dr hab. Krzysztof Łazarski

Profesor nadzwyczajny
Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych

International Relations II, Stosunki międzynarodowe I

k.lazarski@lazarski.edu.pl

Dyżur:

 • poniedziałek 12:15-13:15 p. 602, VI p., sektor F
 • czwartek: 12:15 - 13:15 p. 602, VI p., sektor F

Profil naukowy

Historyk, politolog

 • Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1977). Doktoryzował się na Georgetown University, Washington DC, USA (1993). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2015). Dyrektor i wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.
 • Od 1996 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Obszary badawcze

 • wolność polityczna, liberalizm, cywilizacja zachodnia, Rosja

Działalność zawodowa i społeczna

 • Uczestniczy w projekcie „Recovering Forgotten History: The Image of East-Central Europe in English-Language Academic Textbooks” (od 2006 roku)
 • Działacz opozycji antykomunistycznej, działał w Komitecie Obrony Robotników – KOR i w związku zawodowym „Solidarność”
 • Wydawca podziemnych pism „Głos” i „Zbliżenia”
 • Internowany w czasie stanu wojennego (grudzień 1981 - czerwiec 1982)
 • Mieszkał i pracował naukowo w Stanach Zjednoczonych: Georgetown University (1985-89) i Hoover Institution, Stanford University, asystent kuratora East European Collection, asystent naukowy Dr. Roberta Conquesta (1990-1995)

Działalność naukowa

 • Łazarski, Krzysztof, Lord Acton a Polska, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 1, s. 251-288

Tematy prac badawczych:

 • Myśl polityczna Lorda Actona, liberalizm doktrynerski (konstruktywistyczny) a liberalizm organiczny

Nazwy projektów badawczych:

 • Liberalizm doktrynerski (konstruktywistyczny) a liberalizm organiczny, 2017-obecnie, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej  
 • Lord Acton a Polska, 2014-2017, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Cambridge University, Wielka Brytania (2014, 2016)
 • British Library, Londyn Wielka Brytania (2015)
 • Georgetown University, Washington DC, USA (2007)