dr hab. n. med. Łukasz Szarpak

Wydział Medyczny

lukasz.szarpak@lazarski.pl

Profil naukowy

 • Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doktoryzował się na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2015). Uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w specjalności medycyna ratunkowa na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2016). Ukończył liczne studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia (UKSW, 2008), zarządzanie w stanach zagrożeń (SGSP, 2008), zarządzanie kryzysowe (AON, 2009), prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny (UW, 2015). Jest także biegłym sądowym z zakresu medycyny ratunkowej.
 • Od 2018 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

 • anestezjologia, medycyna ratunkowa, kardiochirurgia, zdrowie publiczne

Działalność zawodowa i społeczna

 • Opiekun koła naukowego „Student Research Club”
 • Instruktor American Heart Association w zakresie BLS/AED, ACLS, PALS
 • Redaktor naczelny „Disaster and Emergency Medicine Journal”
 • Z-ca redaktora „Postępy Nauk Medycznych”
 • Academic Editor „Medicine (Baltimore)”
 • Associate Editor „BMC Anesthesiology”
 • Prezes „Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof”
 • Prezes „International Institute of Rescue Research and Education”

Działalność naukowa

Ostanie publikacje

 • Saasouh W, Laffey K, Turan A, Avitsian R, Zura A, You J, Zimmerman NM, Szarpak L, Sessler DI, Ruetzler K. Degree of obesity is not associated with more than one intubation attempt: a large centre experience. Br J Anaesth. 2018 May;120(5):1110-1116. (MNiSW: 45 pkt.; IF: 6.238 pkt.)
 • Robak O, Vaida S, Somri M, Gaitini L, Füreder L, Frass M, Szarpak L. Inter-center comparison of EasyTube and endotracheal tube during general anesthesia in minor elective surgery. PLoS One. 2017 Jun 2;12(6):e0178756. doi: 10.1371/journal.pone.0178756. (MNiSW: 35 pkt.; IF: 2.806 pkt.)
 • Szarpak L, Truszewski Z, Vitale J, Glosser L, Ruetzler K, Rodríguez-Núñez A. Exchange of supraglottic airways for endotracheal tube using the Eschmann Introducer during simulated child resuscitation: A randomized study comparing 4 devices. Medicine (Baltimore). 2017 Jun;96(26):e7177. doi: 10.1097/MD.0000000000007177. (MNiSW: 35 pkt.; IF: 1.803 pkt.)
 • Ladny JR, Smereka J, Rodríguez-Núñez A, Leung S, Ruetzler K, Szarpak L. Is there any alternative to standard chest compression techniques in infants? A randomized manikin trial of the new "2-thumb-fist" option. Medicine (Baltimore). 2018 Feb;97(5):e9386. (MNiSW: 35 pkt.; IF: 1.803 pkt.)
 • Smereka J, Kaminska H, Wieczorek W, Dabrowski M, Ladny JR, Ruetzler K, Szarpak L, Robak O, Frass M. Which position should we take during newborn resuscitation? A prospective, randomized, multicentre simulation trial. Kardiol Pol. 2018 Jan 19. doi: 10.5603/KP.a2018.0030. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 1.341 pkt.)
 • Stefaniak S, Puślecki M, Ligowski M, Szarpak Ł, Jemielity M. Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation in massive pulmonary embolism. Kardiol Pol. 2018;76(5):931. doi: 10.5603/KP.2018.0107. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 1.341 pkt.)
 • Puślecki M, Ligowski M, Dąbrowski M, Stefaniak S, Ładzińska M, Pawlak A, Zieliński M, Szarpak Ł, Perek B, Jemielity M. Development of regional extracorporeal life support system: The importance of innovative simulation training. Am J Emerg Med. 2018 Apr 18. pii: S0735-6757(18)30312-7. doi: 10.1016/j.ajem.2018.04.030. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Kaminska H, Wieczorek W, Matusik P, Czyzewski L, Ladny JR, Smereka J, Filipiak KJ, Szarpak L. Factors influencing high-quality chest compressions during cardiopulmonary resuscitation scenario, according to 2015 American Heart Association Guidelines. Kardiol Pol. 2018;76(3):642-647. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 1.341 pkt.)
 • Perek B, Casadei V, Puślecki M, Stefaniak S, Maison D, Gwizdała A, Perek A, Szarpak Ł, Jemielity M. Clinical presentation, surgical management, and outcomes of patients treated for aortic stenosis and coronary artery disease. Does age matter? Kardiol Pol. 2018;76(3):655-661. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 1.341 pkt.)
 • Kubica J, Adamski P, Paciorek P, Ładny JR, Kalarus Z, Banasiak W, Kochman W, Gorący J, Wożakowska-Kapłon B, Navarese EP, Kleinrok A, Gil R, Lesiak M, Drożdż J, Kubica A, Filipiak KJ, Kaźmierczak J, Goch A, Grajek S, Basiński A, Szarpak Ł, Grześk G, Hoffman P, Wojakowski W, Gąsior Z, Dobrzycki S, Siller-Matula JM, Witkowski A, Kuliczkowski W, Gruchała M, Timler D, Opolski G, Dudek D, Legutko J, Zielińska M, Wójcik J. Treatment of patients with acute coronary syndrome: Recommendations for medical emergency teams: Focus on antiplatelet therapies. Updated experts' standpoint. Cardiol J. 2018 Apr 19. doi: 10.5603/CJ.a2018.0042. (MNiSW: 20 pkt.; IF: 1.256 pkt.)
 • Ladny M, Szarpak L, Smereka J, Ladny JR. A comparison of comfort assessment of NECKLITE vs. NeXsplint cervical collar. Pilot data. Am J Emerg Med. 2018 Apr 3. pii: S0735-6757(18)30270-5. doi: 10.1016/j.ajem.2018.03.078. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Wieczorek W, Smereka J, Szarpak L, Kaminska H. Which position for resuscitation should we take? A randomized crossover manikin study. Am J Emerg Med. 2018 May;36(5):899-900. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Stankowski T, Aboul-Hassan SS, Fritzsche D, Misterski M, Marczak J, Szymańska A, Szarpak Ł, Augustyn C, Cichoń R, Perek B. Surgical closure of patent ductus arteriosus in extremely low birth weight infants weighing less than 750 grams. Kardiol Pol. 2018;76(4):750-754. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 1.341 pkt.)
