dr Krzysztof Beck

dr Krzysztof Beck

Dyrektor Programu Economics - studia anglojęzyczne

Katedra Ekonometrii, Wydział Ekonomii i Zarządzania

krzysztof.beck@lazarski.pl
sektor F, pokój 608

Dyżur:

 • Wtorek 11:00-12:00 p.608

Profil naukowy

Ekonomista

 • Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2011). Doktoryzował się na wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2016). Wykładowca w programie Business Economics i Management Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.
 • Od 2011 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Obszary badawcze

 • ekonomia międzynarodowa, synchronizacja cykli koniunkturalnych, ekonometria bayesowska

Działalność zawodowa i społeczna

Działalność naukowa

 • Beck Krzysztof, Janus Jakub, Podobieństwo wstrząsów podażowych i popytowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Ekonomista, Nr. 1, str. 112-140
 • Beck Krzysztof, Determinants of Business Cycle Synchronization in European Union: Regional Perspective, “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, Volume 11, Issue 4, Toruń 2016, str. 785-815.
 • Beck K. (2016). Modele dużych dwóch gospodarek i unii walutowej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 4(55), Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2016, str. 55-86
 • Beck, Krzysztof; Gawrońska-Nowak, Bogna; Jura, Jarosław, Dyskryminacja imigrantów - kandydatów do pracy : badanie eksperymentalne, w: Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy, red. Joanna Konieczna-Sałamatin, Warszawa : Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Fundacja "Nasz Wybór", 2015, s. [281]-300.
 • Beck, Krzysztof; Gawrońska-Nowak, Bogna; Schabek, Tomasz, Ekonomiczna analiza sytuacji imigrantów w Polsce, w: Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy, red. Joanna Konieczna-Sałamatin, Warszawa : Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Fundacja "Nasz Wybór", 2015, s. [211]-235
 • Beck Krzysztof,  Business cycle synchronization: A Regional perspective, Institute of Economic Research, Nr. 29, str. 1-25, 2015
 • Beck Krzysztof, Grodzicki Maciej, Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej. Wymiar strukturalny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014
 • Beck Krzysztof, Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2007, „ Gospodarka w Teorii i Praktyce”, Nr. 1(34), Łódź 2014, str. 5-20
 • Beck, Krzysztof, Janus, Jakub, Synchronization of Economic Shocks in The Visegrad Group: An Empirical Assessment, STUDIA UBB NEGOTIA, LVIX, 2014, 2, str. 35-56
 • Beck Krzysztof. Model dwóch gospodarek a wyniki badań nad synchronizacją cykli koniunkturalnych. Weryfikacja teoretyczna i empiryczna, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 3(46), Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2014, str. 17-47
 • Beck, Krzysztof, Janus, Jakub, Aggregate Demand Disturbances in the Visegrad Group and the Eurozone, [w:] Stanek P (red.), Contemporary Issues in International Economics, Centre for Strategic and International Entrepreneurship – Cracow University of Economics, Kraków 2013, str. 7-19
 • Bieńkowski, Wojciech, Beck, Krzysztof, Wpływy polityczne a skuteczna polityka gospodarcza - gospodarki Polski i Słowacji oraz ujęcie modelowe, [w:] Lis S. (red.) „Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków. Doświadczenia i wyzwania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, str. 144-158
 • Beck Krzysztof, Determinants of Business Cycles Synchronization in the European Union and the Euro Area, “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, Volume 8, Issue 4, Toruń 2013, str. 25-48
 • Beck Krzysztof, Structural Similarity as a Determinant of Business Cycles Synchronization in the European Union: A Robust Analysis, “Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe”, Vol. 5. No. 2, Tallin 2013, str. 31-54
 • Beck Krzysztof, Janus Jakub, Aggregate Demand Disturbances in the Visegrad Group and the Eurozone, “Entrepreneurial Business and Economics Review”, 2013, vol. 1, no. 3, str. 5-19,
 • Beck Krzysztof, Zaiets Nadia, Determinants of Business Cycles Synchronization in the European Union - 1991-2011, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, Nr. 4(43), Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013, str. 23-58
 • Beck Krzysztof, Przezwyciężenie problemu przywłaszczenia w ramach społecznej gospodarki rynkowej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2(37), Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2012, str. 44-74
 • Beck Krzysztof, Możdżeń M., Instytucjonalne przyczyny kryzysu w Stanach Zjednoczonych, [w:] Prusek A. (red.), „Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, str. 252-268
 • Beck Krzysztof, Akcesja Polski do strefy euro w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych – weryfikacja empiryczna, [w:] Lis. S (red.), „Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, str. 224-238
 • Beck Krzysztof, Waląg Piotr, Institution of Patent Law and Market Mechanism in Creating Companies Creative Behavior, [w:] Kopycińska D. (red), „Functioning of Decision-making Entities in the Market Economy Conditions”, volumina.pl, Szczecin 2010, str. 47-48
 • Beck Krzysztof, Waląg Piotr, Konkurencyjność gospodarki w świetle koncepcji ordoliberalnych, [w:] Kopycińska D. (red), „Funkcjonowanie gospodarki Polskiej po 20 latach transformacji”, PRINT GROUP, Szczecin 2009, str. 19-29
 • Międzynarodowa konferencja „Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2009
 • Międzynarodowa konferencja  „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku, Polska - Unia Europejska-Świat”, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje, 2009
 • „Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krynica, 2009
 • Międzynarodowa konferencja „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska-Unia Europejska-Świat”, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje, 2010
 • Międzynarodowa Konferencja „Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków. Doświadczenia i wyzwania”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2012
 • Macromodels International Conference, Institute of Econometrics and Statistics, University of Lodz, Zakopane, 2012
 • VII International Conference On Applied Economics Contemporary Issues In Economy pt. Growth Perspectives In Europe?”,  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń, 2013
 • Międzynarodowa Konferencja  „Economic Challenges in Enlarged Europe”, Tallin, 2013
 • „Wzrost gospodarczy-rynek pracy-innowacyjność gospodarki”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2013
 • 7th International Scientific Conference ‘Entrepreneurship, Business and Beyond’ on “International Entrepreneurship and Internationalization of firms in Visegrad Countries”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2014
 • International Conference Economic Turmoil in Contemporary Europe, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2015
 • VIII International Conference On Applied Economics Contemporary Issues In Economy pt. Market or Government?”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń, 2015
 • International Conference Economic Turmoil in Contemporary Europe II, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2016
 • The Intermarium in the 21st Century: Visions, Architectures, Feasibilities, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 2017

 • Wyróżnienie w konkursie NBP na najlepszą pracę doktorską (2018)
 • III miejsce w konkursie GUS na najlepszą pracę doktorską (2018)
 • Nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego (2014, 2015)

Wykładane przedmioty

Business Economics:

 • Mathematics
 • Introdution to Economic Analysis
 • Mathematical Economics
 • Thesis Seminar

Management:

 • Mathematics