dr Martin Dahl

dr Martin Dahl

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych

Profil naukowy

Politolog, ekonomista, psycholog

 • Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (obecnie Uczelnia Łazarskiego) (2003), absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Doktoryzował się w Instytucie Studiów politycznych PAN (2014). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University, na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Stosunki Międzynarodowe.
 • Od 2004 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

 • teoria ordoliberalizmu i społecznej gospodarki rynkowej, niemcoznawstwo, transformacja systemowa w Polsce, zrównoważony rozwój, integracja europejska

Działalność zawodowa i społeczna

 • Członek Rady Naukowej Centrum Naukowego ISP PAN i Uczelni Łazarskiego (od 2014)
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej (od 2014)
 • Certyfikowany coach (od 2014)
 • Certyfikowany trener biznesu (od 2013)
 • Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2003)
 • Kierownik Instytutu Doradztwa i Analiz Gospodarczych (2009-2010)
 • Asystent rodzinny w Powiślańskim Towarzystwie Społecznym (2006-2008)
 • Pracownik naukowy w Instytucie Nauczania Ekonomii (Institut für Ökonomische Bildung) na Uniwersytecie w Münster (2005-2006)

Działalność naukowa

 • Dahl, Martin, Social Market Economy as a model of political, social and economic reforms for states in the process of system changes, especially in the Eastern European region, “Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2017, nr 1, s. 294-319.
 • Dahl, Martin, Europejski kryzys imigracyjny i jego konsekwencje dla Republiki Federalnej Niemiec - aspekty polityczne, społeczne i gospodarcze, "Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 241-262.
 • Dahl, Martin; Kuba, Agnieszka, The European Union's way to create a federation, "Journal of Modern Science", 2016, no 4, p. 217-236.
 • Dahl, Martin; Piskorska, Beata; Olszewski, Paweł, Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową: przykład dla Ukrainy, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2015, 134, [1] s.
 • Dahl, Martin, Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2015, 378 s.
 • Dahl, Martin, Ordoliberalizm jako recepta na reformę kapitalizmu, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 2, s. 61-77.
 • Dahl, Martin, Polska i niemiecka polityka konkurencji w świetle teorii ordoliberalizmu i koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 3(42), s. [68]-91.
 • Dahl, Martin, Die sozialen Kosten der Systemtransformation in Polen nach 1989 unter besonderer Berücksichtigung gesellschaftlich ausgegrenzter Familien, w: Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt. Bergründet von Karl Dedecius Herausgegeben von Dieter Bingen und Peter Oliver Loew, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012, s. 85-95.

Tematy prac badawczych:

 • transformacja systemowa w Europie Środkowowschodniej, ewolucja koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej, rola Niemiec na arenie międzynarodowej

Nazwy projektów badawczych:

 • Niemiecka droga do demokracji i gospodarki rynkowej jako przykład dla państw Europy Wschodniej, 2016, wykonawca w grancie, źródło finansowania: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Ordoliberalne fundamenty koncepcji ekologicznej gospodarki rynkowej, 2016, kierownik projektu, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową - przykład dla Ukrainy, 2015, wykonawca w grancie, źródło finansowania: Fundacja Konrada Adenauera
 • Fachhochschule Münster, Münster, Niemcy, (2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
 • Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, Hiszpania (2015)
 • Saragossa University, Saragossa, Hiszpania (2015)
 • Konkuk University, Seul, Korea Południowa (2014)
 • Aston University Birmingham, Birmingham, Wielka Brytania (2013)
 • ”Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Rumunia (2010)
 • ŠKODA AUTO University, Mladá Boleslav, Czechy (2006)
 • Wystąpienie podczas konferencji „Unia Europejska po Brexicie – szanse i zagrożenia”, 11 maja 2017, Warszawa
 • Wystąpienie podczas konferencji „Polska i Niemcy w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze”, 7 marca 2017, Warszawa
 • Wystąpienie podczas konferencji „Polska i Niemcy w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze”, 17 października 2016, Warszawa
 • Wystąpienie podczas konferencji „Kryzys uchodźczy konsekwencje dla przyszłości Unii Europejskiej, Niemiec i Polski”, 6 czerwca 2016, Lublin
 • Wystąpienie podczas konferencji „Polska i Niemcy w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze”, 17 maja 2016, Warszawa
 • Wystąpienie podczas konferencji „Czy kapitalizm może przetrwać?”, 15 czerwca 2015, Warszawa
 • Wystąpienie podczas konferencji “Nowa zimna wojna?” Niemcy, Rosja i Unia Europejska w poszukiwaniu pokoju, 1 czerwca 2015, Lublin
 • Wystąpienie podczas konferencji „Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową - przykład dla Ukrainy”, 18 maja 2015, Lublin
 • Nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego (2016, 2012, 2006)
 • Wykłady na temat: „Polens Weg von der Plan- in die Marktwirtschaft”, „Die aktuelle wirtschaftliche und soziale Lage in Polen”, “Die Transformation der polnischen Wirtschaft; Vergleich mit der Ukraine ”, Fachhochschule Münster, 16-17 maja 2017 roku, Münster, Niemcy
 • Wykłady na temat: „Polens Weg von der Plan- in die Marktwirtschaft”, „Die aktuelle wirtschaftliche und soziale Lage in Polen”, “Auswirkungen des Europäischen Binnenmarktes auf die polnische Wirtschaft”, Fachhochschule Münster, 24-25 maja 2017 roku, Münster, Niemcy
 • Wykłady na temat: „Polens Weg von der Plan- in die Marktwirtschaft”, „Die aktuell wirtschaftliche, politische und soziale Lage in Polen”, “Auswirkungen des Europäischen Binnenmarktes auf die polnische Wirtschaft”, Fachhochschule Münster, 26-27 maja 2017 roku, Münster, Niemcy

Wykładane przedmioty

International Relations:

 • Issues in International Relations
 • International Political Economy

MA in International Relations:

 • Issues in International Relations
 • International Political Economy

BA in International Relations and European Studies:

 • Issues in International Relations

Wydział EiZ:

 • Podstawy psychologii
 • Psychologia biznesu II
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium dyplomowe II
 • Wywieranie wpływu na ludzi
 • Ekonomika integracji europejskiej
 • Polityka społeczno-gospodarcza
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Seminarium dyplomowe I
 • Cywilizacja zachodnia I
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Psychologia II
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
 • Międzynarodowa polityka społeczna
 • Psychologia międzykulturowa
 • Etyka i ochrona własności intelektualnej
 • Negocjacje
 • Umiejętność pisania akademickiego dla osób ze znajomością jęz. polskiego

Wydział Prawa i Administracji:

 • Psychologia