 • Iskrzycki L, Smereka J, Rodriguez-Nunez A, Barcala Furelos R, Abelarias Gomez C, Kaminska H, Wieczorek W, Szarpak L, Nadolny K, Galazkowski R, Ruetzler K, Ladny JR. The impact of the use of a CPRMeter monitor on quality of chest compressions: a prospective randomised trial, cross-simulation. Kardiol Pol. 2018;76(3):574-579. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 1.341 pkt.)
 • Kaminska H, Wieczorek W, Dabrowski M, Smereka J, Szarpak L, Ladny JR. Comparison of four laryngoscopes in cervical immobilization scenario. Pilot data. Am J Emerg Med. 2018 May;36(5):890-891. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Telec W, Baszko A, Dąbrowski M, Dąbrowska A, Sip M, Puslecki M, Kłosiewicz T, Potyrała P, Jurczyk W, Maciejewski A, Zalewski R, Witt M, Ladny JR, Szarpak L. Automated external defibrillator use in public places: a study of acquisition time. Kardiol Pol. 2018;76(1):181-185. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 1.341 pkt.)
 • Kłosiewicz T, Rut A, Zalewski R, Maciejewski A, Andrysiak K, Rut M, Dąbrowski M, Szarpak Ł, Puślecki M, Sip M. Weight is time. What we carry matters. Am J Emerg Med. 2018 Mar;36(3):518-519. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Jagosz A, Bursy D, Sobon A, Kiczmer P, Copik M, Bialka S, Smereka J, Misiolek H, Szarpak L. In-hospital sudden cardiac arrest protocol analysis. Kardiol Pol. 2018;76(2):376-380. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 1.341 pkt.)
 • Szarpak L. Does VideoStylet improve the effectiveness of endotracheal intubation during cardiopulmonary resuscitation? Am J Emerg Med. 2017 Dec;35(12):1981-1982. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Wieczorek W, Smereka J, Ladny JR, Kaminska H, Galazkowski R, Szarpak L. The impact of a CPRezy™ feedback device on the quality of chest compressions performed by nurses. Am J Emerg Med. 2017 Nov 27. pii: S0735-6757(17)30971-3. doi: 10.1016/j.ajem.2017.11.061. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Buczkowski P, Puslecki M, Stefaniak S, Juszkat R, Kulesza J, Perek B, Misterski M, Urbanowicz T, Ligowski M, Zabicki B, Dabrowski M, Szarpak L, Jemielity M. Post-traumatic acute thoracic aortic injury (TAI)-a single center experience. J Thorac Dis. 2017 Nov;9(11):4477-4485. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 2.365 pkt.)
 • Szarpak Ł, Karczewska K, Czyżewski Ł, Truszewski Z, Kurowski A. Airtraq Laryngoscope Versus the Conventional Macintosh Laryngoscope During Pediatric Intubation Performed by Nurses: A Randomized Crossover Manikin Study With Three Airway Scenarios. Pediatr Emerg Care. 2017 Nov;33(11):735-739. (MNiSW: 20 pkt.; IF: 1.034 pkt.)
 • Czyżewski Ł, Wyzgał J, Czyżewska E, Sierdziński J, Szarpak Ł. Contribution of volume overload to the arterial stiffness of hemodialysis patients. Ren Fail. 2017 Nov;39(1):333-339. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 0.79 pkt.)
 • Smereka J, Szarpak L, Rodríguez-Núñez A, Ladny JR, Leung S, Ruetzler K. A randomized comparison of three chest compression techniques and associated hemodynamic effect during infant CPR: A randomized manikin study. Am J Emerg Med. 2017 Oct;35(10):1420-1425. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Marcin Madziala, Marek Dabrowski, Agata Dabrowska, Wojciech Wieczorek, Zenon Truszewski, Lukasz Szarpak. Porównanie laryngoskopii bezpośredniej i wideolaryngoskopii podczas symulowanego unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa u dziecka. PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 406-411. (MNiSW 15 pkt)
 • Kucaba G, Muster M, Filip D, Horeczy B, Szarpak L, Woloszczuk-Gebicka B. Pressure on the incisors during direct laryngoscopy and intubation using the Shikani Optical Stylet™. Am J Emerg Med. 2017 Sep;35(9):1370-1372. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.) (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Smereka J, Ladny JR, Naylor A, Ruetzler K, Szarpak L. C-MAC compared with direct laryngoscopy for intubation in patients with cervical spine immobilization: A manikin trial. Am J Emerg Med. 2017 Aug;35(8):1142-1146. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Galazkowski R, Celinski D, Szarpak L. Analysis of interventions of polish helicopter emergency medical service in pediatric patients due to poisoning. Am J Emerg Med. 2017 Jul;35(7):1019-1020. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Smereka J, Szarpak L, Ladny JR. The LMA Fastrach® as a conduit for endotracheal intubation during simulated cardiopulmonary resuscitation. Am J Emerg Med. 2017 Jul;35(7):1020-1021. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Bielski K, Szarpak L, Smereka J, Ladny JR, Leung S, Ruetzler K. Comparison of four different intraosseous access devices during simulated pediatric resuscitation. A randomized crossover manikin trial. Eur J Pediatr. 2017; 176(7):865-871. (MNiSW: 20 pkt.; IF: 1.921 pkt.)
 • Czyżewski Ł, Wyzgał J, Sierdziński J, Czyżewska E, Smereka J, Szarpak Ł. Comparison of 3 Times a Week 4- and 5-Hour In-Center Hemodialysis Sessions with Use of Continuous Non-Invasive Hemodynamic Monitoring. Ann Transplant. 2017; 22:346-353. (MNiSW: 20 pkt.; IF: 1.252 pkt.)
 • Smereka J, Ladny JR, Szarpak L. Comparison of the Intubrite and Macintosh laryngoscopes in a difficult airway scenario. Am J Emerg Med. 2017; 35(6):925. doi: 10.1016/j.ajem.2017.03.067. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Madziala M, Smereka J, Dabrowski M, Leung S, Ruetzler K, Szarpak L. A comparison of McGrath MAC® and standard direct laryngoscopy in simulated immobilized cervical spine pediatric intubation: a manikin study. Eur J Pediatr. 2017; 176(6):779-786. (MNiSW: 20 pkt.; IF: 1.921 pkt.)
 • Smereka J, Szarpak L, Smereka A, Leung S, Ruetzler K. New method of infant chest compression. Authors response. Am J Emerg Med. 2017; 35(5):795. doi: 10.1016/j.ajem.2016.12.068. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Bielski K, Smereka J, Ladny JR, Szarpak L. A comparison of the Macintosh laryngoscope and blind intubation via I-gel in intubating an entrapped patient: A randomized crossover manikin study. Am J Emerg Med. 2017; 35(5):787-789. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Smereka J, Czyzewski L, Szarpak L, Ladny JR. Comparison between the TrueView EVO2 PCD and direct laryngoscopy for endotracheal intubation performed by paramedics: Preliminary data. Am J Emerg Med. 2017; 35(5):789-790. doi: 10.1016/j.ajem.2016.11.063. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Ladny JR, Bielski K, Szarpak L, Cieciel M, Konski R, Smereka J. Are nurses able to perform blind intubation? Randomized comparison of I-gel and laryngeal mask airway. Am J Emerg Med. 2017; 35(5):786-787. doi: 10.1016/j.ajem.2016.11.046. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Czyżewski Ł, Wyzgał J, Czyżewska E, Sańko-Resmer J, Szarpak Ł. Assessment of Volumetric Hemodynamic Parameters and Body Composition in Stable Renal Transplant Recipients. Ann Transplant. 2017; 22:187-198. (MNiSW: 20 pkt.; IF: 1.252 pkt.)
 • Smereka J, Szarpak L, Smereka A, Leung S, Ruetzler K. Evaluation of new two-thumb chest compression technique for infant CPR performed by novice physicians. A randomized, crossover, manikin trial. Am J Emerg Med. 2017; 35(4):604-609. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Ladny JR, Smereka J, Szarpak L. Comparison of the Trachway video intubating stylet and Macintosh laryngoscope for endotracheal intubation. Preliminary data. Am J Emerg Med. 2017; 35(4):574-575. doi: 10.1016/j.ajem.2016.12.015. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Gawlowski P, Smereka J, Madziala M, Cohen B, Ruetzler K, Szarpak L. Comparison of the ETView Single Lumen and Macintosh laryngoscopes for endotracheal intubation in an airway manikin with immobilized cervical spine by novice paramedics: A randomized crossover manikin trial. Medicine (Baltimore). 2017; 96(16):e5873. doi: 10.1097/MD.0000000000005873. (MNiSW: 35 pkt.; IF: 1.803 pkt.)
 • Smereka J, Bielski K, Ladny JR, Ruetzler K, Szarpak L. Evaluation of a newly developed infant chest compression technique: A randomized crossover manikin trial. Medicine (Baltimore). 2017; 96(14):e5915. doi: 10.1097/MD.0000000000005915. (MNiSW: 35 pkt.; IF: 1.803 pkt.)
 • Ladny JR, Sierzantowicz R, Kedziora J, Szarpak L. Comparison of direct and optical laryngoscopy during simulated cardiopulmonary resuscitation. Am J Emerg Med. 2017; 35(3):518-519. doi: 10.1016/j.ajem.2016.12.026. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Gawlowski P, Smereka J, Madziala M, Szarpak L, Frass M, Robak O. Comparison of the Macintosh laryngoscope and blind intubation via the iGEL for Intubation With C-spine immobilization: A Randomized, crossover, manikin trial. Am J Emerg Med. 2017; 35(3):484-487. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak Ł. Comparison of blind intubation through the I-gel and the Air-Q™ by novice physicians during cardiopulmonary resuscitation: A randomized, crossover, manikin trial. Am J Emerg Med. 2017; 35(3):509-510. doi: 10.1016/j.ajem.2016.11.029. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak L, Truszewski Z, Czyzewski L, Frass M, Robak O. CPR using the lifeline ARM mechanical chest compression device: a randomized, crossover, manikin trial. Am J Emerg Med. 2017; 35(1):96-100. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Karczewska K, Szarpak L, Smereka J, Dabrowski M, Ladny JR, Wieczorek W, Robak O, Frass M, Ahuja S, Ruetzler K. ET-View compared to direct laryngoscopy in patients with immobilized cervical spine by unexperienced physicians: A randomized crossover manikin trial. Anaesthesiol Intensive Ther. 2017;49(4):274-282. doi: 10.5603/AIT.a2017.0047. (MNiSW: 14 pkt.)
 • Iskrzycki L, Smereka J, Szarpak L. Knowledge, Skills, and Attitudes Concerning Intraosseous Access Among Hospital Physicians. Crit Care Med. 2017 Jan;45(1):e117. (MNiSW: 40 pkt.; IF: 7.050 pkt.)
 • Kubica J, Adamski P, Paciorek P, Ładny JR, Kalarus Z, Banasiak W, Kochman W, Gorący J, Wożakowska-Kapłon B, Navarese EP, Kleinrok A, Gil R, Lesiak M, Drożdż J, Kubica A, Filipiak KJ, Kaźmierczak J, Goch A, Grajek S, Basiński A, Szarpak Ł, Grześk G, Hoffman P, Wojakowski W, Gąsior Z, Dobrzycki S, Siller-Matula JM, Witkowski A, Kuliczkowski W, Gruchała M, Timler D, Opolski G, Dudek D, Legutko J, Zielińska M, Wójcik J. Anti-aggregation therapy in patients with acute coronary syndrome - recommendations for medical emergency teams. Experts' standpoint. Kardiol Pol. 2017;75(4):399-408. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 1.341 pkt.)
