mgr Mariusz Godlewski

mgr Mariusz Godlewski

Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji

Profil naukowy

Adwokat

 • Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego od 2007 roku.

Obszary badawcze

prawo konstytucyjne, prawo ustrojowe, prawo europejskiej

Działalność zawodowa i społeczna

 • Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
 • Członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • Wykładowca przy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej na Egzamin Adwokacki Infor

Działalność naukowa

 • Godlewski, Mariusz, Dopuszczalność kontroli konstytucyjności prawa pierwotnego i pochodnego Unii Europejskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz,Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. [57]-71.
 • Godlewski, Mariusz, Mandat przedstawicielski w praktyce poselskiej (Konferencja naukowa, Warszawa 13 stycznia 2014 r.), "Ius Novum", 2014, 1, s. 233-237.
 • Godlewski, Mariusz, Sprawozdanie z konferencji naukowej na temat: "Mandat przedstawicielski w praktyce poselskiej" (13 stycznia 2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego), "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 233-237.
 • Godlewski, Mariusz, Lobbing : grupy nacisku a wykonywanie mandatu, w: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. nauk. Maria Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 66-86.
 • Godlewski, Mariusz, Poseł wobec lobbingu, w: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. nauk. Maria Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 314-334.
 • Godlewski Mariusz, Charakter prawny komisji śledczej niemieckiego Bundestagu, Ius Novum, 2017, nr 1, s. 181-200

Tematy prac badawczych:

 • prawo konstytucyjne, prawo ustrojowe, władza wykonawcza, prawo ustrojowe porównawcze

Nazwy projektów badawczych:

 • Konstytucja RP a budowa demokratycznego państwa - bilans 20-lecia, 2017, projekt badawczy realizowany w ramach badań statutowych
 • Ewolucja koncepcji władzy wykonawczej w Polsce na tle porównawczym, 2016, projekt badawczy realizowany w ramach badań statutowych