dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa

dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji

Dyżur:

 Sala 27

 • Poniedziałki 10:10 - 11:10
 • Niedziele zjazdowe WPiA 10:10 - 11:10

Profil naukowy

Adwokat

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (2004), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2006). Doktoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego Gospodarczego (2008). Uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2016). Wykładowczyni na kierunkach: Prawo i Administracja.
 • Od 2012 roku wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • prawo konkurencji, prawo konsumenckie, prawo gospodarcze, postępowania grupowe, prawo zamówień publicznych, prawo karne gospodarcze, zmowy przetargowe, prawo medyczne

Działalność zawodowa i społeczna

 • Editorial Board w czasopiśmie International Journal of Science, Technology and Society
 • Kierownik centrum Zamówień Publicznych na Uczelni Łazarskiego (od 2019)
 • Recenzent w czasopismach: Samorząd Terytorialny, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Monitor Prawniczy, Studia Prawa KUL (od 2019)  
 • Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (od 2018)
 • Ekspert Urzędu Zamówień Publicznych (2017)
 • Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (od 2016)
 • Członek CARS (Centrer for Antitrust and Regulatory Studies)  (od 2012)
 • Prowadzenie szkolenia dla adwokatów Pomorskiej  Izby Adwokackiej w Gdańsku pt. ,,Pozew grupowy jako prywatnoprawny instrument dochodzenia naruszeń krajowych i europejskich reguł konkurencji”, (marzec 2011)
 • Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (od 2008)
 • Założyciel i opiekun koła Naukowego ,,Prawo ochrony konkurencji i konsumentów” na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie
 • Prowadzenie szkolenia pt. ,,Prawne, podatkowe i rachunkowe konsekwencje przekształcenia spółek prawa handlowego” dla INFOR (11-12 grudnia 2008)
 • Ekspert UOKiK wyłoniony w drodze konkursu z zakresu zmów przetargowych
 • Pełnienie funkcji recenzenta publikacji w Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym (iKAR)
 • Pełnienie funkcji moderatora na konferencji ,,Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - szanse i zagrożenia", 18 grudnia 2014 r., Uczelnia Łazarskiego 
 • Członek  Komisji do spraw Oceny Jakości Kształcenia na kierunku administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (2013/2014)
 • Członek Komisji do spraw Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (2012-2014)
 • Członek Komisji przygotowującej kierunek Administracja do profilu praktycznego oraz efekty uczenia się na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (2014/2015)
 • Udział w Grupie Roboczej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
 • Udział w Grupie Roboczej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji
 • Udział w Grupie Roboczej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)  ds. monitorowania stosowania przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów znowelizowanych w 2014 r. oraz modernizacji wzorców abuzywnych w kolejnej noweli do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Udział w pracach i przygotowanie opinii dot. zmian przepisów konsumenckich ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

                 

                 