 • Smereka J, Kasiński M, Smereka A, Ładny JR, Szarpak Ł. The quality of a newly developed infant chest compression method applied by paramedics: a randomised crossover manikin trial. Kardiol Pol. 2017;75(6):589-595. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 1.341 pkt.)
 • Abelairas-Gómez C, Barcala-Furelos R, Szarpak Ł, García-García Ó, Paz-Domínguez Á, López-García S, Rodríguez-Núñez A. Response to the letter concerning the article "The effect of strength training on quality of prolonged basic cardiopulmonary resuscitation" published in "Kardiologia Polska" 2017; 75, 1: 21-27. Kardiol Pol. 2017;75(1):88-89. doi: 10.5603/KP.2017.0011. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 1.341 pkt.)
 • Abelairas-Gómez C, Barcala-Furelos R, Szarpak Ł, García-García Ó, Paz-Domínguez Á, López-García S, Rodríguez-Núñez A. The effect of strength training on quality of prolonged basic cardiopulmonary resuscitation. Kardiol Pol. 2017;75(1):21-27. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 1.341 pkt.)
 • Szarpak L. Videolaryngoscopy or direct laryngoscopy for child tracheal intubation during cardiopulmonary resuscitation. Am J Emerg Med. 2016; 34(12):2453. doi: 10.1016/j.ajem.2016.09.023. MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Aleksandrowicz S, Czyzewski L, Smereka J, Szarpak L. Tracheal intubation with a Macintosh laryngoscope with and without chest compressions, performed by nurses. Am J Emerg Med. 2016; 34(12):2448-2449. doi: 10.1016/j.ajem.2016.09.016. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak L. Fluid resuscitation in Ebola Virus Disease: Witch method of intravascular access choice? Anaesth Crit Care Pain Med. 2016 Dec;35(6):427-428. doi: 10.1016/j.accpm.2016.08.004.(MNiSW: 15 pkt.; IF: 1.542 pkt.)
 • Szarpak L, Madziala M, Evrin T. Which airways management technique is optimal for trauma patient ventilation? Eur J Emerg Med. 2016; 23(6):455-456. (MNiSW: 30 pkt.; IF: 2.025 pkt.)
 • Szarpak L, Smereka J, Truszewski Z, Ruetzler K. Can novice physicians intubate with ETView tube without Macintosh laryngoscope? Preliminary data. Am J Emerg Med. 2016 Nov;34(11):2242-2243. doi: 10.1016/j.ajem.2016.08.060. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Truszewski Z, Krajewski P, Fudalej M, Smereka J, Frass M, Robak O, Nguyen B, Ruetzler K, Szarpak L. A comparison of a traditional endotracheal tube versus ETView SL in endotracheal intubation during different emergency conditions: A randomized, crossover cadaver trial. Medicine (Baltimore). 2016; 95(44):e5170. (MNiSW: 35 pkt.; IF: 1.803 pkt.)
 • Szarpak L, Filipiak KJ, Ładny JR, Smereka J. Should nurses use mechanical chest compression devices during CPR? Am J Emerg Med. 2016; 34(10):2044-2045. doi: 10.1016/j.ajem.2016.07.057. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Aleksandrowicz S, Szarpak L. A comparison of GlideScope and Macintosh laryngoscopes for endotracheal intubation performed by nurses. Am J Emerg Med. 2016; 34(10):2041. doi: 10.1016/j.ajem.2016.07.047. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Adamczyk P, Czyzewski L, Smereka J, Szarpak Ł. Does the use of a semirigid stylet increase the efficacy of endotracheal intubation when using an ETView tube? Am J Emerg Med. 2016; 34(9):1908-9. doi: 10.1016/j.ajem.2016.07.014. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak L, Madziała M, Smereka J. Comparison of endotracheal intubation performed with 3 devices by paramedics wearing chemical, biological, radiological, and nuclear personal protective equipment. Am J Emerg Med. 2016; 34(9):1902-3. doi: 10.1016/j.ajem.2016.06.101. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Truszewski Z, Czyzewski L, Smereka J, Krajewski P, Fudalej M, Madziala M, Szarpak L. Ability of paramedics to perform endotracheal intubation during continuous chest compressions: a randomized cadaver study comparing Pentax AWS and Macintosh laryngoscopes. Am J Emerg Med. 2016; 34(9):1835-9. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Kurowski A, Smereka J, Szarpak L. Are firefighters able to recognize ventricular fibrillation? Preliminary data. Am J Emerg Med. 2016; 34(9):1885-6. doi: 10.1016/j.ajem.2016.06.050. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Gonda J, Kleszczynski J, Szarpak L, Smereka J. Childbirth in the emergency medical services practice. Am J Emerg Med. 2016; 34(9):1888. doi: 10.1016/j.ajem.2016.06.068. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Iskrzycki L, Puchalski M, Leskiewicz M, Raczynski A, Smereka J, Szarpak L. Paramedic students' knowledge and attitudes regarding automated external defibrillators. Am J Emerg Med. 2016; 34(9):1887-8. doi: 10.1016/j.ajem.2016.06.069. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Smereka J, Truszewski Z, Madziala M, Szarpak L. Comparison of Macintosh and Intubrite laryngoscopes for orotracheal intubation by nurses during resuscitation: preliminary data of a randomized crossover simulation-based study. Am J Emerg Med. 2016; 34(8):1724-5. doi: 10.1016/j.ajem.2016.06.040. