Skip to main content
 Krystyna Fórmaniak

Krystyna Fórmaniak

Sekretarz Uczelni

k.formaniak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 401
sektor D, II piętro, pokój 208a

  • Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie. W latach 2000-2008 pełniła funkcję kanclerza Uczelni Łazarskiego.
  • Od 2008 r. zajmuje stanowisko sekretarza Uczelni Łazarskiego oraz prezesa Zarządu Lazarski Management Spółka z o.o.