                Działalność naukowa

                • Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 527 s.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Czyn nieuczciwej konkurencji, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 57-61.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Koncyliacja zob. też pozasądowe rozwiązywanie sporów, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 131-133.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Konsorcjum, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 136-138.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Nieuczciwa konkurencja - zob. czyn nieuczciwej konkurencji oraz zasada uczciwej konkurencji, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 169-170.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Roboty budowlane, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 301-302.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Solidarna odpowiedzialność, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 321-322.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Tajemnica przedsiębiorstwa, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 359-360.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Uczciwa konkurencja, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 372-373.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Wadium, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 402-403.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Zamówienie klasyczne, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 447-448.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Zamówienie publiczne, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 456-457.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 450-451.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Zamówienie wspólne, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 457-458.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 496-498.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M.Sieradzka, Zmowa przetargowa, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 498-501.
                 ISBN 978-83-8223-192-2
                • M. Sieradzka, Asociación Profesional Elite Taxi vs Uber Systems Spain SL: Differences between the Internet Platform and the Transport Service 
                • M. Sieradzka, Journal of European Competition Law & Practice, Volume 11, Issue 5-6, May-June 2020, Pages 263–266
                • M.Sieradzka, Porozumienia Franczyzy w swietle prawa konkurencji, Warszawa Beck 2020
                • M.Sieradzka, Porozumienia franczyzy w świetle prawa konkurencji, C.H.Beck Warszawa 2020 
                • M.Sieradzka, Asociación Profesional Elite Taxi vs Uber Systems Spain SL: Differences between the Internet Platform and the Transport Service , Journal of European Competition Law & Practice, Volume 11, Issue 5-6  
                • M.Sieradzka, Zmiany wprowadzone przez ustawę deregulacyjną w zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Przegląd ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2020 
                • M.Sieradzka, Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, C.H.Beck Warszawa 2019
                • M.Sieradzka (red.), Prawo zamówień publicznych. C.H.Beck, Komentarz, 2018
                • M.Sieradzka, Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Warszawa 2016
                • Sieradzka, Małgorzata, Charakter prawny i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Wolters Kluwer 2016, s. 150,
                • Milan, Ewelina; Olszanowski, Jan; Piątek, Wojciech; Pietrasz, Piotr; Rychter, Renata; Sawczyn, Wojciech; Sieradzka, Małgorzata; Skoczylas, Andrzej; Szczepańska, Ilona; Szustakiewicz, Przemysław; red. A. Skoczylas i P. Szustakiewicz, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XXV, [1], 537 s.
                • Sieradzka, Małgorzata, Decyzja tymczasowa w sprawach konsumenckich - nowy instrument reakcji na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy", 2016, nr 3, s. 8-17.
                • Sieradzka, Małgorzata, Kwalifikacja umowy deweloperskiej w świetle zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - decyduje praktyka na rynku deweloperskim czy prawnie określona treść umowy deweloperskiej?, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy", 2016, nr 3, s. 89-95.
                • Sieradzka, Małgorzata, Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, 128 s.
                • Sieradzka, Małgorzata, Przestępstwo zmowy przetargowej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, 142 s.
                • Sieradzka, Małgorzata, Tymczasowy środek ochrony zbiorowych interesów konsumentów, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2016, nr 5, s. 9-12.
                • Sieradzka, Małgorzata, Antykonkurencyjny czy prokonkurencyjny cel udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - analiza i ocena, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2015, nr 5(4), s. 36-49.
                • Sieradzka, Małgorzata, Cartel member's compensation liability as a result of umbrella effect - commentary on the CJ Judgement, 5 June 2014, Case C-557/12 Kone AG and others v ÖBB Infrastructure AG, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2015, nr 5, s. 36-40.
                • Sieradzka, Małgorzata, A departure from a formalistic approach in the assessment of restrictive vertical agreements in favour of a more economics-based approach? Case comment to the Supreme Court Judgment of 15 May 2014 (Ref. No. III SK 44/13), "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", 2015, 8, s. 269-276.
                • Sieradzka, Małgorzata, Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XVII, 148 s.
                • Sieradzka, Małgorzata, Istnienie ekonomicznego uzasadnienia zawarcia umowy konsorcjum wyłącza jego antykonkurencyjny charakter. Glosa do wyroku SOKiK z dnia 10 marca 2015 r. XVII AmA 73/13, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2015, nr 5(4), s. 113-120.
                • Sieradzka, Małgorzata, Konsument w świetle ustawy o prawach konsumenta - czy zmiany idą w dobrym kierunku?, w: Ustawa o prawach konsumenta, red. D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 251-261.