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Smereka J, Drozd A, O'Donnell M, Szarpak L. The ability of firefighters to recognize carbon monoxide poisoning. Am J Emerg Med. 2016; 34(8):1710. doi: 10.1016/j.ajem.2016.05.078. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Truszewski Z, Czyzewski L, Marchese G, Buljan D, Szarpak L. Randomized crossover comparison of the AirTraq Avant(®) to the Macintosh laryngoscope for intubation with during simulated resuscitation by novice physicians. Am J Emerg Med. 2016; 34(8):1708-9. doi: 10.1016/j.ajem.2016.05.080. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Smereka J, Madziała M, Szarpak L. Are firefighters able to perform intraosseous access and start fluid resuscitation in an anaphylactic patient? Am J Emerg Med. 2016; 34(8):1707-8. doi: 10.1016/j.ajem.2016.05.068. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak L, Truszewski Z, Czyzewski L, Gaszynski T, Rodríguez-Núñez A. A comparison of the McGrath-MAC and Macintosh laryngoscopes for child tracheal intubation during resuscitation by paramedics. A randomized, crossover, manikin study. Am J Emerg Med. 2016; 34(8):1338-41. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Kurowski A, Szarpak L, Ludwin K, Czyzewski L. Are paramedics prepared to perform needle cricothyroidotomy? Am J Emerg Med. 2016; 34(7):1310-1. doi: 10.1016/j.ajem.2016.04.045. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Kurowski A, Czyzewski L, Smereka J, Szarpak L. Blood lactate concentration after cardiac arrest resulting from myocardial infarction and outcome. Am J Emerg Med. 2016; 34(7):1311-3. doi: 10.1016/j.ajem.2016.04.044. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak L, Ramirez JG, Buljan D, Drozd A, Madziała M, Czyzewski L. Comparison of Bone Injection Gun and Jamshidi intraosseous access devices by paramedics with and without chemical-biological-radiological-nuclear personal protective equipment: a randomized, crossover, manikin trial. Am J Emerg Med. 2016; 34(7):1307-8. doi: 10.1016/j.ajem.2016.04.032. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak L, Truszewski Z, Smereka J, Krajewski P, Fudalej M, Madziala M. Ability of paramedics to perform intraosseous access. A randomized cadaver study comparing EZ-IO(®) and NIO(®) devices. Resuscitation. 2016 Jul;104:e5-6. doi: 10.1016/j.resuscitation.2016.04.011. (MNiSW: 45 pkt.; IF: 5.230 pkt.)
 • Szarpak L, Mateo RG, Marchese G, Czyzewski L, Kurowski A, Smereka J, Truszewski Z. Ultrasonography as a tool for prehospital recognition of tension pneumothorax: Preliminary data. Am J Emerg Med. 2016; 34(7):1302-3. doi: 10.1016/j.ajem.2016.03.069. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Iskrzycki Ł, Zyśko D, Koch JJ, Gawlowski P, Szarpak L, Smereka J. Can children teach their parents cardiopulmonary resuscitation and does teaching influence the retention of their knowledge? Am J Emerg Med. 2016; 34(6):1159-60. doi: 10.1016/j.ajem.2016.02.064. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak Ł, Truszewski Z, Smereka J, Evrin T, Czyzewski Ł. Are paramedics able to perform endotracheal intubation with access to the patient through the back seat of the car? Randomized crossover manikin study. Am J Emerg Med. 2016; 34(6):1161-3. doi: 10.1016/j.ajem.2016.02.062. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Kurowski A, Szarpak Ł, Frass M, Samarin S, Czyzewski Ł. Glasgow Coma Scale used as a prognostic factor in unconscious patients following cardiac arrest in prehospital situations: preliminary data. Am J Emerg Med. 2016; 34(6):1178-9. doi: 10.1016/j.ajem.2016.03.055. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak L, Truszewski Z, Smereka J, Madziała M, Czyzewski L. Comparison of two intravascular access techniques when using CBRN-PPE: A randomized crossover manikin trial. Am J Emerg Med. 2016; 34(6):1170-2. doi: 10.1016/j.ajem.2016.03.046. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak Ł, Czyzewski Ł, Woloszczuk-Gebicka B, Krajewski P, Fudalej M, Truszewski Z. Comparison of NIO and EZ-IO intraosseous access devices in adult patients under resuscitation performed by paramedics: a randomized crossover manikin trial. Am J Emerg Med. 2016; 34(6):1166-7. doi: 10.1016/j.ajem.2016.03.017. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak Ł, Truszewski Z, Smereka J. Which intravascular access method to choose during cardiopulmonary resuscitation? Am J Emerg Med. 2016; 34(6):1160. doi: 10.1016/j.ajem.2016.02.061. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak Ł, Truszewski Z, Kurowski A, Samarin S, Evrin T, Adamczyk P, Czyzewski Ł. Knowledge, attitude, and practices of paramedics regarding optic nerve sheath diameter ultrasonography. Am J Emerg Med. 2016; 34(6):1160-1. doi: 10.1016/j.ajem.2016.02.063. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Smereka J, Szarpak Ł, Czyzewski Ł, Zysko D, Smereka A. Are physicians able to recognition ineffective (agonal) breathing as element of cardiac arrest? Am J Emerg Med. 2016; 34(6):1165. doi: 10.1016/j.ajem.2016.03.002. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Truszewski Z, Szarpak Ł, Smereka J, Kurowski A, Evrin T, Czyzewski Ł. Comparison of the VivaSight single lumen endotracheal tube and the Macintosh laryngoscope for emergency intubation by experienced paramedics in a standardized airway manikin with restricted access: a randomized, crossover trial. Am J Emerg Med. 2016; 34(5):929-30. doi: 10.1016/j.ajem.2016.02.054. