Skip to main content

mgr Małgorzata Jadczak

Profil naukowy

Pielęgniarka

 • Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo uzyskując tytuł magister pielęgniarstwa, rok ukończenia: 2010
 • Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, rok ukończenia: 1999
 • Studia podyplomowe: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i administracji: Prawo medyczne, bioetyka, socjologia medycyny, rok ukończenia: 2013r.
 •  Wykładowca na Uczelni Łazarskiego. Od 2021 roku wykładowca na Wydziale Medycznym kierunek pielęgniarstwo Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

 • Praktyka pielęgniarska, cewnniki naczyniowe, leczenie ran, pielęgnowanie pacjenta w OIT, odpowiedzialność prawna w praktyce pielęgniarki

Działalność zawodowa i społeczna

 • Kierownik i wykładowca Specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, Specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych,kierownik i wykładowca kursów specjalistycznych i dokształcających
 • Sekretarz Rady Redakcyjnej kwartalnika „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”
 • Skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielegniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Grupy Roboczej ds. praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki, autor wiodący lub współautor zaleceń w obszarze pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz zaleceń postępowania SARS – COVID 19  
 • Członek Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Stowarzyszenia Naukowego leczenia Ran
 • Pielęgniarka badacz grupa AVATAR
 • Zgodnie z Prawem Wykonywania Zawodu nr 4110137P wydanym przez Warszawską Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych:
 • 2016 – nadal – Uniwersyteckie Centrum Medyczne WUM Dziecięcy szpital Kliniczny w Warszawie Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu na stanowisku pielęgniarki oddziałowej
 • 2013r – 2016 - Warszawski Szpital dla Dzieci
 • 2014r – nadal - Biuro Polityki Zdrowotnej, Koordynator Organizacji Ochrony Zdrowia
 • 2011r – nadal - Biegły Sądowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki Sądu Okręgowego w Warszawie
 • 2009r – nadal – Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa i Nauk Społecznych Pracownia Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
 • 2006r – 2007r – Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim na stanowisku zastępcy pielęgniarki oddziałowej
 • 2004 – 2007r – Centrum Medyczne Białołęka – pielęgniarka opieki długoterminowej
 • 1984 – 2014 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ul Wołoska 137 Warszawa: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie na stanowisku pielęgniarki w oddziale anestezjologii wieloprofilowego bloku operacyjnego; Szpitalny Oddział Ratunkowy z działem Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie na stanowisku pielęgniarki Karetki „S” oraz dyspozytora medycznego. Od 2006r na stanowisku pielęgniarki koordynującej.