                • Sieradzka, Małgorzata, Zakres rozszerzonej prawomocności wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone. Glosa do postanowienia SA w Warszawie z 16 stycznia 2015r., VI ACa 253/14, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2015, 4, s. 126-131.
                • Sieradzka, Małgorzata, Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XXVII, 306 s.
                • Sieradzka, Małgorzata; Zdyb, Marian, Odpowiedzialność osoby zarządzającej za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję - zwiększenie skuteczności karania za kartele?, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2015, nr 2, s. III-V.
                • Sieradzka, Małgorzata; Zdyb, Marian, Procedura settlement - ugoda w prawie antymonopolowym?, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2015, nr 2, s. VI-VIII.
                • Kohutek, Konrad, Sieradzka, Małgorzata, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
                • Sieradzka, Małgorzata, Aspekty praktyczne kwalifikacji porozumień przetargowych w świetle koncepcji "single economic unit", "Prawo zamówień publicznych", 2014, 3, s. 41-48.
                • Sieradzka, Małgorzata, Delimitation of the respective competences of the Commission and National Competition Authorities with regard to the application of competition law. Case comment to the preliminary ruling of the Court of Justice of the European Union of 14 February 2012. Toshiba Corporation and Others v Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Case C-17/10), "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", 2014, Vol. 7(9), s. [217]-224.
                • Sieradzka, Małgorzata, Identyfikacja przeszkód w skutecznym dochodzeniu przez konsumentów roszczeń z tytułu naruszenia zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w postępowaniu grupowym, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2014, nr 4(3), s. 69-79.
                • Sieradzka, Małgorzata, The importance of "subjective fault" in fixing pecuniary penalties for competition-restricting practices (Part II). Znaczenie "winy subiektywnej" przy nakładaniu kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję (cz. II), "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2014, nr 1 (787), s. 2-5.
                • Sieradzka, Małgorzata, Kryteria kwalifikacji opłaty za przejazd odcinkiem płatnej autostrady jako ceny nieuczciwej - glosa do wyroku SN z dnia 13 lipca 2013 r. III SK 44/11, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2014, nr 4 (790), s. 33-36.
                • Sieradzka, Małgorzata, Opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży - aspekty praktyczne stosowania i egzekwowania, "Dodatek do Monitora Prawniczego", 2014, nr 6, s. 28-33.
                • Sieradzka, Małgorzata, Przymus adwokacko-radcowski przy dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – glosa – III CZP 28/11, "Monitor Prawniczy", 2014, nr 7, s. 377-380.
                • Sieradzka, Małgorzata, Wzorzec przeciętnego konsumenta jako punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny nieuczciwości praktyki rynkowej. Glosa do wyroku SN z dnia 4 marca 2014 r. III SK 34/13, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2014, nr 6(3), s. [124]-130.
                • Sieradzka, Małgorzata, Sankcja utraty wadium z tytułu niezłożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzajacych spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych", nr 3, 2013.
                • Sieradzka, Małgorzata, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - potrzeba zmian przepisów wywołujących wątpliwości interpretacyjne, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 1(2), 2013, s. 45-52.
                • Sieradzka, Małgorzata, Zakres dopuszczalnej swobody zamawiajacego w ustalaniu wysokości kar umownych w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych - przegląd orzecznictwa, "Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 4, 2013, s. 22-28.
                • Sieradzka, Małgorzata, Zakres kontraktowej swobody stron stosunku prawnego nawiązanego wskutek udzielenia zamówienia publicznego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 10, 2013.
                • Sieradzka, Małgorzata; Zdyb, Marian, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2013.
                • Sieradzka, Małgorzata, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego i krajowego prawa konkurencji (część I), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, 2012 nr 1 (763), s. 17-21.
                • Sieradzka, Małgorzata, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego i krajowego prawa konkurencji (część II), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, 2012, nr 2 (764), s. 20-25.
                • Sieradzka, Małgorzata, Instrumenty ochrony konsumentów w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. - potrzeba zmian?, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, 2012 nr 2 (1), s. 24-33.
                • Sieradzka, Małgorzata, Interpretacja pojęcia "posiadanie interesu w uzyskaniu zamówienia publicznego" w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych, „Glosa”, 2012 nr 4 (153), s. 19-25.
                • Sieradzka, Małgorzata, Istotność wprowadzenia w błąd jako przesłanka ochrony, w: Reklama: aspekty prawne / red. nauk. Monika Namysłowska. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 116-136.
                • Sieradzka, Małgorzata, Opis przedmiotu zamówienia publicznego przez wskazanie na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie a kwestie równoważności oferty, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2012, nr 10 (772) s. 17-20.
                • Sieradzka, Małgorzata, Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji. Warszawa, Wolters Kluwer Warszawa 2012, s./////
                • Sieradzka, Małgorzata, Wykładnia pojęcia rażąco niskiej ceny w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych, „Glosa”, 2012 nr 1 (150), s. 82-89.
                • Zdyb, Marian; Sieradzka, Małgorzata, Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową - aspekty praktyczne, „Monitor Prawniczy”, 2012 nr 11, s. 565-573.