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak L, Truszewski Z, Gałązkowski R, Czyzewski L. Comparison of two chest compression techniques when using CBRN-PPE: a randomized crossover manikin trial. Am J Emerg Med. 2016; 34(5):913-5. doi: 10.1016/j.ajem.2016.02.029. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Truszewski Z, Samarin S, Czyzewski Ł, Evrin T, Szarpak Ł. Are paramedics able to confirm endotracheal tube placement using ultrasonography? Am J Emerg Med. 2016; 34(5):923-4. doi: 10.1016/j.ajem.2016.02.034. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak Ł, Truszewski Z, Gałązkowski R, Evrin T, Czyzewski Ł. A randomized crossover trial comparing the C-MAC and Macintosh laryngoscopes for face-to-face intubation in a manikin. Am J Emerg Med. 2016; 34(5):920-2. doi: 10.1016/j.ajem.2016.02.003. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Truszewski Z, Szarpak L, Kurowski A, Evrin T, Madziała M, Czyzewski L. Mechanical chest compression with the LifeLine ARM device during simulated CPR. Am J Emerg Med. 2016; 34(5):917. doi: 10.1016/j.ajem.2016.02.025. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak L, Truszewski Z, Madziała M, Czyzewski L. Fiberoptic intubation or video tube for trauma patient intubation--which method to choose? Randomized crossover manikin trial. Am J Emerg Med. 2016; 34(4):751-3. doi: 10.1016/j.ajem.2016.01.030. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Czyzewski L, Wyzgal J, Czyzewska E, Kurowski A, Sierdzinski J, Truszewski Z, Szarpak L. Assessment of Arterial Stiffness, Volume, and Nutritional Status in Stable Renal Transplant Recipients. Medicine (Baltimore). 2016; 95(6):e2819. doi: 10.1097/MD.0000000000002819. (MNiSW: 35 pkt.; IF: 1.803 pkt.)
 • Timler D, Dworzyński MJ, Szarpak Ł, Gaszyńska E, Dudek K, Gałązkowski R. Head Trauma in Elderly Patients: Mechanisms of Injuries and CT Findings. Adv Clin Exp Med. 2015 Nov-Dec;24(6):1045-50. doi: 10.17219/acem/27565. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 1.179 pkt.)
 • Szarpak L, Truszewski Z, Czyzewski L, Gaszynski T, Rodríguez-Núñez A. A comparison of the McGrath-MAC and Macintosh laryngoscopes for child tracheal intubation during resuscitation by paramedics. A randomized, crossover, manikin study. Am J Emerg Med. 2016; 34(8):1338-41. doi: 10.1016/j.ajem.2015.11.060. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak L, Truszewski Z, Fudalej M, Krajewski P. The intraosseous access devices as a method of vascular access during cardiopulmonary resuscitation. Am J Emerg Med. 2016; 34(2):321-2. doi: 10.1016/j.ajem.2015.11.013. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Truszewski Z, Bogdanski Ł, Kurowski A, Czyzewski Ł, Stepniewska W, Stawicka I, Timler D, Zasko P, Szarpak Ł. Does the Venner A.P. Advance video laryngoscope improve success of first intubation attempt of trauma patient? Am J Emerg Med. 2016; 34(2):315-6. doi: 10.1016/j.ajem.2015.10.058. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Truszewski Z, Szarpak L, Kurowski A, Evrin T, Zasko P, Bogdanski L, Czyzewski L. Randomized trial of the chest compressions effectiveness comparing 3 feedback CPR devices and standard basic life support by nurses. Am J Emerg Med. 2016; 34(3):381-5. doi: 10.1016/j.ajem.2015.11.003. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Truszewski Z, Szarpak L, Kurowski A, Adamczyk P, Samarin S, Czyzewski L. Are young physicians prepared to perform focused assessment with sonography in trauma examination? Am J Emerg Med. 2016; 34(2):314-5. doi: 10.1016/j.ajem.2015.10.045. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak Ł, Truszewski Z, Kurowski A, Czyzewski Ł, Evrin T, Bogdanski Ł. Tracheal intubation with a VivaSight-SL endotracheal tube by paramedics in a cervical-immobilized manikin. Am J Emerg Med. 2016; 34(2):309-10. doi: 10.1016/j.ajem.2015.10.013. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Szarpak L, Kurowski A, Adamczyk P, Czyzewski L, Truszewski Z, Zaśko P. Are junior doctors trained to use to use intraosseous access? Am J Emerg Med. 2016; 34(1):107. doi: 10.1016/j.ajem.2015.10.020. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Bogdański Ł, Truszewski Z, Kurowski A, Czyżewski Ł, Zaśko P, Adamczyk P, Szarpak Ł. Simulated endotracheal intubation of a patient with cervical spine immobilization during resuscitation: a randomized comparison of the Pentax AWS, the Airtraq, and the McCoy Laryngoscopes. Am J Emerg Med. 2015; 33(12):1814-7. doi: 10.1016/j.ajem.2015.09.005. (MNiSW: 25 pkt.; IF: 1.494 pkt.)
 • Timler D, Bogusiak K, Kasielska-Trojan A, Neskoromna-Jędrzejczak A, Gałązkowski R, Szarpak Ł. Short Text Messages (SMS) as an Additional Tool for Notifying Medical Staff in Case of a Hospital Mass Casualty Incident. Disaster Med Public Health Prep. 2016; 10(1):38-41. doi: 10.1017/dmp.2015.108. (MNiSW: 20 pkt.; IF: 1.354 pkt.)
 • Szarpak L, Truszewski Z, Czyzewski L, Kurowski A, Bogdanski L, Zasko P. Child endotracheal intubation with a Clarus Levitan fiberoptic stylet vs Macintosh laryngoscope during resuscitation performed by paramedics: a randomized crossover manikin trial. Am J Emerg Med. 2015; 33(11):1547-51. doi: 10.1016/j.ajem.2015.06.003. (MNiSW: 30 pkt.; IF: 1.504 pkt.)