Działalność naukowa

 • D. Dyk (red); Edukacja, ustawodawstwo i badania w pielęgniarstwie anestezjologicznymi intensywnej opiece; H. Wójcik, M. Jadczak; Praktyka w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opiece s. 102-108; Dział Wydawnictw Uczelnianych Akademii medycznej w Poznaniu ISBN 83-88732-47-1
 • H. Cieślak, M. Wysokiński, W. Fidecki (red); Wybrane determinanty pielęgniarstwa cz. IV, M. Jadczak, I. Wrońska, Z. Sienkiewicz: Kształcenie podyplomowe a samodzielność wykonywania zawodu pielęgniarki, s. 29-42; Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2010   ISBN-978-83-7637-148-1
 • M. Jadczak, P. Witt, A. Zdun (red); Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – wybrane aspekty postepowania; wyd. Bernardinum, 2011 ISBN 978-83-62994-79-3
 • M. Jadczak, I. Wrońska, Z. Sienkiewicz; Wpływ kształcenia podyplomowego na samodzielność wykonywania zawodu pielęgniarki s. 103-115 wyd. Bernardinum, 2011 ISBN 978-83-62994-79-3
 • P. Witt, A. Zdun, M. Jadczak (red); Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – wybrane aspekty postepowania cz II”; wyd. Bernardinum, 2013 ISBN 978-83-7823-248-3
 • M. Jadczak, P. Witt, A. Zdun; Zalecenia Grupy Roboczej ds. Praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie rejestru analizy zdarzeń niepożądanych; Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece zeszyt 1, tom 1; Evereth 2015
 • M. Jadczak; Zalecenia dotyczące pielęgnowania pacjenta leczonego w Oddziale Intensywnej Terapii, zapobieganie VAP”; Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece, zeszyt 1 tom 1, s 3; Evereth 2015
 • A. Przygoda, M. Jadczak, A. Zdun; Wczesny okres okołoznieczuleniowy – profesjonalny nadzór pielęgniarki anestezjologicznej nad pacjentem po zabiegu nefrektomii; Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece, tom 1, zeszyt 2, s 55-68; Evereth 2015
 • M. Jadczak, A. Zdun, P. Witt; Zasady dobrej praktyki. Strategia pielęgnowania pacjenta dorosłego z założonym krótkoterminowym cewnikiem naczyniowym. Zalecenia postepowania; Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece, tom 1, zeszyt 2, s 55 - 68; Evereth 2015
 • A. Zdun, M. Jadczak, P. Witt; System infuzyjny- otwarty czy zamknięty? Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece, zeszyt 1, tom 2, s 7 - 11; Evereth 2016
 • M. Jadczak, A. Zdun, P. Witt; Obwody oddechowe i sprzęt anestezjologiczny – potencjalne źródło zakażenia w anestezjologii; Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece, zeszyt 4, tom 2, s 105-110; Evereth 2016
 • M. Jadczak, D. Ozga, A. Zdun, P. Witt; Grupa Robocza ds. Praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO – działalność dla rozwoju Evidence Based Nursing Practice (EBNP) w Polsce; Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece, zeszyt 4, tom 2, 49 - 51 ; Evereth 2017
 • K. Czyż – Szypenbejl, h. Krukowska – Sitek, M. Jadczak, A. Zdun, P. Witt; Zalecenia Grupy Roboczej ds. Praktyki w sprawie postepowania okołooperacyjnego mającego na celu uniknięcie niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej u dorosłych; Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece, zeszyt 2, tom 3 , s 55 – 60;  Evereth 2017
 • U. Zielińska, M. Malec- Milewska, J. Woroń (red); Chory chirurgiczny na OIT; U. Zielińska, A. Zdun, M. Jadczak cz.I -  Przyjęcie chorego na OIT; cz. V Terapie długotrwałe, A. Zdun, M. Jadczak - Pielęgnacja pacjenta, s 407-431; Wydawnictwo Makmed, Lublin 2017, wyd I
 • ISBN 978-83-945573-3-1
 • P.Witt, M.Jadczak, A.Zdun (red); Zalecenia Grupy Roboczej ds. praktyki PTPAiIO, wydawnictwo Evereth, Warszawa 2018, wyd. I ISBN 978-83-62342-14-3
 • M. Jadcza, P. Witt, A. Zdun, D Ozga; Zalecenie dotyczące dokumentacji pielęgniarki anestezjologicznej, s. 9-11; Zalecenia Grupy Roboczej ds. praktyki PTPAiIO, wydawnictwo Evereth, Warszawa 2018, wyd. I ISBN 978-83-62342-14-3
 • M. Jadczak, A. Zdun, P. Witt; Zalecenie w sprawie rejestru zdarzeń niepożądanych, s. 12-13; Zalecenia Grupy Roboczej ds. praktyki PTPAiIO, wydawnictwo Evereth, Warszawa 2018, wyd. I ISBN 978-83-62342-14-3
 • M. Jadczak, A. Zdun, P. Witt; Zalecenie w sprawie pielęgnowania pacjenta z założonym krótkoterminowym cewnikiem naczyniowym, s. 31-49; Zalecenia Grupy Roboczej ds. praktyki PTPAiIO, wydawnictwo Evereth, Warszawa 2018, wyd. I ISBN 978-83-62342-14-3
 • K. Czyż- Szypenbejl, A. Krukowska – Sitek, M. Jadczak A. Zdun, P. Witt; Zalecenie w sprawie postępowania okołooperacyjnego mającego na celu uniknięcia niezamierzonej okołooperacyjnej hipotermii u dorosłych, s 50-56; Zalecenia Grupy Roboczej ds. praktyki PTPAiIO, wydawnictwo Evereth, Warszawa 2018, wyd. I ISBN
 • Dorota Ozga, Małgorzata Jadczak, Sabina Krupa, Bogumiła Snopek – Abramowicz,  Aneta Kubisa, Edyta Niemczyk, Anna Zdun; Zwyczaje, postawy i doświadczenia pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej terapii na temat obecności rodzin pacjentów w oit-  projekt badawczy grupy roboczej ds. Praktyki polskiego towarzystwa pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki; Pielęgniarstwo w Anestezjologii I Intensywnej Opiece 2019;5 (2):33- 37; Evereth Publishing, 2019
 • Rafał Mazur, Małgorzata Jadczak; Poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat podstawowych zabiegów resuscytacyjnych; Pielęgniarstwo w Anestezjologii I Intensywnej Opiece 2019;5 (1):1-5; Evereth Publishing, 2019
 • Dorota Ozga, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Małgorzata Jadczak, Anna Zdun, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Paweł Witt; Checklist for nurse anaesthetists in Poland for the safety of patients: a mixed methods design study; KONTAKT – Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness; journal homepage: kont.zsf.jcu.cz DOI: 10.32725/kont.2020.006 ; EISSN 1804–7122; ISSN 1212–4117
 • U. Zielińska, T. Skirecki (red); Chory we wstrząsie; rozdział 14 A. Zdun, M. Jadczak, P. Witt cz.I -  Pielęgnowanie pacjenta we wstrząsie septycznym; Wydawnictwo Makmed, Lublin 2020, wyd I ISBN 576-83-951327-3-5
 • M. Pietrzak, B. Knoff, T. Kryczka (red; Pielęgnowanie w podstawowej opiece zdrowotnej; rozdział 12 M. Jadczak Kompetencje pielęgniarki POZ do udzielania świadczeń w zakresie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, PZWL, Warszawa 2021, wyd I

Nazwy projektów badawczych:

 • Obwodowe cewniki naczyniowe grupa AVATAR, badania OMG PIVC, Światowe Badanie 1000 cewników obwodowych, 2014r
 • Checklist for nurse anaesthetists in Poland for the safety of patients: a mixed methods design study, 2020r
 • Projekt badawczy: bezpieczeństwo utrzymania krótkoterminowych cewników w centralnych naczyniach żylnych u pacjentów pediatrycznych poza oddziałem intensywnej terapii

Wykładane przedmioty

Nazwa Kierunku: pielęgniarstwo

 • Prawo
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne