dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Zarządzania i Marketingu

m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl

Dyżur:

 • Czwartek 15:00-15:35 oraz 17:35-18:00 p.56
 • Niedziela (10.11; 08.12; 19.01) 14:20-15:20 p.56

Profil naukowy

Ekonomistka, ekspert w obszarze rozwoju organizacji, przywództwa i zdrowia publicznego

 • Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku menadżerskim (1997). Doktoryzowała się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (2001), absolwentka Podyplomowych Studiów Pedagogicznych, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Uniwersytetu Warszawskiego (2003).
 • Od 2003 roku wykładowczyni na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • zarządzanie strategiczne, przywództwo, zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, rachunek kosztów bezpośrednich i pośrednich w ochronie zdrowia, zarządzanie chorobą, zdrowie publiczne

Działalność zawodowa i społeczna

 • Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej. 
 • Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia. 
 • Dyrektor programu „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz kierownik wielu certyfikowanych programów szkoleniowych przeznaczonych dla lekarzy, kadry zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz pracowników instytucji publicznych z sektora opieki zdrowotnej. 
 • Inicjatorka i liderka Sektorowej Radą ds. Kompetencji w Ochronie Zdrowia. 
 • W latach 2016, 2017 i 2018 znalazła się w pierwszej dziesiątce „Listy Stu" – zestawienia osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia. Ranking tworzony jest przez Puls Medycyny.

Działalność naukowa

 • M. Gałązka - Sobotka, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, P. Sielicki, A. Drapała, E. Karczewicz, K. Paczek, Chirurgia naczyniowa w Polsce (Zielona Księga), Warszawa 2017.
 • J. Didkowska, M. Gałązka-Sobotka, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, E. Lech-Marańda, K. Warzocha, U. Wojciechowska, Przewlekła białaczka limfocytowa - aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe: ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dotyczących optymalnego zarządzania chorobą (Biała Księga), Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2017
 • Ł. Szumowski (red. nauk.), J. Gierczyński (red. nauk.) , M.  Gałązka-Sobotka (red. nauk.), A. Drapała, J. Gryglewicz, A. Hasiec, O. Kowalski, E. Karczewicz, R. Lenarczyk, Lek. Radosław Sierpiński, H. Zalewska, Ablacje w leczeniu arytmii serca – aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe z elementami modelowych rozwiązań w zakresie koordynacji opieki nad pacjentami w Polsce, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2016.
 • M. Gałązka-Sobotka, J. Gierczyński, M. Mądry, G. Sujkowska, R. Zyśk, Nowe podejścia do oceny i finansowania terapii stosowanych w chorobach rzadkich w krajach UE i na świecie, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2016.
 • J. Gryglewicz, M. Gałązka-Sobotka, K. Księżopolska-Orłowska, E. Grabowska-Woźniak, K. Paczek, A. Drapała, P. Sielicki, K. Nyczaj, Stwardnienie rozsiane - zarzadzanie chorobą. Propozycje rozwiązań problemów, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2016.
 • M. Libura, M. Władysiuk, M. Małowicka, E. Grabowska, M. Gałązka-Sobotka, J. Gryglewicz, Choroby rzadkie w Polsce: Stan obecny i perspektywy, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2016.
 • J. Badyda, P. Dąbrowiecki, A. Fal, M. Gałązka-Sobotka, J. Gierczyński,  J. Gryglewicz, W. Wziątek-Nowak, Socioeconomic effects of chronic obstructive pulmonary disease from the public payer's perspective in Poland, "Advances in experimental medicine and biology". 2016, vol. 885, p. 53-66.
 • M. Gałązka-Sobotka (red. nauk.), A. Drapała, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, E. Karczewicz, P. Sielicki, H. Zalewska, Hematologia onkologiczna - aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2015.
 • M. Gałązka-Sobotka (red. nauk.), A. Drapała, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, E. Karczewicz, H. Zalewska, P. Sielicki, W. Wrona, Schizofrenia - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2015.
 • M. Gałązka-Sobotka (red. nauk.), A. Drapała, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, E. Karczewicz, P. Sielicki, H. Zalewska, R. Zyśk, Wirusowe zapalenie wątroby typu C - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2015.
 • M. Gałązka-Sobotka (red. nauk.), A. Drapała, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, E. Karczewicz, P. Sielicki, H. Zalewska, Błaszczyk M., U. Jaworska, R. Zyśk, Społeczno-ekonomiczne skutki stwardnienia rozsianego (SM) w Polsce: Biała Księga, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014.
 • M. Gałązka-Sobotka (red. nauk.), A. Drapała, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, E. Karczewicz, H. Zalewska, P. Sielicki, Choroba Parkinsona - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014.
 • M. Gałązka-Sobotka (red. nauk.), A. Drapała, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, E. Karczewicz, H. Zalewska, P. Sielicki, Choroby alergiczne - analiza finansowania świadczeń zdrowotnych i społecznych, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014.
 • M. Gałązka-Sobotka (red. nauk.), A. Drapała, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, E. Karczewicz, P. Sielicki, H. Zalewska, Cukrzyca - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014.
 • M. Gałązka-Sobotka (red. nauk.), A. Drapała, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, E. Karczewicz, H. Zalewska, P. Sielicki, W. Wrona, Depresja - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014.
 • M. Gałązka-Sobotka (red. nauk.), A. Drapała, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, E. Karczewicz, P. Sielicki, H. Zalewska, Przewlekła obturacyjna choroba płuc - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014.
 • J. Gierczyński, M. Gałązka-Sobotka, M. J. Wysocki, J. Gryglewicz, Indicators on national health fund expenditures on medical services in 2012, in selected diseases, on the national and regional level, with particular consideration given to the Lodzkie province, "Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna", 2014, nr 18.
 • Koziarkiewicz, J. Gierczyński, M.J. Wysocki, M. Gałązka-Sobotka, Mapping health needs and healthcare system performance assessment, based on the example of the health performance index for Lodzkie Province, "Journal of Health Policy, Insurance and Management. Polityka Zdrowotna", 2014, No XIV/IV, s. 23-36.
 • M. Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red. nauk.), M. Bogucki, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce, Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013.
 • M. Gałązka-Sobotka (red. nauk.), M. Bogucki, A. Drapała, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, E. Karczewicz, P. Sielicki, H. Zalewska,  Udary mózgu - konsekwencje społeczne i ekonomiczne, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013.
 • M. Gałązka-Sobotka (red. nauk.), A. Drapała, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, E. Karczewicz, P. Sielicki, H. Zalewska, Niewydolność serca - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013.
 • M. Gałązka-Sobotka (red. nauk.), A. Drapała, J. Gierczyński, D. Golicki, J. Gryglewicz, E. Karczewicz, H. Zalewska, Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) - charakterystyka populacji leczonej, obciążenie systemu finansów publicznych oraz aspekty ekonomiczne związane z chorobą: ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dotyczących modelu optymalnego zarządzania chorobą: biała księga, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013.
 • M. Gałązka-Sobotka (red. nauk.), M. Wiciak-Obrębska, T. Parol, J.  Gierczyński, J. Grylewicz, A. Drapała, Analiza dostępności do leczenia onkologicznego oraz finansowania świadczeń z zakresu chemioterapii w 2012 roku ze szczególnym uwzględnieniem nowych terapii onkologicznych, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013.
 • J. Kisielnicki, M. Gałązka-Sobotka (red.), Rozwiązania organizacyjne zapewniające trwałość systemu informacji naukowo-technicznej, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2012.
 • J. Kisielnicki, M. Gałązka-Sobotka, S. Wojciechowska-Filipek (red.), System zarządzania Policją. Analiza systemu i jego doskonalenie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

