dr Magdalena  Malinowska-Wójcicka

dr Magdalena Malinowska-Wójcicka

Wykładane przedmioty

Kierownik kierunku Legislacja w praktyce

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Główny specjalista do spraw legislacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2016 – 2020 koordynator prac legislacyjnych w Departamencie Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju. Obecnie główny specjalista w Agencji Badań Medycznych w Dziale Kontraktacji. Ekspert z zakresu legislacji. Od lat związana z legislacją. Autorka krytycznej analizy wieloletnich prac legislacyjnych, mających służyć udoskonaleniu prawa spółdzielczego, publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz komentarza do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Brała udział w wielu pracach legislacyjnych wykonujących wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Jako niezależny ekspert brała udział w zespołach roboczych opracowujących akty prawne z zakresu ochrony zdrowia oraz opracowywała opinie do projektów procedowanych w sejmie. Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, z wystąpieniami merytorycznymi. Autorka artykułów poświęconych tematyce prac legislacyjnych i partycypacji obywateli w tworzeniu prawa. Ekspert biorący bieżący udział w pracach legislacyjnych Sejmu RP. Członek Centrum Badań Procesu Legislacyjnego na Uczelni Łazarskiego.