych w praktyce. Uwagi de lege ferenda”.
 • 24 kwietnia 2017 r. – Bezpieczeństwo na uczelniach – Instytut PWN – Referat: Definicja oraz procedura zgłoszenia imprez masowych i niemasowych.

 

 

 • Nagroda za działalność dydaktyczną - nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego - 2015 r., 2016 r.
 • Nagroda za działalność naukową -  nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego - 2014 r.
 • Stypendysta Fundacji Uczelni Łazarskiego – 2011 r.
 • Stypendysta Ministerstwa do spraw szkolnictwa wyższego – 2011 r. 

 

 

 • Wykład na temat, nazwa instytucji/wydziału, uczelnia, XX miesiąc rok, miasto, państwo  Organizacja i bezpieczeństwo imprezy masowej,19 października 2015 r. – Uniwersytet w Białymstoku.
 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych w praktyce, czyli dlaczego potrzebujemy nowej ustawy, 31 maja 2016 r. – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych organizowanych przez samorządy studenckie, 5 kwietnia 2016 r., Politechnika Warszawska.
 • Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych organizowanych przez samorządy studenckie, 20 marca 2016 r., Politechnika Lubelska.
 • Organizacja imprezy masowej  - zagadnienia ogólne , 4 października 2015 r., Uniwersytet Warszawski.

 

 

Wykładane przedmioty

BA in Business Economics:

 • International Business Law

MSC in International Business Economics:

 • Commercial Law

Economics:

 • International Business Law
 • Commercial Law

Managemet:

 • Legal Issues in Management
 • Corporate and Business Law

Wydział Prawa i Administracji:

 • Prawo handlowe I (prawo spółek)
 • Prawo handlowe II (umowy handlowe)
 • Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu magisterskiego I
 • Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu magisterskiego II
 • Seminarium magisterskie I

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

 • Prawo gospodarcze i nadzór korporacyjny