dr n. med. Maria Ciesielska

Wydział Medyczny

Profil naukowy

Lekarz, specjalista medycyny rodzinnej

 • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1999). Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania, uzyskując dyplom Szkoły Głównej Administracji i Zarządzania (2000). Doktoryzowała się na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM (2012) w dziedzinie historia medycyny.
 • Od 2017 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. 

Działalność zawodowa i społeczna

Informacje dodatkowe

 • Członek Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (sekcja historyczna), Stowarzyszenia Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie, przewodniczącą sekcji historycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, członkiem Rady Ośrodka Historycznego Naczelnej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych (wiceprzewodniczącą), Polskiego Towarzystwa Historii i Filozofii Medycyny (członek komisji rewizyjnej).

Działalność naukowa

Artykuły:

 • Maria Ciesielska „Ocaleni z Sobiboru”, Pro Memoria nr. 26, 2007, Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.
 • Maria Ciesielska, Informator „Ci, którzy przeżyli Sobibór. Spotkanie po latach” w ramach Dnia Pamięci o Holocauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciw ludzkości, 15-19 kwietnia 2008 roku. (Reprint)
 • Maria Ciesielska „Selma i Chaim”, Pro Memoria nr. 2(29), 2009. Pismo Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.
 • Maria Ciesielska „Doktor Wiktoria Maria Werkenthin – więźniarka KL Auschwitz-Birkenau numer 64514.” Pneumonologia i Alergologia Polska tom 80, numer 1, rok 2012 (5 pkt MNiSW)
 • Maria Ciesielska „Dr Stefania Perzanowska (1896-1974), lekarka i więźniarka w Majdanku”. Acta Medicorum Polonorum R.2/2012:19-28.
 • Maria Ciesielska „Dr Szczepan Wacek – lekarz, żołnierz, więzień.” Acta Medicorum Polonorum R.3/2013:14-28. ISSN 2083-0343 (3 pkt pkt MNiSW)
 • Maria Ciesielska „Dr Zofia Garlicka" Acta Medicorum Polonorum R.4/2014:79-91 (3 pkt pkt MNiSW)
 • Andrzej Grzybowski, Maria Ciesielska „Less known aspects of Ludwik Fleck’s heroic life during the second world war” Israeli Medical Association Journal VOL 14,Dec. 2012 DOI: 10.1177/0967772014532893. (20 pkt MNiSW)
 • Andrzej Grzybowski, M. Ciesielska „Lesser known aspects of Ludwik Fleck’s (1896-19610 heroic life during World War II” w Journal of Medical Biography. Online first version Jun 18, 2014 SJR (SCImago Journal Rank) Score: 0.116 | Ranking: 1152/1584 Medicine (miscellaneous) (Scopus®)
 • Maria Ciesielska „William Ernest Miles – twórca radykalnej metody operacji raka odbytnicy”. Nowa Medycyna 2015;2:67-70 (9 pkt MNiSW)
 • Maria Ciesielska „W hołdzie Profesorowi Tadeuszowi Koszarowskiemu w stulecie Jego urodzin” Nowa Medycyna 2015;3:98-103. (9 pkt MNiSW)
 • Maria Ciesielska „Lekarze urzędowi na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944”. Niepodległość i Pamięć, 2015;4(52):87-103. ISSN 1427-1443 (12 pkt MNiSW)
 • Maria Ciesielska „Profesor Kornel Michejda – sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Nowa Medycyna 2015;4: 124-127. (9 pkt MNiSW)
 • Maria Ciesielska „Docent Mieczysław Tylicki – pionier polskiej koloproktologii”. Nowa Medycyna 2016;1:38-41. (9 pkt MNiSW)
 • Maria Ciesielska „Losy urologów pochodzenia żydowskiego na ziemiach polskich (Warszawa i Lwów) na tle prześladowań ludności żydowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej i sowieckiej (1939−1945)”. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 2015;78:26-39. (7 pkt. MNiSW)
 • Maria Ciesielska, Andrzej Grzybowski „Warsaw Jewish Dermatologists During the Second World War”. Clinics in Dermatology 2016, 34(5) 658-666. (35 pkt MNiSW, 2.47 IF)
 • Maria Ciesielska „Tyfus – choroba czasu pokoju i wojny”. Niepodległość i Pamięć 2016;1(54):93-113. (12 pkt. MNiSW)
 • Maria Ciesielska, recenzja książki Arthur Allen, „Fantastyczne laboratorium doktora Weigla. Lwowscy uczeni, tyfus i walka z Niemcami”. Wydawnictwo Czarne, 2016. Medycyna Nowożytna 2016;22(1):152-158. (10 pkt MNiSW)
 • Maria Ciesielska, Przemysław Ciesielski „Od wziernika Hipokratesa do współczesnego rektoskopu”. Nowa Medycyna 2016;23(2):77-80. (9 pkt MNiSW)
 • Maria Ciesielska „To care for children on their way and beyond… History of female doctors from the Warsaw ghetto who stood with their patients until the very end”. Acta Historiae Medicinae. Journal of the History of Medicine 2016(1):1-6. ISSN: 2543-8298
 • Maria Ciesielska. „Doktor Hermann Strauss – naukowiec i lekarz (1868-1944). Wielokierunkowa aktywność i osiągnięcia naukowe, które zakończyły się w getcie w Terezinie – w kontekście mikro- i makrohistorycznym. Warsztaty prowadzone przez dr Miriam Offer w czasie Second European Meeting on Nazi Medicine. Transgressing borders (Praga, 7-9 września 2016 roku). Relacja”. Nowa Medycyna 2016;4:162-166. (9 pkt MNiSW)
 • Maria Ciesielska „Przegląd Lekarski – Oświęcim – czasopismo nominowane do Pokojowej Nagrody Nobla” Medycyna Nowożytna 2016;22(2):223-232. (10 pkt MNiSW)

