dr Włodzimierz Dzierżanowski

Wydział Prawa i Administracji

Dyżur:

Dyżur:

 • piątek 10:00-10:30 (sala 27,  sektor D)
 • sobota zjazdowa 16:20-16:50 (sala 27,  sektor D)

Profil naukowy

Prawnik, historyk

 • Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1990). Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (2012). Wykładowca na kierunku prawo i administracja.
 • Od 2012 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Działalność zawodowa i społeczna

 • Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych (2002-2005)
 • Radca w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (1995-1997)

Działalność naukowa

 • Dzierżanowski, Włodzimierz, Umowy o zamówienie publiczne - stan obecny, stan przyszły, w: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2015, s. 293-301.
 • Stachowiak, Małgorzata; Jerzykowski, Jarosław; Dzierżanowski, Włodzimierz, Prawo zamówień publicznych. Komentarz Lex, wyd. 6, stan prawny na 19 października 2014 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2014
 • Referat podczas X konferencji „Zamówienia Publiczne. Prawo zamówień publicznych pierwsze doświadczenia”, Wolters Kluwer,  15-16 listopada 2016 roku, Kazimierz Dolny
 • Referat podczas III Ogólnopolskiej Konferencji „Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych”, Wydawnictwo CH Beck oraz Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 14 marca 2016 roku, Warszawa
 • Referat podczas IX Konferencji Zamówienia Publiczne – 2016”, Wolters Kluwer, 17 listopada 2015 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Nowe prawo zamówień publicznych - kierunki modernizacji”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  21-23 września 2015 roku
 • Referat podczas konferencji „Zamówienia Publiczne na roboty budowlane”, Wolters Kluwer,  12 maja 2015 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Wpływ prawa europejskiego na polskie zamówienia publiczne, Uczelnia Łazarskiego, Zrzeszenie Prawników Polskich, 23 kwietnia 2015 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Pozacenowe kryteria oceny ofert na roboty budowlane Forum Zamówień Publicznych Na Roboty Budowlane”, Wydawnictwo Presscom, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 16-18 marca 2015 roku, Toruń
 • Referat podczas II Ogólnopolskiej Konferencji „Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych”, Wydawnictwo CH Beck oraz Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 marca 2015 roku, Warszawa
 • Referat podczas VII  „Konferencji  Zamówień Publicznych: Nowe Zasady Oceny Ofert”, Wolters Kluwer, 25 lutego 2015 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki”, C.H Beck, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 17 marca 2014 roku , Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Ustawa Prawo zamówień publicznych w praktyce samorządów Terytorialnych”, Sejm RP, 25 czerwca 2013, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Zamówienia publiczne w szkolnictwie wyższym i nauce”, 2013, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności”, Akademia Leona Koźmińskiego, 2013, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Unikanie błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie zamówień informatycznych i na roboty budowlane”, Wolters Kluwer, 21-22 września 2011 roku, Kazimierz Dolny
 • Referat podczas XIV Konferencji Naukowo – Technicznej  „Praktyczne Aspekty ustalania wynagrodzeń i ich waloryzacji w zamówieniach publicznych na roboty budowlane”, 2008, Ciechocinek