dr hab. Krzysztof Piech

Profesor nadzwyczajny
Dyrektor Centrum Technologii Blockchain

Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Ekonomii i Zarządzania

krzysztof.piech.pl@gmail.com

Dyżur:

 •  Wtorek 14:30 - 15:00 s.27

Profil naukowy

Ekonomista

 • Absolwent Wydziału Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1998). Doktoryzował się w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2002). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale  Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2016). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.
 • Od 2016 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

modelowanie, prognozowanie makroekonomiczne, zagadnienia innowacyjności, kryzysy finansowe, nowoczesne technologie  

Działalność zawodowa i społeczna

 • Członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Członek Centre for Comparative Economics w University College London 
 • Członek British Alumni Society, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Bitco-in
 • Przedstawiciel nauk ekonomicznych w Radzie Młodych Naukowców przy Min. Nauki i Szk. Wyższego (2010)
 • Członek The Econometric Society (2010-2013)
 • Prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji (od 2006)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2000-2006)
 • Członek European Economic Association (2003-2004)

Działalność naukowa

Tematy prac badawczych:

 • polityka gospodarcza, polityka internetowa, kryzysy gospodarcze

Nazwy projektów badawczych:

 • Badania jakości polityki gospodarczej w Polsce
 • Gospodarka oparta na wiedzy: porównanie rozwoju edukacji i kapitału ludzkiego w krajach transformacji systemowej
 • Światowe kryzysy gospodarcze końca XX wieku. Część piąta: obecna światowa "recesja" a polska gospodarka,
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki internetowej państwa: część czwarta - rozmiary sektora w Polsce
 • Przegląd elementów teorii polityki gospodarczej w literaturze polskiej, niemieckiej, anglosaskiej
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki internetowej państwa: część trzecia - uwarunkowania doktrynalne polityki
 • Światowe kryzysy gospodarcze końca XX wieku. Część czwarta: światowe recesje a narodowe kryzysy gospodarcze
 • Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy - zastosowanie metod taksonomicznych
 • Zastosowanie analizy czynnikowej w doborze cech opisujących wybrane zjawiska ekonomiczne

 

 

 

 • Stypendysta University College London
 • Stypendysta w ramach projektu SGH na wizytowanie przedmiotu „Polityka gospodarcza i społeczna” (2011)
 • Stypendysta Salzburg Seminars (2005)

 • Wykład na temat “Baltic Economy and Economic Policy” International School of Management kwiecień 2005, Wilno, Litwa
 • Seria wykładów na temat “Past, present and future economic situation of Poland“,  University Abroad, luty-kwiecień 2003, Londyn, Wielka Brytania