dr n. biol. Maria Nowacka-Zawisza

Wydział Medyczny

maria.nowacka-zawisza@lazarski.pl

Profil naukowy

Biolog w zakresie biochemii

 • Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1999). Doktoryzowała się na Stacjonarnym Studium Doktoranckim Biochemiczno-Biofizycznym Uniwersytetu Łódzkiego (2009).
 • Wieloletni pracownik Katedry Cytobiochemii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Od 2017 roku starszy wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

biologia molekularna i medycyna

Działalność naukowa

 • Nowacka-Zawisza M, Wiśnik E. DNA methylation and histone modifications as epigenetic regulation in prostate cancer. Oncology Reports 2017, 38: 2587-2596.
 • Zakrzewski PK, Nowacka-Zawisza M, Semczuk A, Rechberger T, Gałczyński K, Krajewska WM. Significance of TGFBR3 allelic loss in the deregulation of TGFβ signaling in primary human endometrial carcinomas. Oncology Reports 2016, 35: 932-938.
 • Starska K, Forma E, Nowacka-Zawisza M, Lewy-Trenda I, Ciesielski P, Pietruszewska W, Skóra M, Bryś M. The c.*229C > T gene polymorphism in 3'UTR region of the topoisomerase IIβ binding protein 1 gene and LOH in BRCA1/2 regions and their effect on the risk and progression of human laryngeal carcinoma. Tumour Biology 2016, 37: 4541-4557.
 • Nowacka-Zawisza M, Forma E, Walczak M, Różański W, Bryś M, Krajewska WM. Loss of heterozygosity for chromosomal regions 15q14-21.1, 17q21.31, and 13q12.3-13.1 and its relevance for prostate cancer. Medical Oncology 2015, 32: 246.
 • Nowacka-Zawisza M, Wiśnik E, Wasilewski A, Skowrońska M, Forma E, Bryś M, Różański W, Krajewska WM. Polymorphisms of homologous recombination RAD51, RAD51B, XRCC2, and XRCC3 genes and the risk of prostate cancer. Analytical Cellular Patholog (Amst) 2015: 828646.
 • Nowacka-Zawisza M, Forma E, Urbańska A, Romanowicz-Makowska H, Bryś M, Krajewska WM. The CAG repeat polymorphism of the androgen receptor gene and breast cancer, Central European Journal of Biology 2014, 9, 833-840.
 • Nowacka-Zawisza M, Krajewska WM. Triple-negative breast cancer: molecular characteristics and potential therapeutic approaches. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej Online, 2013, 67: 1090-1097.
 • Zakrzewski PK, Cygankiewicz AI, Mokrosiński J, Nowacka-Zawisza M, Semczuk A, Rechberger T, Krajewska WM. Expression of endoglin in primary endometrial cancer. Oncology 2011, 81: 243-50.
 • Nowacka-Zawisza M, Krajewska WM. Rola białek BRCA1, BRCA2 i RAD51 w zachowaniu stabilności genomu. Postępy Biologii Komórki 2009, 36: 679-694.
 • Nowacka-Zawisza M, Bryś M, Romanowicz-Makowska H, Kulig A, Krajewska WM. Dinucleotide repeat polymorphisms of RAD51, BRCA1, BRCA2 gene regions in breast cancer. Pathology International 2008, 58: 275-281.
 • Nowacka-Zawisza M, Bryś M, Romanowicz-Makowska H, Kulig A, Krajewska WM. Loss of heterozygosity in the RAD51 and BRCA2 regions in breast cancer. Cancer Detection and Prevention (obecnie Cancer Epidemilogy) 2008, 32: 144-148.
 • Nowacka-Zawisza M, Bryś M, Romanowicz-Makowska H, Kulig A, Krajewska WM. Genetic instability in the RAD51 and BRCA1 regions in breast cancer. Cellular and Molecular Biology Letters 2007, 12: 192-205.
 • Bryś M, Nowacka-Zawisza M, Romanowicz-Makowska H, Kulig A, Krajewska WM. Loss of heterozygosity in the RAD54B region is not predictive for breast carcinoma. Polish Journal of Pathology 2007, 58: 3–6.
 • Nowacka-Zawisza M, Bryś M, Romanowicz-Makowska H, Zadrożny M, Kulig A, Krajewska WM. Loss of heterozygosity and microsatellite instability at RAD52 and RAD54 loci in breast cancer.Polish Journal of Pathology 2006, 57: 83-89.
 • Bryś M, Nowacka M, Romanowicz-Makowska H. Useful protocols for DNA isolation by clinicians scientists. Polish Journal of Gynaecological Investigations 2001, 3: 113-121.