Publikacje książkowe:

 • „Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944” – R. Hasselbusch, M. Ciesielska, Warszawa, Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2015, ISBN 978-83-62235-64-3
 • „Lekarze Pawiaka” Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2015, ISBN-978-83-62235-83-4
 • „Tyfus – groźny zabójca i cichy sprzymierzeniec”. Wydawnictwo EKOSAN, 2015, ISBN 978-83-935069-0-3
 • „Szpital obozowy dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau (1942-1945)”. Maria Ciesielska, Warszawa, Wydawnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2015, ISBN-978-83-7637-306-5
 • „Lekarze getta warszawskiego”. Maria Ciesielska, Warszawa 2017, Wydawnictwo Dwa Światy, ISBN: 978-83-948691-0-6.

Rozdziały w publikacjach:

 • Maria Ciesielska „Dr Aglaida Brudkowska” [w:] Od przeszłości do współczesności. Historia medycyny w Puławach. Wydawnictwo SPZOZ w Puławach, Puławy 2014, s. 48-50.
 • Maria Ciesielska „Działalność szpitala obozowego dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau (1942-1945)”. [w:] Medycyna w cieniu nazizmu. Red. M. Musielak. K. B. Głodowska. Poznań 2016, s. 238-247. Wydawnictwo Naukowe UMP. ISBN: 978-83-7597-273-3
 • Maria Ciesielska „Blok eksperymentalny 10 w systemie więźniarskiego szpitala obozowego dla kobiet w KL Auschwitz”. [w:] Szpitalnictwo na Górnym Śląski. Szpitale polskie w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska. Red. Anna Marek, Bożena Urbanek. Katowice 2016, s. 93-111. Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. ISBN 978-83-7509-324-7
 • Maria Ciesielska „Lekarze urzędowi na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944”. [w:] Historia, ludzie, pamięć. (red.) Tadeusz Skoczek. Warszawa 2016. ISBN 978-83-65439-07-9
 • Roman Sosnowski, Tadeusz Zajączkowski, Maria Ciesielska et al. A brief History of the Polish Urology at the Turn of the 19th and 20th Century. [w:] Urology under the Swastika. Dirk Schultheiss, Friedrich H. Moll (red.). Leuven 2017, s. 94-123. ISBN 978-90-5908-874-0
 • Maria Ciesielska „Czym był w wieku XX dur plamisty, nazywany potocznie tyfusem, i jak próbowano stworzyć skuteczne szczepionki przeciwko tej śmiertelnej chorobie? [W:] Anita Magowska, Katarzyna Pękalska-Falkowska (red.) Wybrane problemy historii medycyny. Pięć perspektyw. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2017, s. 213-222.