 • Timler D, Kusiński M, Iltchev P, Szarpak Ł, Śliwczyński A, Kuzdak K, Marczak M. Glove failure in elective thyroid surgery: A prospective randomized study. Int J Occup Med Environ Health. 2015;28(3):499-505. doi: 10.13075/ijomeh.1896.00428. (MNiSW: 20 pkt.; IF: 1.012 pkt.)
 • Kurowski A, Szarpak Ł, Zaśko P, Bogdański Ł, Truszewski Z. Comparison of direct intubation and Supraglottic Airway Laryngopharyngeal Tube (S.A.L.T.) for endotracheal intubation during cardiopulmonary resuscitation. Randomized manikin study. Anaesthesiol Intensive Ther. 2015;47(3):195-9. doi: 10.5603/AIT.2015.0031. (MNiSW: 14 pkt)
 • Szarpak Ł, Czyżewski Ł, Truszewski Z, Kurowski A. Pentax Airway Scope AWS-S200 video laryngoscope for child tracheal intubation in a manikin study with 3 airway scenarios. Am J Emerg Med. 2015 Sep;33(9):1171-4. doi: 10.1016/j.ajem.2015.05.026. (MNiSW: 30 pkt.; IF: 1.504 pkt.)
 • Kurowski A, Szarpak L, Truszewski Z, Czyzewski L. Can the ETView VivaSight SL Rival Conventional Intubation Using the Macintosh Laryngoscope During Adult Resuscitation by Novice Physicians?: A Randomized Crossover Manikin Study. Medicine (Baltimore). 2015 May;94(21):e850. doi: 10.1097/MD.0000000000000850. (MNiSW: 40 pkt.; IF: 1.206 pkt.)
 • Szarpak Ł, Czyżewski Ł, Truszewski Z, Kurowski A, Gaszyński T. Comparison of Coopdech®, CoPilot®, Intubrite®, and Macintosh laryngoscopes for tracheal intubation during pediatric cardiopulmonary resuscitation: a randomized, controlled crossover simulation trial. Eur J Pediatr. 2015 Nov;174(11):1517-23. doi: 10.1007/s00431-015-2567-8. (MNiSW: 30 pkt.; IF: 1.89 pkt.)
 • Kurowski A, Szarpak Ł, Bogdański Ł, Zaśko P, Czyżewski Ł. Comparison of the effectiveness of cardiopulmonary resuscitation with standard manual chest compressions and the use of TrueCPR and PocketCPR feedback devices. Kardiol Pol. 2015;73(10):924-30. doi: 10.5603/KP.a2015.0084. (MNiSW: 15 pkt.; IF: 0.878pkt.)
 • Szarpak L, Kurowski A, Czyzewski L, Rodríguez-Núñez A. Video rigid flexing laryngoscope (RIFL) vs Miller laryngoscope for tracheal intubation during pediatric resuscitation by paramedics: a simulation study. Am J Emerg Med. 2015; 33(8):1019-24. doi: 10.1016/j.ajem.2015.04.054. (MNiSW: 30 pkt.; IF: 1.504 pkt.)
 • Szarpak Ł, Kurowski A, Truszewski Z, Robak O, Frass M. Comparison of 4 supraglotttic devices used by paramedics during simulated CPR : a randomized controlled crossover trial. Am J Emerg Med. 2015; 33(8):1084-8. doi: 10.1016/j.ajem.2015.04.050. (MNiSW: 30 pkt.; IF: 1.504 pkt.)
 • Szarpak L, Karczewska K, Evrin T, Kurowski A, Czyzewski L. Comparison of intubation through the McGrath MAC, GlideScope, AirTraq, and Miller Laryngoscope by paramedics during child CPR: a randomized crossover manikin trial. Am J Emerg Med. 2015; 33(7):946-50. doi: 10.1016/j.ajem.2015.04.017. (MNiSW: 30 pkt.; IF: 1.504 pkt.)
 • Szarpak Ł, Karczewska K, Czyżewski Ł, Kurowski A. A randomized comparison of the Laryngoscope with Fiber Optic Reusable Flexible Tip English Macintosh blade to the conventional Macintosh laryngoscope for intubation in simulated easy and difficult child airway with chest compression scenarios. Am J Emerg Med. 2015; 33(7):951-6. doi: 10.1016/j.ajem.2015.04.015. (MNiSW: 30 pkt.; IF: 1.504 pkt.)
 • Szarpak Ł, Kurowski A, Czyżewski Ł, Madziała M, Truszewski Z. Comparison of infant intubation through the TruView EVO2, TruView PCD, and Miller laryngoscope by paramedics during simulated infant cardiopulmonary resuscitation: A randomized crossover manikin study. Am J Emerg Med. 2015; 33(7):872-5. doi: 10.1016/j.ajem.2015.02.018. (MNiSW: 30 pkt.; IF: 1.504 pkt.)
 • Szarpak Ł, Czyżewski Ł, Kurowski A, Truszewski Z. Comparison of the TruView PCD video laryngoscope and macintosh laryngoscope for pediatric tracheal intubation by novice paramedics: a randomized crossover simulation trial. Eur J Pediatr. 2015; 174(10):1325-32. doi: 10.1007/s00431-015-2538-0. (MNiSW: 30 pkt.; IF: 1.89 pkt.)
 • Szarpak Ł, Czyżewski Ł, Kurowski A. Comparison of the Pentax, Truview, GlideScope, and the Miller laryngoscope for child intubation during resuscitation. Am J Emerg Med. 2015 Mar;33(3):391-5. doi: 10.1016/j.ajem.2014.12.020. (MNiSW: 30 pkt.; IF: 1.504 pkt.)
 • Kurowski A, Timler D, Evrin T, Szarpak Ł. Comparison of 3 different intraosseous access devices for adult during resuscitation. Randomized crossover manikin study. Am J Emerg Med. 2014 Dec;32(12):1490-3. doi: 10.1016/j.ajem.2014.09.007. (MNiSW: 30 pkt.; IF: 1.274 pkt.)
 • Kurowski A, Hryniewicki T, Czyżewski L, Karczewska K, Evrin T, Szarpak Ł. Simulation of blind tracheal intubation during pediatric cardiopulmonary resuscitation. Am J Respir Crit Care Med. 2014 Dec 1;190(11):1315. doi: 10.1164/rccm.201409-1635LE. (MNiSW: 50 pkt.; IF: 12.996 pkt.)
 • Szarpak Ł, Kurowski A. [Do double gloves protect against contamination during cannulation of blood vessels? A prospective randomized study]. Med Pr. 2014;65(2):271-8. (MNiSW: 15 pkt, IF:0.304 pkt)
 • Szarpak Ł, Kurowski A. The evaluation of readiness of medical personnel to act under conditions of chemical contamination. Disaster Med Public Health Prep. 2014 Aug;8(4):297-300. doi: 10.1017/dmp.2014.52. (MNiSW: 20 pkt, IF: 1.142pkt)
 • Szarpak Ł. Knowledge of aseptics and antisepsis and following their rules as elements of infection prevention in the work of paramedics]. Med Pr. 2013;64(2):239-4 (MNiSW: 15 pkt, IF:0.304 pkt)