Tematy prac badawczych:

 • modele zarządzania, zarządzenie przedsiębiorstwem, zarządzenie w edukacji

Nazwy projektów badawczych:

 • Badanie na temat występowania zdarzeń niepożądanych w czasie hospitalizacji na podstawie przeglądu dokumentacji medycznej, 2015, źródło finansowania: Skarb Państwa Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach “Bezpieczny Szpital -  Bezpieczny Pacjent” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Projekt "Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy", 2010-2012, zastępca kierownika części zadania badawczego, źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Projekt "Model optymalizacji organizacji zarządzania Policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami", realizowany w ramach Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego SECURUS, 2010-2012, zastępca kierownika części zadania badawczego, źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (umowa Nr 0040/R/T00/2010/11)
 • Projekt "Dywersyfikacja działalności gospodarczej jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa w sektorze usług", 1999-2000, wykonawca, źródło finansowania: Komitet Badań Naukowych
 • University of Barii Aldo Moro, Włochy (2016)
 • Humboldt University Berlin, Niemcy (2004)
 • University of Bremen, Niemcy (1999)
 • Portret Polskiej Medycyny (2018)
 • Miejsce w pierwszej dziesiątce osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia, w 14. edycji „Listy Stu" tworzonej przez Puls Medycyny (2017)
 • Nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego (2015)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego (2001)

Wykładane przedmioty

Doktor n. ekon., specjalista w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa, organizacji i zarządzania ochroną zdrowia oraz zdrowia publicznego. Autorka licznych publikacji naukowych i eksperckich, poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia i zarządzania w tym sektorze.

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami efektywności systemu  ochrony zdrowia na różnych poziomach.

Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes IFIC Polska, Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia.

Od 2010 r. kieruje pierwszym w Polsce programem „MBA w Ochronie Zdrowia”, którego absolwenci udowadniają swoimi sukcesami menedżerskimi, że należą do grona Liderów zmian. Nadzoruje merytorycznie także wiele certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych przeznaczonych dla kadry zarządzającej placówek leczniczych oraz pracowników administracji publicznej sektora opieki zdrowotnej. Koordynatorka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i opiece społecznej, zainicjowanej przez Ministrów: Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare). W 2019 r. powołała do życia Center of Value Based Healthcare, pierwszy w Polsce ośrodek edukacyjno-badawczy, rozwijający i promujący wiedzę, metody i narzędzia ochrony zdrowia nakierowanej na wartość zdrowotną. Zainicjowała prace nad modelami opieki zdrowotnej zorientowanej na wartość w hematoonkologii, psychiatrii, bariatrii. Wokół idei transformacji systemu w kierunku koordynacji, kompleksowości i płacenia za efekty leczenia integruje liczne środowiska naukowe i kliniczne.