Tematy prac badawczych:

 • szpitale w obozach koncentracyjnych, gettach i więzieniach Gestapo

Nazwy projektów badawczych:

 • Książka „Biografia Ludwika Flecka” wydawnictwo Agora S.A. we współautorstwie z red. Anną Wacławik-Orpik (aktualnie prowadzony projekt)
 • Second European Meeting on Nazi Medicine. Transgressing borders (Praga, 7-9 września 2016 roku).
 • Maria Ciesielska „Działalność szpital obozowego dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau (1942-1945)”. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu” [„Medicine in occupied Poland in the shadow of Nazism”], Poznań, 10-12.2014 Organizator: Department of Social Sciences of the Karol Marcinkowski Poznań University of the Medical Sciences, International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust at the Auschwitz_Birkenau State Museum in Oświęcim, Arbeitskreis zur Erforschung der nationalsozialistichen ‘Euthanasie’ und Zwangssterilisation, Paritaetischer Wohlfahrtsverband Berlin.
 • Maria Ciesielska „Jewish Chamber of Physicians in the Warsaw Ghetto - one of the many manifestations of racial segregation in the period of National Socialism”. 15. Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. „Niemcy - Polacy: historie i tradycje w kulturach medycznych", 9-11 września 2015r. Żydowski Instytut Historyczny. Organizator: Polsko-Niemieckie Towarzystwo Historii Medycyny we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym.
 • Maria Ciesielska „Lekarze urzędowi na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944”. Konferencja „Historia – Ludzie – Pamięć". Konferencja z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak. Pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 25.11.2015 Warszawa, Muzeum Niepodległości.
 • Maria Ciesielska „Eksperymentalny blok 10 w systemie więźniarskiego szpitala obozowego dla kobiet w KL Auschwitz”. Konferencja „Szpitalnictwo na Śląsku” 10-11 czerwca 2016 r. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.
 • Maria Ciesielska, Robert Hasselbusch „Children in the Gestapo prison in Pawiak” Konferencja międzynarodowa: Children and War: Past and Present” Salzburg, 13-15.07.2016.
 • Maria Ciesielska „Czym był w XX wieku dur plamisty nazywany potocznie tyfusem i jak próbowano stworzyć skuteczne szczepionki przeciwko tej śmiertelnej chorobie?” Konferencja: Historia Medycyny i Farmacji na początku XXI wieku. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. Poznań, 14-16 września 2016.
 • Maria Ciesielska „Przegląd Lekarski – Oświęcim – czasopismo nominowane do Pokojowej Nagrody Nobla” Konferencja: „Historia Medycyny w czasopiśmiennictwie medycznym i nie tylko". Opinogóra, 8-9.10.2016.
 • Maria Ciesielska i Robert Hasselbusch. Typhus Prevention in Pawiak Prison, with particular Emphasis on the period of Nazi Occupation in Poland (1939-1945). Konferencja Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny „Geschichte der Krankheitesprävention in Deutschland und Polen”, Hamburg 12-14.07.2017.

  Współpraca z Muzeum Więzienia Pawiak - wykłady w ramach Dni Pamięci Pawiaka :

 • „Akcja Tyfusy – jeden z wielu sposobów ratowania życia więźniom Pawiaka” (4.10.2013)
 • „Czy to prawda, że na Pawiaku rodziły się dzieci? Rzecz o macierzyństwie i dzieciństwie na Pawiaku”(4.10.2013)
 • „Ostatnie dni Pawiaka w relacjach polskiego personelu medycznego” (1.10.2014)
 • „Tyfus – groźny zabójca czy cichy sprzymierzeniec?” (30.09.2015)
 • „Dr Danuta Brzosko-Mędryk – przez Pawiak i Majdanek ku życiu” (04.10.2016)
 • „Prof. Krystyna Ossowska – opiekunka pawiackich dzieci”. (04.10.2016)
 • „Pawiak – więzienie za podwójnymi murami”. (04.10.2017)

Wykładane przedmioty

 • Historia medycyny