Krystyna Fórmaniak

Krystyna Fórmaniak

Sekretarz Uczelni

  • Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie. W latach 2000-2008 pełniła funkcję kanclerza Uczelni Łazarskiego.
  • Od 2008 r. zajmuje stanowisko sekretarza Uczelni Łazarskiego oraz prezesa Zarządu Lazarski Management Spółka z o.o.