                Tematy prac badawczych:

                • zamówienia publiczne, interesy konsumentów, ochrona konkurencji

                Nazwy projektów badawczych:

                • Monografia ,,Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, 2015, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
                • Monografia "Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów", 2016, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
                • Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji, 2016, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
                • 3-4.12.2022 r. Eurasian Conference Drones and Technerpreneurship temat wystąpienia: Legality of anti-smog drones

                • 2.12. 2022 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Kształtowanie ładu gospodarczego w kontekście aktualnych wyzwań i zagrożeń. Dylematy prawne”, WPiA UMCS temat wystąpienia: Procedura zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w sytuacjach nadzwyczajnych
                • 27-28.08.2022r. International Eurasian Conference on Educational & Social Studies, The Politechnic of Guarda, temat wystąpienia: Registry of adverse events as a preventive measure of their occurrence in the future
                • 1.07.2022r. 9 th International Phd Students Conference on Competition Law - Enhancing Competition Enforcement by the Competition Authories of the EU Member Ststes: Instititional Design and Fining Powers, 
                • 20.06.2022r. „Reklama czy scam? Reklama influencerów w social mediach”, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
                • 21.10. 2021 r. Uniwersytet Warszawski, Polsko-Niemiecka konferencja Cyfryzacja a prawo konkurencji, 
                • 30.09.2021 r. Warszawa, II Konferencja Naukowa Inwestycje Alternatywne 2021 r.
                • 12.05.2021 r. eGovernment.Effective, Accountable and Open Public Administration in the European Union, Kraków, wykład ,,E-administracja,E-zamówienia-pełna elektronizacja zamówień publicznych,
                • 11-12.05 2021 r. University Warsaw Poland, War International Conference Challenges for the State and International Security the current State and Prognosis for the future, 
                • Udział w konferencji „Harmonisation of private antitrust enforcement: a central and eastern european perspective”, 2 lipca 2015 roku, Białystok
                • Wykład podczas konferencji „Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów”, Uczelnia Łazarskiego, 18 grudnia 2014 roku, Warszawa
                • Referat podczas konferencji „Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia”, 15 września 2014 roku, Łódź
                • Referat podczas konferencji „ Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Ocena regulacji”, Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 8 kwietnia 2011 roku, Kraków
                • Referat podczas konferencji „Regulacje dot. nieuczciwych praktyk rynkowych – potrzeba zmian?”, Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 15 stycznia 2010 roku, Kraków
                • Wykład podczas konferencji „Pozwy grupowe – kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony konsumentów?”, 22 kwietnia 2010 roku, Warszawa
                • Wykład podczas konferencji „ Wszystkie chwyty dozwolone? Prawne aspekty reklamy”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 22-23 października 2010 roku, Łódź
                • Nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego (2016)
                • Nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego (2012)
                • Nagroda Rektora UMCS (2008)
                • Stypendium naukowe dla doktorantów w ramach studiów doktoranckich (2005-2008)
                • Webinaria z zakresu zmówień publicznych (2015, 2016, 2017), Wolters Kluwer

                Wykładane przedmioty

                Dyrektor Instytutu Prawa Zamówień Publicznych na Uczelni Łazarskiego. Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, autorka ponad 250 publikacji, w tym 5 monografii oraz komentarzy do ustaw; adwokat specjalizujący się w prawie konkurencji oraz prawie zamówień publicznych prowadzący szeroką praktykę w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej w sprawach karnych, przed organami antymonopolowymi oraz KIO i SO, ekspert UOKiK w zakresie zmów przetargowych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, członek CARS.