dr hab. Lech Falandysz

dr hab. Lech Falandysz

Prawnik, karnista, w latach 1990–1991 - dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, od 1991 do 1995 - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy.

W 1965 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, w 1971r. został doktorem, a 10 lat później uzyskał habilitację. Od 1991 roku był profesorem UW.

Był członkiem Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Polskiego Towarzystwa Wiktymologicznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, a także wielu innych zagranicznych towarzystw naukowych.

Jest autorem około dwustu publikacji naukowych, głównie z dziedziny prawa karnego.

W latach 1980–1990 był członkiem Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycji.

Funkcję Rektora Uczelni Łazarskiego objął w 2000 roku i pełnił ją do 2003 roku.

W 2002 roku odznaczony przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.