Książki i rozdziały w książkach

 • Szarpak Ł. (red). Kwalifikowana Pierwsza Pomoc. Atlas Procedur. Lublin: MakMed 2016. ISBN 978-83-943459-2-1.
 • Kurowski A, Szarpak Ł. Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa. Poradnik dla rodzin pacjentów kardiologicznych. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2015. ISBN: 978-83-88566-44-8.
 • Szarpak Łukasz, Madziała Marcin. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Egzamin testowy w pytaniach i odpowiedziach. Lublin: MakMed, 2014. ISBN 978-83- 938049-2-4.
 • Szarpak Łukasz. Organizacja ratownictwa medycznego w Polsce. Warszawa: Promotor, 2012. ISBN 978-83-60095-61-4.
 • Szarpak Ł. Edukacja – wczoraj, dziś i jutro. Wydanie I. Siedlce: Siedleckie Towarzystwo Naukowe. 2013. ISBN 978-83-936635-4-5. Zastosowanie platformy e-learningowej w procesie kształcenia studentów kierunków medycznych. Doniesienie wstępne. 195-202.
 • Szarpak Ł: Medycyna Ratunkowa. Współczesne Wyzwania. Wydanie I. Gdańsk: Via Medica, 2011. ISBN 978-83-7599-376-9. Triage na szpitalnym oddziale ratunkowym. 99-105.
 • Madziała M, Szarpak Ł, Timler D, Madziała A. Nowa Dekada Polskiej Medycyny Ratunkowej. Wydanie I. Wrocław: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej. 2012. ISBN 978-83-925263-9-1. Ewaluacja interwencji zespołów ratownictwa. 167-176.
 • Szarpak Ł. Bezpieczeństwo Współczesnego Świata – polskie aspekty i uwarunkowania. Wydanie I. Poznań: Maivscvla, 2011. ISBN 978-83-61449-32-4. System państwowego ratownictwa medycznego elementem bezpieczeństwa powszechnego. 233-238.
 • Szarpak Ł. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Wydanie I. Warszawa: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 2010. ISBN 978-83-7462-282-0. Ratownictwo w systemie reagowania kryzysowego. 399-409.
 • Szarpak Ł, Kurowski A, Małysz M, Orzechowska M. Medycyna Ratunkowa w Polsce. Zima 2009. Wydanie I. Wrocław: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej. 2010. ISBN 978-83-925263-6-0. Ostre zatrucia w praktyce zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego. 175-188.
 • Szarpak Ł. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Wydanie I. Warszawa: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 2010. ISBN 978-83-7462-282-0. Zarządzanie kryzysowe w Unii Europejskiej. 598- 606.

Tematy prac badawczych:

 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa; przeżywalność; intubacja dotchawicza; zabezpieczenie dróg oddechowych; dostępy naczyniowe

Nazwy projektów badawczych:

 • Projekt „Ocena efektywności wybranych urządzeń w procesie zabezpieczenia drożności dróg oddechowych”
 • Projekt „Ewaluacja nowatorskiej metody prowadzenia pośredniego masażu serca u noworodków i niemowląt”

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Pracownia Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii (09.2018).
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Centrum Symulacji Medycznej (06-07.2018).
 • Virginia Commonwealth University, Hounter Holmes McGuire Center for Simulation and Healthcare, Richmond, VA, USA (02-03.2018).
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (06.2016).
 • ERC 2016, European Resuscitation Council, 24-25.09.2016, Reykjavik, Iceland.
 • EuSEM 2016, 10th European Congress on Emergency Medicine, European Society od Emergency Medicine, Vienna, Austria.
 • ERC 2017, European Resuscitation Council, 28-29.09.2016, Freiburg, Germany.
 • EuSEM 2017, XI European Congress on Emergency Medicine, European Society od Emergency Medicine, Athens, Greece.
 • Nagroda III stopnia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowo – techniczne „ECMO dla Wielkopolski” (2018)
 • I Miejsce w Rankingu Liderów Naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za lata 2015-2017 (2018)
 • I Miejsce w Rankingu Naukowców WUM o największym dorobku publikacyjnym w latach 2015-2017 (2018)
 • „Wiktor Ratownictwa” za dokonania naukowe (2018)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017)
 • Nagroda Naukowa I stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2017)
 • Nagroda Naukowa III stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2017)
 • Nagroda Naukowa II stopnia Ministra Zdrowia za osiągnięcie będące podstawą do nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu (2016)
 • Nagroda Naukowa II stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2016)
 • Wyróżnienie Rozprawy Doktorskiej przez Radę Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2015)
 • Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa (2013)

Wykładane przedmioty

Kierunek lekarski:

 • Medycyna ratunkowa
 • Biostatystyka