 • Komunikat na FEBS EMBO 2014, 30.08-04.09.2014, Paryż (Zakrzewski PK, Nowacka-Zawisza M, Cygankiewicz AI, Semczuk A, Rechberger T Krajewska, WM: Loss of heterozygosity - plausible mechanism underlying betaglycan down-regulation in primary endometrial adenocarcinoma)
 • Komunikat na BIO 2014 Congress Warsaw, 9-12.09.2014, Warszawa (Nowacka-Zawisza M, Forma E, Wasilewski A, Wiśnik E, Skowrońska M, Kosiewicz R, Szlaga M, Bryś M, Krajewska WM: Polymorphisms of RAD51, RAD51B, XRCC2 and XRCC3 repair genes and prostate cancer)
 • Komunikat na IV Kopernikańskim Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, 28-30.03.2014, Toruń (Wasilewski A, Nowacka-Zawisza M: Zaburzenia szlaku sygnalizacyjnego PI3K/Akt/mTOR w raku prostaty)
 • Komunikat na III Studenckiej Konferencji Biologii Molekularnej, 20-22.03.2014, Łódź (Wasilewski A, Nowacka-Zawisza M: Zaburzenia szlaku sygnalizacyjnego Hedgehog w raku prostaty)
 • Komunikat na IV Kopernikańskim Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, 28-30.03.2014, Toruń (Wiśnik E, Nowacka-Zawisza M: Potranslacyjne modyfikacje histonów, a rak prostaty)
 • Komunikat na III Studenckiej Konferencji Biologii Molekularnej, 20-22.03.2014, Łódź, (Wiśnik E, Nowacka-Zawisza M: MikroRNA a rak prostaty)
 • Komunikat na 47 Zjazdzie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 2012, Poznań (Zakrzewski PK, Nowacka-Zawisza M, Cygankiewicz AI, Ponamarczuk H, Semczuk A, Rechberger T, Krajewska WM: Molecular mechanisms involved in loss of betaglycan expression in endometrial cancer)
 • Komunikat na XLIV Meeting of the Polish Biochemical Society, 2009, Łódź (Mokrosiński J, Cygankiewicz AI, Nowacka-Zawisza M, Kisiel A, Semczuk A, Rechberger T, Krajewska WM: Endoglin – mediated TGFβ signaling in endometrial cancer)
 • Komunikat na XLIV Meeting of the Polish Biochemical Society, 2009, Łódź (Cygankiewicz AI, Mokrosiński J, Nowacka-Zawisza M, Zakrzewski PK, Semczuk A, Rechberger T, Krajewska WM: TGFβ accessory receptors – betaglycan and CD109 antigen expression in endometrial cancer)
 • Komunikat na II Polish Genetic Society, 2007, Warszawa (Nowacka-Zawisza M, Bryś M, Romanowicz-Makowska H, Kulig A, Krajewska WM: Dinucleotide repeats polymorphism in RAD51, BRCA1, BRCA2 gene regions and breast cancer risk)
 • Referat na 41 Meeting of the Polish Biochemical Society, 2006, Białystok (Nowacka-Zawisza M, Bryś M, Romanowicz-Makowska H, Kulig A, Krajewska WM: Genomie instability in the RAD51 and BRCA2 in breast cancer)
 • Komunikat na IX Conference on Cell Biology, 2005, Łódź (Nowacka-Zawisza M, Bryś M, Romanowicz-Makowska H, Zadrożny M, Kulig A, Krajewska WM: Loss of heterozygosity and microsatellite instability at RAD52, RAD54, RAD54B loci in breast cancer)
 • Udział w konferencji 29 FEBS Meeting, 2004, Warszawa (Krajewska WM, Nowacka-Zawisza M, Bryś M, Romanowicz-Makowska H: Loss of heterozygosity at RAD51 and BRCA1 loci in breast cancer)
 • Komunikat na 39th Meeting of the Polish Biochemical Society, 2003, Gdańsk (Nowacka M, Bryś M, Romanowicz-Makowska H, Krajewska WM: Microsatellite instability at RAD51 locus in breast cancer)
 • Referat na Konferencji naukowej: Genetyka ekologiczna w Polsce, 2003, Łódź (Nowacka M: Sekwencjonowanie DNA i jego znaczenie w genetyce populacyjnej)
 • Komunikat na 38th Meeting of the Polish Biochemical Society, 2002, Wrocław (Nowacka M, Bryś M, Filipowska A, Romanowicz-Makowska H, Krajewska WM: Utrata heterozygotyczności genu RAD51 w nowotworach sutka kobiet)
 • Komunikat na Third Scientific Conference devoted to prof. A. Dmochowskiemu "Current directions of research in biochemistry and biotechnology in environmental protection and human life", 1999, Łódź (Szewczyk K, Nowacka M, Lipińska A: Concanavalin A binding glycoprotein of the nuclear and cytosolic liver chicken embryos of different stages of their development)